Πέμπτη, 15 Απριλίου, 2021

Ζητούν λύσεις οι στρατιωτικοί της Αιτωλοακαρνανίας για Αγρίνιο και Άκτιο

Ζητούν λύσεις οι στρατιωτικοί της Αιτωλοακαρνανίας για Αγρίνιο και Άκτιο

H  Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας  (ΕΣΠΕΑΙΤ )συνεχίζει τις προσπάθειες για επίλυση ζητημάτων που αντιμετωπίζει το Κλιμάκιο Αγρινίου και η Μονάδα Υποστήριξης FOB Αεροπορίας του Ακτίου.    

Έδωσε στη δημοσιότητα  έγγραφο με αποδέκτη τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Αιτωλοακαρνανίας και τον  διοικητή της 116 Πτέρυγας Μάχη του Αράξου στην οποία  υπάγονται τα στελέχη του Κλιμακίου Αγρινίου και στην οποία (αν και είναι 110 χιλιόμετρα μακριά) πρέπει να απευθύνονται για να πάρουν τις άδειες τους και να τακτοποιήσουν βασικά υπηρεσιακά θέματα.

Επίσης με  Έγγραφο της η Ένωση για άλλη μια φορά καλεί τους Βουλευτές, την πολιτική και  στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να δώσει τέλος στην αβεβαιότητα με την στελέχωση του Ακτίου και την αδικία στην μοριοδότηση.

Σημειώνει πως σε λίγο καιρό θα υπογραφούν οι μεταθέσεις για το καλοκαίρι και όσοι υπηρετούν στο Άκτιο είναι για 3η συνεχόμενη χρονιά με το άγχος που δημιουργεί ο εγκεκριμένος Π.Ο.Υ. (δηλαδή το οργανόγραμμα των θέσεων) και ο οποίος δεν έχει εφαρμοστεί από το 2018 διότι απλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει η Μονάδα.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κύριε Φρούραρχε,

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.ΠΕ.ΑΙΤ.), ως η νόμιμη εκπρόσωπος των εν’ ενεργεία στρατιωτικών που υπηρετούν σε Μονάδες της περιοχής και σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 30Γ του (α) σχετικού, σας δηλώνει την επιθυμία της για συνάντηση δια ζώσης προκειμένου να σας ενημερώσουμε για σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τα στελέχη που υπηρετούν στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου.

Το εν λόγω Κλιμάκιο υπάγεται στην 116 ΠΜ (Ν. Αχαίας), άλλα εδρεύει γεωγραφικά στην περιοχή ευθύνης σας και συνεπώς η ενημέρωση και συμβολή σας στην επίλυση των προβλημάτων είναι απαραίτητη. Δεδομένο όμως της κατάστασης που επικρατεί, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, δεν είναι δυνατή η μετακίνηση μας και σας αποστέλλουμε το παρόν έγγραφο με στόχο να έχετε μια αρχική γνώση των έντονων παραπόνων και προβληματισμών που έχουν εκφράσει οι στρατιωτικοί του Κλιμακίου στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ένωσης.

Ως εκ τούτου, σας πληροφορούμε ότι :

Σύμφωνα με (β) σχετικό και βάση του υφιστάμενου καθεστώς υπηρεσιών (24ωρη βάρδια) του εμπλεκόμενου προσωπικού φύλαξης του Κλιμακίου ανακύπτουν θέματα αναπλήρωσης του για οποιοδήποτε λόγο απουσίας (Αίτηση Κανονικών Αδειών, Φ.Π, Αναρρωτικές Άδειες κ.α), καθότι δεν δύναται να τηρηθεί η οδηγία για τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού των Μονάδων – Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ανέρχεται ρητά και αποκλειστικά από το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, τονίζοντας ότι οιαδήποτε παρέκκλιση από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης.

Δεν υφίσταται αφ’ ενός οργανωμένο γραφείο προσωπικού για την ενημέρωση των στελεχών (Υπηρεσίες – Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας – ΠαΔ κ.α) και αφ΄ ετέρου ηλεκτρονική δυνατότητα αποστολής ή λήψης εγγράφων, διαταγών και δικαιολογητικών για την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών δαπανών. Επισημαίνουμε ότι λόγω των ανωτέρω ελλείψεων υπήρξαν συνάδελφοι που αναγκάστηκαν να μεταβούν, με δικά τους έξοδα, στην 116 ΠΜ προκειμένου να διεκπεραιώσουν προσωπική τους αλληλογραφία.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε τους, Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Αιτωλοακαρνανίας και Διοικητή της 116 ΠΜ που κοινοποιείται το παρόν, όπως εξετάσετε αρμοδίως τα αναφερόμενα και να ληφθούν πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν την ισότητα, ισονομία και τα δικαιώματα των στελεχών.

Επιπρόσθετα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ) να ενημερώσει αρμοδίως την Στρατιωτική Ηγεσία και να εξευρεθούν άμεσα λύσεις ώστε οι στρατιωτικοί του Κλιμακίου να μην αισθάνονται ως στελέχη δεύτερης κατηγορίας.

κ. ΑΔΦ Αιτωλοακαρνανίας

Προσβλέποντας σε μια ουσιώδης συνεργασία με πυλώνες την αλληλοκατανόηση και τον συνάδελφο, ευελπιστούμε συντόμως να έχουμε θετικές εξελίξεις επί των προβλημάτων που σας καταθέσαμε και βεβαίως να πραγματοποιήσουμε στο άμεσο μέλλον επίσημη συνάντηση, στην οποία θα μας δοθεί η δυνατότητα διά ζώσης συζήτησης επί θεμάτων που μας απασχολούν.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΠΟΜΕΝΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Α/Δ ΑΚΤΙΟΥ

ΣΧΕΤ:  α. Φ.900α/2387/16927/20-3-20/ΥΠΕΘΑ/ΓΡ. ΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

β. Ερώτηση ΚΙΝΑΛ στηγ ΒτΕ με αριθ. 4528/27-02-2020

γ. Έγγραφο ΕΣΠΕΑΙΤ με Αριθμ Πρωτ. 2/24-02-2020

δ. Έγγραφο ΠΟΜΕΝΣ με Αριθμ Πρωτ. 31/14-02-2019

ε. Έγγραφο ΕΣΠΕΑΙΤ με Αριθμ Πρωτ. 11/06-11-2019

στ. Έγγραφο ΠΟΜΕΝΣ με Αριθμ Πρωτ. 220/19-11-2019

ζ. Έγγραφο ΕΣΠΕΑΙΤ με Αριθμ Πρωτ. 8/06-11-2019

η. Φ.900α/1963/16429/1-2-19/ΥΠΕΘΑ/ΓΡ. ΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

θ. Ερώτηση ΝΔ στηγ ΒτΕ με αριθ. 4891/ 16-1-2019

  • Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) επισημαίνει στους αποδέκτες του παρόντος ότι βρισκόμαστε στην περίοδο που θα πραγματοποιηθεί ο προγραμματισμός των ετήσιων μεταθέσεων έτους 2020, ενώ σοβαρά – σημαντικά θέματα που επηρεάζουν τις πιθανές μεταθέσεις αρκετών στρατιωτικών που υπηρετούν στην Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTION (M.Y. FOB AKTION) είναι ακόμα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σε ασάφεια. Για τρία χρόνια υφίσταται αβεβαιότητα, άγχος, απογοήτευση και πολλές υποσχέσεις που παραμένουν υποσχέσεις.
  • Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ένωσης, σε απόλυτη συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), έχει ενημερώσει, σύμφωνα με (στ), (ζ) σχετικά, την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για δύο αδικίες που αφορούν τόσο την υποβάθμιση του Α/Δ με την παράλληλη μείωση στον Π.Ο.Υ, χωρίς όμως να μειώνεται το έργο και οι δραστηριότητες του, όσο και την νέα μειωμένη μοριοδότηση των στελεχών που υπηρετούν σε αυτό. Τα δύο αυτά στοιχεία (μειωμένοι Π.Ο.Υ & μοριοδότηση) οδηγούν τους χειριστές του Επιτελείου στην έκδοση μαζικών μεταθέσεων από το Άκτιο. Άλλωστε συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε στις μεταθέσεις του 2019 όπου, σύμφωνα με (γ) σχετικό, το Δ..Σ. της Ένωσης έχει ενημερώσει την Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. για υποψία μεθοδεύσεων στις εν λόγω μεταθέσεις.
  • Υπενθυμίζουμε ότι κατά την περίοδο (Ιούλιος 2018 – Ιούλιος 2019) που το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, δια μέσω του Τομεάρχη της για θέματα Εθνικής Άμυνας και άλλων τεσσάρων Βουλευτών, στήριξε τις ανησυχίες μας για την άδικη υποβάθμιση του στρατιωτικού Α/Δ Ακτίου και κατέθεσε, σύμφωνα με (θ) σχετικό, σχετική Ερώτηση στην ΒτΕ. Η απάντηση του τέως ΥΕΘΑ κ. Ευάγγελου Αποστολάκη, (η) σχετικό, ήταν ξεκάθαρη ως προς την μη μείωση του έργου και των δραστηριοτήτων της Μονάδας.

Γιατί όμως αποφασίστηκε υποβάθμιση και μείωση του Π.Ο.Υ;

Παράλληλα υπήρχαν διαβεβαιώσεις για επίλυση του προβλήματος που αφορά τον νέο μειωμένο Π.Ο.Υ, ώστε να επανέλθει η ηρεμία στις ζωές των συναδέλφων. Θετικό γεγονός αποτέλεσαν οι επίσημες δηλώσεις του ΥΕΘΑ κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου όπου κατά την επίσκεψή του στην πόλη της Πρέβεζας, δήλωσε σε συνέντευξη του: <<… θεωρώ ότι στην νέα δομή Δυνάμεων που επεξεργάζεται το Υπουργείο υπάρχει περιθώριο ώστε το Άκτιο να αναβαθμιστεί και όχι να υποβαθμιστεί……. και επειδή στο Πολιτικό Α/Δ ήδη είναι δεδομένη η αναβάθμισή με την έλευση της Fraprt Greece……… αντίστοιχος σχεδιασμός υπάρχει και για την στρατιωτική βάση…>>.

(link:  https://drive.google.com/open?id=1hG9LLZiiGxCpFG8Pz_041Ypk2pYBI1_i )

Οι διαβεβαιώσεις και οι δηλώσεις πότε θα υλοποιηθούν;

Έχει ενημερωθεί σχετικά το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Γ.Ε.Α) προτού      κοινοποιηθούν οι ετήσιες μεταθέσεις του 2020;

  1. Επιπρόσθετα όμως θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία και στην μοριοδότηση που λαμβάνουν τα στελέχη της Μονάδας, διότι η μείωση που έχει επέλθει, λόγω των δύο οργανωτικών μεταβολών, είναι μεγάλη. Πιστεύουμε ότι οι μεταβολές και μόνο δεν δικαιολογούν αυτή την μείωση, αφού δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι το έργο, η αποστολή και οι δραστηριότητες της Μονάδας παραμένουν ίδιες και σε μερικές περιπτώσεις πιο αυξημένες από την εποχή που λειτουργούσε ως 131 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΜΑΧΗΣ. Για το εν λόγω θέμα κατατέθηκε Ερώτηση στην ΒτΕ, (β) σχετικό, στην απάντηση της οποίας, (α) σχετικό, ο κ. ΥΕΘΑ επισημαίνει ότι η Μονάδα δεν μοριοδοτείται ανάλογα διότι δεν περιγράφεται η νέα ονομασία της στο παράρτημα της σχετικής διαταγής.

Γιατί δεν πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες ούτε το 2018, ούτε το 2019;

Πως διασφαλίζονται τα δικαιώματα των στελεχών, στην περίπτωση μεταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού, από την εν λόγω αδικία;

Επίσης στην αναφερθείσα απάντηση, στην τελευταία παράγραφο, γνωρίζεται ότι <<….από την τροποποίηση των οργανωτικών στοιχείων των υπόψη Μονάδων και μέχρι σήμερα, έχει υποβληθεί μόνο μία (1) αναφορά με ένσταση επί της μοριοδότησης των στελεχών που υπηρετούν σε αυτές>>, για το οποίο η Ένωση μας καταθέτει την αντίρρησή της και δηλώνει ξεκάθαρα ότι η μη υποβολή αναφορών δεν αποτελεί στοιχείο ή υποχρέωση των συναδέλφων, προκειμένου η Υπηρεσία να λειτουργεί με γνώμονα την ισότητα και την διασφάλιση των δικαιωμάτων ΟΛΩΝ των συναδέλφων.

  1. Συνοψίζοντας λοιπόν όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο πως στο στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου, τον Ιούλιο του 2018, αποφασίστηκαν κάποιες μεταβολές που κατά κοινή ομολογία δεν δύναται να υλοποιηθούν και για αυτό άλλωστε δεν έχουν υλοποιηθεί έως τώρα. Όμως οι αποφάσεις εκείνες δημιουργούν και θα συνεχίσουν να δημιουργούν προβλήματα, ανησυχίες και αδικίες στα στελέχη που υπηρετούν στην Μονάδα του Ακτίου. Είναι δίκαιο και επείγον να επανέλθει η κανονικότητα και η ηρεμία στις ζωές των συναδέλφων μέσω της επανεξέτασης τόσο του Π.Ο.Υ, όσο και της μοριοδότησης, με όρους πλέον πραγματικότητας και ισότητας.
  2. Καλούμε λοιπόν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) για την άμεση ενημέρωση της Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και προτρέπουμε τους Βουλευτές που κοινοποιείται το παρών για τις δικές τους παρεμβάσεις επί του θέματος, τονίζοντάς τους ότι η αποκατάσταση της αδικίας δεν έχει χρώματα και η προάσπιση του δικαίου αποτελεί υποχρέωσή σας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.

 

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

Λεμονιάς  Απόστολος                                        Παπασταύρος Κων/νος

6983511103                                                   6983507035

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.