Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 2020

Ανακοίνωση για το Πάρκο

Ανακοίνωση της Ανοιχτής Συνέλευση για την Προστασία και Αναζωογόνηση του Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.

1Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015, μέλη της Ανοιχτής Συνέλευσης για την Προστασία και Αναζωογόνηση του Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου παραβρεθήκαμε μετά από συλλογική απόφαση, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβούλιου – προκειμένου να ενημερώσουμε το σώμα, για όσα έπεσαν στην αντίληψη μας αμέσως μετά την έναρξη κάποιων «στοιχειωδών εργασιών» κατά την άποψη της δημοτικής αρχής, όπως ανακοινώθηκε από την ίδια.
Ζήσαμε για άλλη μια φορά όσα βιώναμε τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κωνσταντίνος Ρόκος επέμενε να υπερασπίζεται το γράμμα του κανονισμού και όχι το πνεύμα του. Θεωρούμε ως δημότες αυτού του Δήμου και ως μέλη της προαναφερόμενης συλλογικότητας ότι ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει για να υπηρετεί τον διάλογο και όχι για να τον καταργεί. Η εμμονική και κατά γράμμα τήρηση του κανονισμού κατά το δοκούν, περισσότερο αποθαρρύνει τους συμπολίτες μας από τη συμμετοχή τους στα κοινά, παρά βοηθά στην ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για τα κοινά. Ελπίζουμε στο μέλλον να μην ξαναζήσουμε φαινόμενα αυταρχισμού του παρελθόντος.
Διεκδικώντας την τοποθέτηση, καταθέσαμε την εμπιστευτική «Έκθεση καταγγελίας του έργου “ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου”», την οποία εξέδωσαν η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της διαφθοράς (ΓΕ.Γ.Κ.Α.Δ.) και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.). Το πέμπτο κεφάλαιο αυτής της έκθεσης οποίας δημοσιοποιούμε σήμερα, έτσι ώστε κάθε αρμόδιος να ανταποκριθεί στις ευθύνες του. Ταυτόχρονα μπορείτε να δείτε όλη την έκθεση στην ιστοσελίδα της Ανοιχτής Συνέλευσης του πάρκου, στη διεύθυνση parkoagriniou.wordpress.com . Επίσης ρωτήσαμε να μάθουμε που έχουν μεταφερθεί οι πέτρες οι οποίες βρίσκονταν στοιβαγμένες σε σωρούς στο κέντρο του Πάρκου γύρω από το ναΐσκο Αγίου Σωτήρα (όπως απεικονίζονται στις φωτογραφίες που ακολουθούν) και αποτελούν δημόσια περιουσία.

1

2

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες που έχουν φτάσει σε μέλη της Ανοιχτής Συνέλευσης, οι προαναφερόμενες πέτρες είχαν μεταφερθεί τις παραμονές του εορτασμού του συγκεκριμένου ναΐσκου σε παρακείμενο χωράφι του χειμάρρου Ερμίτσα, όπως άλλωστε φαίνεται στη συνέχεια.

3

4

5

6

Επισημάναμε ότι τα κλαδέματα που επιχειρούνται αυτή την εποχή μόνο να βλάψουν μπορούν όχι μόνο τα δένδρα που κλαδεύονται, αλλά γενικότερα το φυτικό κεφάλαιο του Πάρκου, ιδιαίτερα δε, όταν αυτή η ήπια επέμβαση δεν εντάσσεται μέσα σε έναν γενικότερο σχεδιασμό για την μερική έστω ανάταξη της υφιστάμενης κατάστασης, μιας κι ακόμα λείπει το μητρώο καταγραφής εργασιών στα δένδρα και στους θάμνους του πάρκου. Μητρώο που έχουμε προτείνει έγκαιρα στην επιστημονική τεκμηρίωση που έχουμε καταθέσει ως συνέλευση, από τις πρώτες ημέρες της παρκοφόνας «ανάπλασης».
Τέλος, επισημάναμε για άλλη μια φορά ότι η οποιαδήποτε επέμβαση από δω και μπρος απαιτεί σαφή επιστημονική και πλήρη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των δένδρων, αλλά και το γεγονός πως σύμφωνα με πληροφορίες μας η νέα δημοτική αρχή έχει ήδη προσεγγίσει μελετητικά γραφεία επιχειρώντας να διαμορφώσει μια εικόνα του κόστους για τη δημιουργία των νέων μελετών που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση αυτού του τόσο σημαντικού για την πόλη κοινωνικού και δημόσιου χώρου, οπότε ζητήσαμε να πληροφορηθούμε τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών της.
Οι απαντήσεις που πήραμε σε όλα τα παραπάνω ζητήματα δεν αποσαφήνισαν εντελώς το πεδίο, γι΄ αυτό αποφασίσαμε αφού δημοσιοποιήσουμε τα τελικά συμπεράσματα της προαναφερόμενης έκθεσης (Κεφάλαια 5 και 6) να συγκεντρώσουμε τις απαιτούμενες από τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου υπογραφές έτσι ώστε όλα τα παραπάνω να τεθούν στην ερχόμενη ημερήσια διάταξη του οργάνου.

Ανοιχτή Συνέλευση για την Προστασία και Αναζωογόνηση
του Παπαστράτειου Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου

Πατήστε εδώ για να δείτε την «Έκθεση καταγγελίας του έργου “ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου”».

 

Τα ολοκληρωμένα συμπεράσματα της Έκθεσης Καταγγελίας

που εξέδωσαν

η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της διαφθοράς (ΓΕ.Γ.Κ.Α.Δ.)

και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

 1. Η τότε Δ.Π. (Διεύθυνση Περιβάλλοντος) και Δ.Α. (Διεύθυνση Απορριμμάτων) του Δήμου Αγρινίου κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου ζήτησε από το Δασαρχείο Αγρινίου την έγκριση των εργασιών κοπής και απομάκρυνσης δένδρων, οι οποίες προβλέπονταν από τη μελέτη από τη μελέτη του έργου του θέματος χωρίς προηγουμένως η αρμόδια για την σύνταξη και έγκριση της μελέτης του έργου υπηρεσία προχωρήσει στην έγκριση τόσο των προαναφερόμενων εργασιών όσο και των εργασιών πρασίνου γενικότερα από τις αρμόδιες υπηρεσίες [Δ.Α. (Δασαρχείο Αγρινίου) και Δ.Δ.Α.(Διεύθυνση Δασών Ατ/νίας)]
 2. Η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής υπηρεσίας)/Δήμου Αγρινίου εάν και πριν από την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου είχε υλοποιήσει λεπτομερή επεξεργασία και αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του Πάρκου καθώς και λεπτομερή σχεδιασμό των εργασιών του έργου του θέματος δεν υπέβαλλε στην αρμόδια για για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου υπηρεσία [Δ.ΠΕ.ΧΩ.(Διεύθυσνη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας) /Α.Δ.Π.Δ.Ε και Ι. (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλαδας και Ιονίου)] την λεπτομερή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και τον λεπτομερή σχεδιασμό των εργασιών του έργου του θέματος με εργασίες που διαφέρουν από αυτές που στην πραγματικότητα επρόκειτο να κατασκευαστούν.
 3. Η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας)/Δήμου Αγρινίου για την έγκριση από το Δασαρχείο Αγρινίου των εργασιών κοπής και απομάκρυνσης και των υπόλοιπων εργασιών πρασίνου γενικότερα αν και ζητήθηκε δεν υπέβαλλε την συνταχθείσα στις 30-11-2011 και εγκριθείσα από την Δ.ΠΕ.ΧΩ.(Διεύθυσνη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας)/Α.Δ.Π.Ε και Ι. (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλαδας και Ιονίου) η οποία περιλάμβανε τις εργασίες για τις οποίες εκδόθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου του θέματος.

Η Δ.Τ.Υ(Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας)/Δήμου Αγρινίου αντί της εγκριθείσας τεχνικής περιγραφής της μελέτης του έργου, υπέβαλε τεχνική περιγραφή της μελέτης που συνέταξε την ίδια περίοδο (Μάιος 2011) διαφορετική όμως από την εγκριθέισα από την αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειθοδότηση του έργου του θέματος Υπηρεσία Δ.ΠΕ.ΧΩ.(Διεύθυσνη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας) /Α.Δ.Π.Δ.Ε και Ι. (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλαδας και Ιονίου).

 1. Το Δ.Α. (Δασαρχείο Αγρινίου) τόσο κατά το στάδιο του ελέγχου της μελέτης όσο και κατά το στάδιο εγκρίσεως της μελέτης από την Δ.Δ.Α. (Διεύθυνση Δασών Ατ/νίας) διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς το περιβαλλοντικό κόστοςεργασιών πρασίνου διταυπώνοντας πρόταση ήπιας μορφής παρεμβάσεις για την ανάπλαση του Παπαστρατείου Πάρκου.
 2. Η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου υπηρεσία Δ.ΠΕ.ΧΩ.(Διεύθυσνη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας) /Α.Δ.Π.Δ.Ε και Ι. (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλαδας και Ιονίου) λαμβάνοντας από την Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας)/ Δήμου Αγρινίου πληρέστερη γνώση των εργασιών που επρόκειτο να υλοποιηθούν στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος δύο και πλέον χρόνια την έκδοση της περιβαλλοντική αδειοδότησης διατύπωσε επιφυλάξεις τόσο ως το περιβαλλοντικό κόστος εργασιών πρασίνου όσο και για τις παραμέτρους που ελήφθησαν στον σχεδιασμό τους.
 3. Από την εξέταση των παρατιθέμενων στοιχείων προκύπτει ότι η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας) /Δήμου Αγρινίου προχώρησε στην έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος με την Α.Π. 42/2012/20-02-2012 Απόφαση του Δ.Σ.(Δημοτικό Συμβούλιο) /Δήμου Αγρινίου χωρίς προηγουμένως να έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και η έγκριση της μελέτης από το Δ.Α. (Δασαρχείο Αγρινίου) και την Δ.Δ.Α. (Διεύθυνση Δασών Ατ/νίας)
 4. Η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας) /Δήμου Αγρινίου για την ομαλή και έντεχνη υλοποίηση του έργου του θέματος και την αποφυγή αντιδράσεων από τους κατοίκους της περιοχής όφειλε να λάβει υπόψη και να αξιολογήσει τις επιφυλάξεις και υποδείξεις που διατύπωσαν το Δ.Α. (Δασαρχείο Αγρινίου)και η Δ.ΠΕ.ΧΩ. .(Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας) επί του έργου και να προχωρήσει στην ανασύνταξη της μελέτης του έργου και στην επανάληψη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και την εκ νέου έγκριση της ανασυνταχθείσας μελέτης από την Π.Α. (Προϊσταμένη Αρχή) [Δ.Σ. (Δημοτικό Συμβούλιο) /Δήμου Αγρινίου]
 5. Η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας) /Δήμου Αγρινίου ζήτησε την διατύπωση άποψης ως προς την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου του θέματος από την Ε.Υ.ΠΕ. (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος) του τότε Υ.ΠΕ.ΚΑ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) υπηρεσία αναρμόδια επί του θέματος αυτού.

Η Ε.Υ.ΠΕ. (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος)/τ.Υ.ΠΕ.ΚΑ. (τέως Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής) αν και αναρμόδια για την περιβαλλοντική κατάταξη του έργου του θέματος διατύπωσε άποψη μόνο για τις εργασίες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Γ της Τεχνικής περιγραφής της μελέτης και όχι για το σύνολο των εργασιών και η οποία λόγω μη αρμοδιότητας επί του θέματος δεν έχει βαρύνουσα σημασία και διοικητική ισχύ καθώς η καθ΄ ύλη αρμόδια υπηρεσία επί της περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεως του έργου του θέματος έχει η Δ.ΠΕ.ΧΩ.(Διεύθυσνη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας) /Α.Δ.Π.Δ.Ε και Ι. (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)

 1. Η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας) / Δήμου Αγρινίου αν και είχε καθορίσει εκ των προτέρων το τελικό αντικείμενο του έργου του θέματος για την έκδοση των αδειοδοτήσεων του έργου του θέματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ.ΠΕ.ΧΩ. (Διεύθυσνη Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας), Δ.Α. (Δασαρχείο Αγρινίου), ΛΣΤ’ Ε.Κ.Π.Α.(Εφορία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων), 22η Ε,Β.Α.(Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) & Υ.Ν.Μ. (Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων) & Τ.Ε.Δ.Ε. (Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας)] και την Αρχιτεκτονική Επιτροπή δεν υπέβαλε την ίδια Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης του έργου και ίδιο καθορισμένο αντικείμενο του έργου.
 2. Η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας) /Δήμου Αγρινίου βάση των όρων της γνωμοδότησεως επί του έργου του θέματος από την 22η Ε.Β.Α. (Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) όφειλε να υποβάλλει προς αυτήν για έγκριση τόσο τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσο και την τεχνική μελέτη του έργου πράγμα το οποίο δεν έπραξε.
 3. Η Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας) /Δήμου Αγρινίου όφειλε πριν από την έγκριση της μελέτης του έργου του θέματος από τη Π.Α. (Προϊσταμένη Αρχή) Δ.Σ.(Δημοτικό Συμβούλιο)/ Δήμου Αγρινίου να έχει προηγηθεί η έγκριση της μελέτης από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή και η επικαιροποίηση των αδειοδοτήσεων του έργου ώστε να συμπεριληφθούν οι τροποποιήσεις του αντικειμένου του έργου.
 4. Η Δ.Υ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) [Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας) /Δήμου Αγρινίου] παρατύπως προχώρησε εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της Προσωρινής Διαταγής Αναστολής του Προέδρου του Τμ. Ε’/Σ.τ.Ε. (Συμβούλιο της Επικρατείας) στην υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τον ανάδοχο του έργου του θέματος στις 01-07-2013

Ωστόσο με δεδομένο ότι η με Α.Π. 293/13-07-2013 Απόφαση της Ε.Α./Σ.τ.Ε. επέτρεψε την συνέχιση της υλοποίησης του έργου του θέματος η προαναφερθείσα διοικητική πράξη της Δ.Υ. (Διευθύνουσας υπηρεσίας) αν και παράτυπη δεν παρήγαγε κανένα αποτέλεσμα.

 1. Το Σ.Α./Σ.τ.Ε. με την Α.Π. 293/13-07-2013 Απόφαση που επέτρεψε τη συνέχιση υλοποίησης του έργου του θέματος δεσμεύοντας την Δ(Διευθύνουσα Υπηρεσία) [Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας) /Δήμου Αγρινίου] να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου για τις εργασίες κοπής και απομάκρυνσης δένδρων και θάμνων βάση της υπάρχουσας εγκεκριμένης μελέτης του έργου και για τον αριθμό που περιλαμβάνονται σε αυτή και ως εκ τούτου οποιαδήποτε εργασία κοπής και απομάκρυνσης δένδρων των πέραν των προαναφερόμενων στην υπάρχουσα εγκεκριμένη θα ήταν εκτός του πλαισίου της απόφασης του Σ.Α./Σ.τ.Ε. και θα απαιτούσε αποποίηση της μελέτης βάση του άρθρου 45 του Ν.3669/2008
 2. Ο ανάδοχος του έργου του θέματος μετά την κοινοποίηση της αριθμ. 293/13-07-2013της αποφάσεως της Σ,Α./Σ.τ.Ε. ζήτησε από την Δ.Υ(Διευθύνουσα Υπηρεσία) [Δ.Τ.Υ. (Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας) /Δήμου Αγρινίου] με την από 18-07-2013 αίτηση του την χορήγηση επικυρωμένων αντιγράφων των επίσημων σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης τα οποία η Δ.Υ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) χορήγησε δύο σχεδόν μήνες μετά την υποβολή αιτήσεως με το Α.Π. 64744/16-09-2013 έγγραφο τη.

Η χορήγηση σε ηλεκτρονική μορφή των σχεδίων της μελέτης κατά την υπογραφή της σύμβασης δεν υποκαθιστά την υποχρέωση της Δ.Υ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία)να παραδώσει άμεσα στον ανάδοχο τα επικυρωμένα αντίγραφα των επίσημων σχεδίων της εγκεκριμένης μελέτης βάση των οποίων θα υλοποιηθεί το έργο καθώς βάση της από 17-01-2013 Προσωρινής Διαταγής μόνο μετά την έκδοση της αποφάσεως από το Σ.Α./Σ.τ.Ε. μπορούσε η Δ.Υ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία)να παραδώσει στον ανάδοχο αντίγραφα της συγκεκριμένης μελέτης του θέματος.

 1. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου) από τη στιγμή που τέθηκαν υπόψη της το πρακτικό καταγραφής του Δασαρχείου Αγρινίου, η κατάγραφή και γνωμοδότηση του καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Θεοχάρη Ζάγκα, το με αριθμό πρωτοκόλλου 3042/101777/05-9-2013 έγγραφο της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και οι παρατηρήσεις του αναδόχου επί της βάσεως της οριστικής μελέτης του έργου του θέματος με συνημμένη καταγραφή των υπαρχόντων επί του έργου δένδρων, όφειλε πριν την αποστολή στον ανάδοχο οποιωνδήποτε οδηγιών για την εκτέλεση του έργου να αξιολογήσει την προαναφερόμενη αλληλογραφία, να προχωρήσει σε ακριβή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης προκειμένου να διαπιστώσει εάν είναι εφικτή η εφαρμογή της οριστικής μελέτης βάση του πλαισίου της αποφάσεως 293/2013 του Σ.Α./Σ.τ.Ε. προχωρώντας  στη συνέχεια στην  τροποποίηση της μελέτης βάση της υπάρχουσας κατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2 του Ν. 3669/2008 και σε μια νέα διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην οποία θα περιλαμβάνονταν και οι εργασίες της φυτοτεχνικής μελέτης.
 2. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία θεωρεί ότι ο ανάδοχος του έργου σε περιπτώσεις ασυμφωνίας των σχεδίων της μελέτης δεν ζήτησε έγκαιρα πριν από κάθε κατά την κρίση του μερική ή ολική εφαρμογή  των σχεδίων οδηγίες από την Δ.Υ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και δεν γνωστοποίησε εάν επιθυμούσε αλλαγές στα σχέδια ή τα συμβατικά τεύχη του έργου υποβάλλοντας τεκμηριωμένα στοιχεία.

Ωστόσο από την εξέταση των παρατιθέμενων στοιχείων προκύπτει ότι ο ανάδοχος μια ημέρα μετά την παράδοση από την Δ.Υ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) των εγκεκριμένων σχεδίων της μελέτης το οποία του χορηγήθηκαν με καθυστέρηση  σχεδόν δύο μηνών από την ημερομηνία αίτησής του ενημέρωσε την Δ.Υ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) με την από  17/09/2013 αίτηση του για τις παρατηρήσεις του επί της σχεδίων μελέτης  υποβάλλοντας τεχνική περιγραφή καθώς πίνακες και σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

 1. Η Δ.Υ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) θεωρεί ότι ο ανάδοχος δεν προχώρησε στην σύνταξη των σχεδίων της μελέτης εφαρμογής και δεν ενημέρωσε έγκαιρα και τεκμηριωμένα για τα προβλήματα του έργου του θέματος με την υποβολή της μελέτης εφαρμογής.

Από την εξέταση των παρατιθέμενων στοιχείων προκύπτει ότι βάση του άρθρο 21 παρ.1 της Ε.Σ.Υ. (Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) η μελέτη εφαρμογής περιλαμβάνει αλλαγές μικρής κλίμακας και ως εκ τούτου  η Δ.Υ. (Διευθύνουσα Υπηρεσία) λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό Καταγραφής του Δ.Α. (Δασαρχείου Αγρινίου), την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης  και τις παρατηρήσεις επί των σχεδίων μελέτης όφειλε να εξετάσει πραγματοποιώντας μια ακριβή αποτύπωση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του πάρκου προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος της κλίμακας των αλλαγών προχωρώντας είτε βάση του άρθρου 45 παρ.2 του Ν. 3669/2008 σε τροποποίηση της μελέτης του έργου του θέματος είτε στην σύνταξη μελετών εφαρμογής.

 1. Η Δ.Α. (Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) (Διευθύνουσα Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) δεν έδωσε με το Α.Π. 84990/20-09-2013 έγγραφο εντολή στον ανάδοχο να μην προβεί στην υλοτόμηση δένδρων πέραν των προβλεπομένων από την μελέτη του έργου και της αριθμ.293/2013 αποφάσεως  του Σ.Α./Σ.τ.Ε., ωστόσο όφειλε να εξετάσει ένα δύναται με βάση την υπάρχουσα κατάσταση του έργου να υλοποιηθούν οι εργασίες κατασκευής του με βάσει τις εγκεκριμένες εργασίες κοπής και απομάκρυνσης δένδρων και θάμνων και εντός του πλαισίου της αριθμ. 293/2013 αποφάσεως του Σ.Α./Σ.τ.Ε.
 2.  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αγρινίου) θεωρεί ότι βάση του άρθρου 30 της εγκεκριμένης Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου του θέματος ο ανάδοχος όφειλε να γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες υλοποίησης του έργου πριν από την δημοπράτηση του ωστόσο βάση του ίδιου άρθρου  της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων όφειλε να είναι γνώστης γενικών συνθηκών του έργου πριν από την κατάθεση της  οικονομικής προσφοράς του και όχι να γνωρίζει την ορθότητα ή μη των συγκεκριμένων μελετών του έργου.
 3. Με την από 21/10/2013 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του Τμ.Ε΄/Σ.τ.Ε.  ανακλήθηκε η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής του έργου , οι αποφάσεις της  Δ.Δ.Α. (Διεύθυνσης Δασών Αιτωλ/νίας) με τις οποίες εγκρίθηκε και θεωρήθηκε η μελέτη του έργου του θέματος καθώς και ο πίνακας υλοτόμησης δένδρων καθ΄ ο μέρος της κοπής δένδρων και θάμνων.

Κατόπιν τούτου για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία εκδόσεως της Προσωρινής Διαταγής έως την εκδίκαση από το Σ.Α./Σ.τ.Ε.  της 2ης Αιτήσεως Αναστολής και την έκδοση της σχετικής απόφασης ουδεμία εργασία που περιλαμβάνεται στη μελέτη του έργου του θέματος που απαιτούσε την κοπή  των δένδρων και θα δύναται να εκτελεστεί.

 1.  Η Δ.Υ. (Δ.Τ.Υ?Δήμου Αγρινίου (Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)  με δεδομένο αφενός μεν ότι οι εκτελούμενες εργασίες που περιλαμβάνονται στη μελέτη του έργου  του θέματος υλοποιούνται υπό την εποπτεία του Δ.Α. (Δασαρχείου Αγρινίου) και αφετέρου δε τους όρους και  την προϋποθέσεις  με την οποία χορηγήθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου  του θέματος και η από 21-10-2013 Προσωρινή Διαταγή του Προέδρου του Τμ. Ε΄/Σ.τ.Ε. όφειλε για την αποφυγή βλαβών επί των δένδρων και θάμνων του πάρκου να λάβει υπόψει τις συνεχής συστάσεις του Δ.Α. (Δασαρχείου Αγρινίου) περί διακοπής των εργασιών και να τις διακόψει προκειμένου να διαπιστώσει εάν οι εκτελούμενες εργασίες προκαλούσαν βλάβες επί του ριζικού συστήματος των δένδρων και θάμνων οι οποίες θα επηρέαζαν την υγεία αυτών.

Επιπροσθέτως λόγω της συνέχισης των εκτελούμενων εργασιών εκσκαφής  το Δ.Α. (Δασαρχείο Αγρινίου) κατόπιν αιτήσεως κατοίκων της περιοχής προχώρησε στην καταγραφή των δένδρων και θάμνων  το ριζικό τραυματίστηκε από την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής στο από 16-06-2014  έγγραφό του και απαγόρεψε με το Α.Π.91341/3918/17-07-2014 έγγραφό του την εκτέλεση κάθε εργασίες που θα είχε συνέπεια την πρόκληση ζημιάς στο ριζικό σύστημα  ( κοπή,  τραυματισμό,   αποκάλυψη) των δένδρων και θάμνων.

 1. Η Δ.Υ.(Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) (Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) όφειλε να λάβει υπόψη τόσο την από 29-11-2013 πραγματοποιηθείσα καταγραφή και αποτύπωση της υπάρχουσας βλάστησης επί του έργου του Δ.Α. (Δασαρχείου Αγρινίου) όσο και τις διαπιστώσεις  της  Δ.ΠΕ.ΧΩ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι (Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου) που διατύπωσε σχετικά με το περιβαλλοντικό κόστος των εκτελούμενων εργασιών και τις παραμέτρους που ελήφθησαν για το σχεδιασμό και εκτέλεση αυτών ,με το Α.Π.3592/111706/12-11-2013 έγγραφό της  και να προχωρήσει σε αφενός μεν σε νέα ακριβή αποτύπωση  τη υπάρχουσας κατάστασης του έργου  και αφετέρου δε τροποποίηση της μελέτης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.2 του Ν.3669/2008 βάση της ακριβούς αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης της  και την επανάληψη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου..
 2. Η Δ.Υ.(Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) (Διευθύνουσα Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) προχώρησε σε τροποποίηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης με τη σύνταξη σχεδίου της Αρχιτεκτονικής Μελέτης με τον τίτλο “ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/1η ΜΕΡΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ”και το οποίο διαβίβασε στον ανάδοχο για την εκτέλεση εργασιών χωρίς προηγουμένως η τροποποίηση αυτή να έχει εγκριθεί τόσο από την Π.Α. (Προϊσταμένη Αρχή)  όσο και από τις εμπλεκόμενες με τις αδειοδοτήσεις του έργου  υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως το Δ.Α. (Δασαρχείο Αγρινίου) με το Α.Π.86677/3705/08-07-2014 έγγραφό του απέρριψε με το προαναφερόμενο σχέδιο  καθώς δεν προχωρεί σε αποτύπωση της υπάρχουσας βλάστησης σύμφωνα με την από 29-11-2013 πραγματοποιηθείσα από το Δ.Α.(Δασαρχείο Αγρινίου) καταγραφή  και αποτύπωση της υφιστάμενης βλάστησης απαγορεύοντας με το Α.Π. 91341/3918/17-0702014 έγγραφό του την εκτέλεση κάθε εργασίας επί του έργου.

 1. Με δεδομένη την προσωρινή αναστολή των εργασιών κατασκευής του έργου η οποία δεν οφειλόταν σε υπαιτιότητα του αναδόχου η Δ.Υ. (Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου) (Διευθύνουσα Υπηρεσία ( Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)  έπρεπε βάση των παρ.  3 & 4  του άρθρου 62 του Ν. 3669/2008  να κάνει αποδεκτή την  από 10-06-2014  2η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών και να προχωρήσει στην διακοπή των εκτελούμενων για το χρονικό διάστημα μέχρι την επιδίκαση από το Σ.Α./Σ.τ.Ε. της  2ης Αιτήσεως Αναστολής Εργασιών προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση πιθανών προβλημάτων και να προχωρήσει βάση μιας νέας αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης του πάρκου στην ανασύνταξη της μελέτης  είτε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης είτε περιλαμβάνοντας όλες τις εργασίες που επρόκειτο να κατασκευαστούν να προχωρήσει σε επανάληψη των διαδικασιών αδειοδότησης του έργου από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ –  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

1)      Να πραγματοποιηθεί πειθαρχικός έλεγχος των εμπλεκομένων με τη σχεδίαση και κατασκευή του έργου του θέματος, υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου για τα αναγραφόμενα στην ενότητα “ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ”  της παρούσας συνταχθείσας έκθεσης.

2)      Η Δ.Τ.Υ./Δήμου Αγρινίου (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ) να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήρη και ακριβή αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και στη σύνταξη νέας μελέτης βάση της νέας ακριβούς αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης λαμβάνοντας  υπόψη τις διαπιστώσεις που διατύπωσε  η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου υπηρεσία Δ.ΠΕ.ΧΩ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού /Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου) στο με Α.Π.3592/111706/12-11-2013έγγραφό της και λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις παρατηρήσεις αλλά και την ήπιας μορφής πρόταση ανάπλασης του πάρκου που διατύπωσε το Δ.Α.(Δασαρχείο Αγρινίου) κατά τον έλεγχο και θεώρησης της μελέτης του έργου.

3)      Επανάληψη των  διαδικασιών αδειοδοτήσεων του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες ( Δ.ΠΕ.ΧΩ. (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου), ΛΣΤ  Ε.Κ.Π.Α. (Εφορία Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων), 22η Ε.Β.Α. (Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων), Υ.Ν.Μ. & Π.Ε.Δ.Ε (Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας & Α.Ε. Δήμου Αγρινίου) κατά τις οποίες θα περιγράφεται με τρόπο ενιαίο και ακριβή το αντικείμενο του έργου και οι εργασίες που θα εκτελεστούν για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου.

4)      Η Δ.Τ.Υ.(Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών)/Δήμου Αγρινίου  να προχωρήσει στην διάλυση και εκκαθάριση της παρούσας εργολαβίας και στην εκ’ νέου δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τη νέα μελέτη κατασκευής και τις νέες αδειοδοτήσεις του έργου του έργου.

5)      Η Δ.Α. ( Ε.Δ.Α (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) του έργου του θέματος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα έκθεση βάση της με Α.Π.1569/11-04-2012 Απόφαση Ένταξης του έργου του θέματος Ε.Π. (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) “Δυτική Ελλάδα- Πελοπόννησος – Ιόνια Νησιά” με ποσοστό χρηματοδότησης 100% από κοινοτικούς πόρους και 0% από δημόσια δαπάνη να προχωρήσει σε αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου.

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

 1. rakoun

  Τα κλαδεματα ειτε γινουν ειτε δε γινουν το ιδιο ειναι αφου θα πεσουν απο μονα τους και μην ξεχνατε οτι υπαρχει ενα σχολικο συγκροτημα διπλα οποτε μαλον θα επεφταν σε καποιου το κεφαλι.Οποτε σταματηστε επιτελους τους ψευτοηρωισμους σας, ολοι ξερουμε πως ειναι λογω της πληξης που νιωθετε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.