Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

Δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου με πλούσια ατζέντα

Δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου με πλούσια ατζέντα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα λάβει χώρα  την ερχόμενη Δευτέρα 28/1 και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση σύναψης δανείου επενδυτικού σκοπού με Τ.Π.& Δ. (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

2. Συμμετοχή του Δήμου ως συμπράττων φορέας στο αναπτυξιακό-κοινωνικό σχήμα “ΕΣΤΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ” για την υλοποίηση του προγράμματος “Δομές για την καταπολέμηση της φτώχειας” του ΕΣΠΑ και της ΕΠΑΝΑΔ (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

3. Αποδοχή παραχώρησης χώρου από Λιμενικό Ταμείο Ν. Αιτωλ/νίας για την ανέγερση κτιρίων διοίκησης του Δήμου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

4. Επαναλειτουργία ΙΕΚ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

5. Ίδρυση Διεθνούς Σχολής Ξενοδοχειακού Management (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

6. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό, για το έργο “Δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

7. Αποδοχή ποσού-δόσης- ΣΑΤΑ 2013 (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

8. Αποδοχή και κατανομή ποσού παρακρατηθέντων (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

9. Μείωση χρέωσης τιμολογίου ύδρευσης σε 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων (112/2012 απόφαση ΔΕΥΑ) (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

10. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου έτους 2013 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

11. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2013 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

12. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση της επιτροπής καλής εκτελέσεως υπηρεσιών έτους 2013 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου έτους 2013 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

14. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2013, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

15. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απ’ ευθείας διενέργειας όλων των προμηθειών έτους 2013, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

16. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού δημοτικών υπαλλήλων-μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής καλής εκτελέσεως υπηρεσιών έτους 2013, κατόπιν κληρώσεως (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

17. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη’’ (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

18. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

19. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

20. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ­ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

21. Ορισμός μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με τίτλο ‘‘ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ­ΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

22. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

23. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

24. Συμπλήρωση – τροποποίηση των υπ’αριθμ. 160, 294, 395/2011 και 83, 339/2012 αποφάσεων μας σχετικά με την παράταση ρύθμισης αποκατάστασης ακτημόνων πρώην Δήμου Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

26. Διαγραφή οφειλής από Χ.Κ. (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

27. Απαλλαγή χρέωσης δημοτικών τελών του Κρατικού Κτήματος Ευηνοχωρίου (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

28. Κατάπτωση εγγυητικής επιστολής (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

29. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος από το Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

30. Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης των Εθνικο-θρησκευτικών πανηγυριών Αγ. Συμεών, Αγ. Αγάθης και εκδηλώσεων νήσου Ντολμά κλπ. (Φεβρουάριος 2013) (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

31. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2013 (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

32. Τακτική επιχορήγηση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

33. Έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

34. Έγκριση μετακινήσεων κ.κ. Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Ελλάδα (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

35. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για διαμόρφωση δρόμου και κοινοχρήστων χώρων” (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

36. Αποδοχή εκλογικού επιδόματος (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

37. Έγκριση προμήθειας βιβλίων (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

38. Τροποποίηση συμφωνητικού σύμβασης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2011 – 2012 (εισηγητής κ.Σπανός Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).

39. Καθορισμός τρόπου διενέργειας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και προμηθειών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

40. Έγκριση απ’ευθείας ανάθεσης για συγκεκριμένες κατηγορίες προμηθειών μέχρι την
διενέργεια διαγωνισμών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

41. Έγκριση συνδρομών σε εφημερίδες και σε ηλεκτρονικές τράπεζες νομικών πληροφοριών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

42. Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής βάση του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (εισηγητής κ.Κασσαβέτης Γεώργ. – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

43. Έγκριση για χρήση κινητής τηλεφωνίας αιρετών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.