Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, 2021

Διαβούλευση για το πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”

Διαβούλευση για το πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και της συμμόρφωσης με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, θέτει σε δημόσια διαβούλευση για 15 ημέρες τα τεύχη διαγωνισμών των δύο πράξεων που εντάχθηκαν στην Πρόσκληση 30 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

 

Τα αρχεία των δύο προς διαβούλευση διακηρύξεων βρίσκονται στην διάθεση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/diabouleuseis.html.

 

Η πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού αφορά το έργο  με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη» με κωδικό ΟΠΣ 369384, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας «01 – Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ».

 

Ειδικότερα, το έργο αφορά στη δημιουργία ενός εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων και τεκμηρίωσης πολιτικών, για την περιφερειακή ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Ενσωματώνει δυναμικά εργαλεία παραγωγής αναφορών που είναι χρήσιμα για το στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), όσο και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της, αφού συνδυάζει δεδομένα από διαφορετικές πηγές (όπως Ο.Π.Σ. και βάσεις δεδομένων) και επιτρέπει τη διενέργεια διασταυρώσεων. Επιπλέον στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από την κατάρτιση και παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) της ΠΔΕ και στην υποβοήθησή της με την επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριακού υλικού απ’ όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 855.900,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης είναι η 22η Ιουνίου 2012 και η ημερομηνία λήξης η 7η Ιουλίου 2012.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις εγγράφως συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που διατίθεται προς μεταφόρτωση.

 

Το συμπληρωμένο έντυπο αποστέλλεται από τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: datawarehouse@pde.gov.gr.

 

Η δεύτερη Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού αφορά το Υποέργο 1 με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας iWesternGr» του έργου «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ 369411, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας «02 – ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής».

 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας (iWesternGr) παροχής πληροφόρησης για τον τουρισμό και τον πολιτισμό στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), μέσω εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας και εφαρμογών ανάγνωσης QR ετικετών για φορητές συσκευές, που θα αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στην πληροφορία για τους πολίτες και τους επισκέπτες της ΠΔΕ. Απώτερος στόχος είναι η διάθεση της πλατφόρμας από την ΠΔΕ σε οργανισμούς της περιοχής, οι οποίοι θέλουν να διαθέσουν και να προβάλουν τουριστικό και πολιτισμικό περιεχόμενο.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται στο ποσό των 330.784,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης είναι η 20η Ιουνίου 2012 και η ημερομηνία λήξης η 5η Ιουλίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή διευκρινήσεις ή παρατηρήσεις εγγράφως συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που διατίθεται προς μεταφόρτωση. Το συμπληρωμένο έντυπο αποστέλλεται από τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση: qrcodes@pde.gov.gr.

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.