Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 2020

Εργατοτεχνικό προσωπικό για πέντε ημερομίσθια αναζητά ο δήμος Μεσολογγίου

 εργασίαΟ Δήμος Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού είκοσι (20) ατόμων για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα Οκτώβριο για το χρονικό διάστημα από 19-10-2015 έως και 31-10-2015 προκειμένου να καλύψει πρόσκαιρες και μικρής διάρκειας ανάγκες των Υπηρεσιών του.

Αναλυτικά οι θέσεις είναι:

19 Εργατες
1 Χειριστής Μηχανημάτων Έργων

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

Να είναι υγιείς και να έχουν την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση )
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα ( Ταχ. Δ/νση: Κ. Τρικούπη 7- Τ.κ. 30200 από ώρα 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες) εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στον χώρων ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

www.dikaiologitika.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.