Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2020

Ο χάρτης των εγγυοβελτιωτικών Έργων στην Αιτωλοακαρνανία

eggyo1 eggyo2

 

Μια χρηστική εφαρμογή υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Προϊοντων και Τροφίμων. Πρόκειται για τον χάρτη των Εγγυοβελτιωτικών Έργων σε κάθε Νομό και Περιοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.minagric.gr/index.php/el/component/storelocator/?Itemid=1121

Συνολικά αναφέρονται τα εξής έργα για την Αιτωλοακαρνανία:
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *

*
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
*
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
*
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΠΑΜΦΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 14.116.976,55
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Ν.ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 19.266.406,67
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 671.471.000 δρχ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 677.369.000 δρχ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΑΛΑΤΑ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΡΜΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΥΡΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΛΕΥΚΟΥ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 12.290.000 δρχ.
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΛΟΥΤΡΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΡΙΑΡΗΣ-ΦΑΜΙΛΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 114.451,06
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΡΥΠΟΥ ΞΥΝΟΡΟΔΙΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΦΥΤΕΙΩΝ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΒΑΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 587.499,62
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΓΑΛΑΤΑ (Α΄ΦΑΣΗ )
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 7.275.621,20
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΟΧΗΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 1.759.140,75
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΥΡΤΙΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΖΕΡΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 57058000 δρχ
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΕΔ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΑ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: *
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣ. ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΑΛΑΤΑ
Είδος: Αρδευτικό Εργο
Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας
Περ. Ενότητα: ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Κόστος: 1.226.872,54

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.