Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

Ποιές άδειες δόθηκαν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στα Δημόσια Λατομεία

Ποιές άδειες δόθηκαν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στα Δημόσια Λατομεία

 

ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βάσει του Προγράμματος “Καλλικράτης” (Ν.3852/2010), η αρμοδιότητα διαχείρισης και αξιοποίησης των ορυκτών πόρων σε δημόσιες εκτάσεις και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες αδειοδότησης και παρακολούθησης διαχείρισης, μεταβιβάστηκε στο τμήμα Φυσικών Πόρων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

Στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της ΑΠΔ περιήλθαν, επίσης, όλες οι Υποθέσεις του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Δημοσίων Λατομείων.

 

 

Α. Τομέας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Οι εγκατεστημένοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην επικράτεια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στο τέλος του έτους 2012. (βλ. πίνακα)

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ (MW)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΕ  ΕΥΡΩ

ΠΛΗΘΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

(1)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ (MW)

 

 

 

 

 

(2)

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΕ  ΕΥΡΩ) (*)

(3)

ΠΛΗΘΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

(4)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ (MW)

 

 

 

 

 

(5)

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ) (*)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) + (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) + (6)

ΑΙΟΛΙΚΟΙ

27

498,4

647.920.000

19

344,1

447.330.000

842,5

1.095.250.000

ΦΩΤΟΒΟ-ΛΤΑΙΚΟΙ

35

155,9

389.750.000

92

266,9

613.870.000

422,8

1.003.620.000

ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

14

36,7

183.500.000

5

16,6

83.000.000

53,5

226.500.000

 
ΣΥΝΟΛΑ

691

1.221.170.000

 

627,6

1.144.200.000

1318,6

2.365.370.000

 

Οι άδειες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εκδόθηκαν το 2012

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ (MW)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΕ  ΕΥΡΩ

ΠΛΗΘΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ (MW)

 

 

 

 

 

 

(2)

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΕ  ΕΥΡΩ) (*)

 

(3)

ΠΛΗΘΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ (MW)

 

 

 

 

 

 

(5)

ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ) (*)

 

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) + (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) + (6)

ΑΙΟΛΙΚΟΙ

6

57,65

74.945.000

2

14

18.200.000

71,65

93.145.000

ΦΩΤΟΒΟ-ΛΤΑΙΚΟΙ

25

90,98

209.254.000

36

93,93

209.139.000

184,91

418.393.000

ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ

2

3,74

18.700.000

3,74

18.700.000

 
ΣΥΝΟΛΑ

148,63

284.199.000

 

111,67

246.039.000

260,30

530.238.000

 

 

Οι άδειες που εκδόθηκαν το 2012 παρουσιάζονται κατωτέρω:

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ (MW)
ΑΙΟΛΙΚΑ 20 211,35
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 246 460,5
ΜΥΗΣ 2 3,74
ΒΙΟΑΕΡΙΟ 1 3

 

 

 

 

Β. Τομέας Λατομείων

Σήμερα ο τομέας των λατομείων του Τμήματος Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου διαχειρίζεται 255 υποθέσεις. (βλ. πίνακα)

 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
73 39 120 12

 

Επίσης υπάρχουν Λατομεία (11 υποθέσεις συνολικά), στα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Δημοπράτησης και δεν έχει υπογραφεί η σύμβασ

η, είτε λόγω καθυστερήσεων άλλων Υπηρεσιών είτε λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή.

 

Καταλογισμός μισθωμάτων (2012)

 

Τα μισθώματα που έχουν καταλογιστεί από το Τμήμα Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου στους μισθωτές κατά το έτος 2012 και κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2013 είναι:

Από 1/1/2012 έως 31/12/2012:           740.871,68 €

Από 1/1/2013 έως 28/2/2013:             650.722,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:         


                1.391.594,48

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου-Τμήμα Φυσικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Προϊστάμενος κ. Παναγιώτης Βαγιώτας

Τηλ: 2610-991490

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.