Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

Σε δεινή κατάσταση τα Υποθηκοφυλακεία της Αιτωλοακαρνανίας

ypothikofyla

Με το ζόρι επιβιώνουν τα πέντε Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία της Αιτωλοακαρνανίας εδώ και αρκετούς μήνες. H έλλειψη υποθηκοφυλάκων και η αναπλήρωσή τους από συμβολαιογράφους στα τρία εξ αυτών σε συνδυασμό με κάποιες απολύσεις  υπαλλήλων, με αυτούς που έχουν μείνει να εργάζονται – λόγω των κακών οικονομικών που τα διέπει- τις μισές ημέρες και ώρες από αυτές που προβλέπονται, τα έχουν φέρει σε οριακό σημείο. Τα δε οικονομικά τους βρίσκονται σε κατάσταση που δεν επιτρέπει εκ των πραγμάτων την σωστή και πλήρη λειτουργία τους.

Το νομικό καθεστώς που διέπει τα  Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία της χώρας είναι τέτοιο που πλέον δεν μπορεί να ισοσκελιστεί με τις σημερινές οικονομικές συγκυρίες και βάζει φρένο στη σωστή λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων, με τα περισσότερα από αυτά να υπολειτουργούν.

Προσφάτως στο Υποθηκοφυλάκειο Β΄ Αγρινίου, απολύθηκε η μια και μοναδική υπάλληλος μετά από τη συνεδρίαση της αρμόδιας κατά το νόμο επιτροπής αποτελούμενης από την Υποθηκοφύλακα, τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Υπαλλήλων και τον Εισαγγελέα Αγρινίου.

Στο δε Μεσολόγγι, το Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφείο οι δύο  υπάλληλοι αυτό το μήνα θα δουλέψουν συνολικά από τρεις μέρες η καθεμία, ενώ μετά από παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου , αποφασίστηκε να αναλαμβάνουν συμβολαιογράφοι της περιοχής ως αναπληρωτές Υποθηκοφύλακες ανά τρεις μήνες ο κάθε ένας, αφού κανείς δεν δέχονταν να αναλάβει τη θέση μόνιμα, λόγω των κακών οικονομικών του Υποθηκοφυλακείου.

Σήμερα ο πανελλαδικός χάρτης των υποθηκοφυλακείων περιλαμβάνει 394 υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία τριών τύπων :
17 έμμισθα υποθηκοφυλακεία, 239 Ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία ( Ο αριθμός των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων εμφανίζεται μειωμένος λόγω των αποχωρήσεων-συνταξιοδοτήσεων και το πάγωμα των διαγωνισμών από το 2011, κυρίως λόγου της διαδικασίας μετάβασης στο Κτηματολόγιο) και  138 Μη ειδικά άμισθα υποθηκοφυλακεία.

Ο υποθηκοφύλακας βαρύνεται με όλο το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας, ήτοι τα λειτουργικά έξοδα (ΔΕΚΟ, σύνδεση στο ίντερνετ, ενοίκιο γραφείου, δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού) τα οποία θα πρέπει να “βγούν” από το υπόλοιπο των εσόδων του Υποθηκοφυλακείου μετά και από το ποσοστό που κρατά ο Υποθηκοφύλακας μαζί με τον μισθό του. Τα έσοδα του Ειδ. Άμ. Υποθ/κείου συνίστανται σε έσοδα από πάγιες πράξεις, έσοδα από αναλογικές πράξεις ,ποσοστό από τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, αντίγραφα τίτλων κλπ.

Μέχρι και την έλευση της οικονομικής κρίσης, τα Υποθηκοφυλακεία λειτουργούσαν κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Δεδομένης όμως της κακής οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών , επλήγησαν και τα Υποθηκοφυλακεία της χώρας. Η μείωση των εσόδων των Υποθηκοφυλακείων μπορεί να αποτιμηθεί κλιμακούμενη πάνω από το 60% σε σχέση με τους προγενέστερους κύκλους εργασιών. Οι υπάλληλοι των Υποθηκοφυλακείων δέχθηκαν και αυτοί μειώσεις στις συλλογικές τους συμβάσεις της τάξης του 40% και συνεχίζουν να δέχονται μειώσεις είτε με τη μορφή της εκ περιτροπής εργασίας, είτε με τη μέθοδο της άδειας άνευ αποδοχών.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ενώ το  προσωπικό των άμισθων υποθηκοφυλακείων είναι πλήρους απασχόλησης, υπάρχουν πλέον πάρα πολλές περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι, συναισθανόμενοι το βάρος της οικονομικής κρίσης και στη λογική να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους, με προσωπική τους ευθύνη και υπογραφή δέχτηκαν μειώσεις ωραρίου και σε πολλές περιπτώσεις να λαμβάνουν άδειες άνευ αποδοχών.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ένα Υποθηκοφυλακείο μείνει ακέφαλο είτε λόγω αποχώρησης, είτε λόγω συνταξιοδότησης του Υποθηκοφύλακα;

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή θανάτου ειδικού άμισθου υποθηκοφύλακα ή συμβολαιογράφου που εκτελεί έργα υποθηκοφύλακα, η λειτουργία του υποθηκοφυλακείου ανατίθεται σε Συμβολαιογράφο της έδρας του Ειρηνοδικείου. Οι συμβολαιογράφοι που εκτελούν έργα δε βαρύνονται με τις οφειλές που ανάγονται στο προηγούμενο της ανάληψης της υπηρεσίας τους διάστημα.

Τι συμβαίνει σήμερα στα Υποθηκοφυλακεία του Νομού

Στο ειδ. Αμ. υποθηκοφυλακείο Βάλτου όπου υπάρχει εν ενεργεία Υποθηκοφύλακας, εργάζεται μια υπάλληλος σε καθεστώς 4ωρης απασχόλησης.

Στο ειδ. Αμ. Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Παραχελωΐτιδος (Νεοχώρι Οινιαδών), όπου λειτουργεί υπό καθεστώς αναπλήρωσης από τη μια και μοναδική συμβολαιογράφο, εργάζεται μια υπάλληλος με καθεστώς επίσης μερικής απασχόλησης.

Στο ειδ. Αμ. Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Αιτωλικού, όπου λειτουργεί υπό καθεστώς αναπλήρωσης από τη μια εκ των δυο συνολικά Συμβολαιογράφων, εργάζεται ένας υπάλληλος με καθεστώς 5ωρης απασχόλησης.

Στο ειδ. Αμ. Υποθηκοφυλακείο Α’ Αγρινίου όπου υπάρχει εν ενεργεία Υποθηκοφύλακας υπηρετούν πέντε υπάλληλοι με 8ωρο, πλην όμως παρέχουν τόσες μέρες ο καθένας άδεια άνευ αποδοχών, έτσι ώστε να καλύπτεται στα έξοδα του το γραφείο.

Στο ειδ. Αμ. Υποθηκοφυλακείο Β’ Αγρινίου όπου υπάρχει εν ενεργεία Υποθηκοφύλακας, δεν υπηρετεί αυτή τη στιγμή κανένας υπάλληλος, η μια και μοναδική απολύθηκε στις 22/2/16.

Στο ειδ. Άμισθο Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Μεσολογγίου όπου λειτουργεί υπό το καθεστώς της εκ περιτροπής αναπλήρωσης από το σύνολο των Συμβολαιογράφων, υπηρετούν 2 υπάλληλοι με 8ωρο, πλην όμως παρέχουν τόσες μέρες ο καθένας άδεια άνευ αποδοχών, έτσι ώστε να καλύπτεται στα έξοδα του το γραφείο.

Στο ειδ. Άμ. Υποθηκοφυλάκειο Ναυπάκτου, όπου υπάρχει εν ενεργεία Υποθηκοφύλακας, υπηρετούν τέσσερις υπάλληλοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Ειδικότερα το πρόβλημα λειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων του νομού εντοπίζεται εντονότερο στις περιπτώσεις όπου λειτουργεί υπό καθεστώς αναπλήρωσης από Συμβολαιογράφο. Ο εκάστοτε αναπληρωτής είναι αναγκασμένος να εργάζεται στο υποθηκοφυλακείο παράλληλα  με το γραφείο του και όπως είναι λογικό βρίσκεται τις περισσότερες ώρες στο Συμβολαιογραφείο του. Έτσι οι συναλλασσόμενοι αναγκάζονται να πηγαίνουν από γραφείο σε γραφείο για τις υπογραφές που απαιτούνται. Επιπλέον οι Συμβολαιογράφοι κλήθηκαν να αναλάβουν ήδη ζημιογόνες Δημόσιες Υπηρεσίες λόγω λειτουργικών εξόδων, εξόδων μισθοδοσίας υπαλλήλων και ασφαλιστικών εισφορών αυτών.

Ειδικότερα στην περίπτωση του Μεσολογγίου δεν θέλησε κανείς να αναλάβει, καθώς ούτε από τη μια θα μπορούσαν να απολύσουν υπάλληλους λόγω της αποζημίωσης που θα έπρεπε να καταβληθεί, ούτε από την άλλη οι υπάλληλοι μετά από τόσα χρόνια δουλειάς  (10 και 20 αντίστοιχα) ήταν διατεθειμένοι να παραιτηθούν .

Για αυτό και μετά από επίπονες διαβουλεύσεις αποφασίστηκε τελικά η εκ περιτροπής αναπλήρωση από όλους τους Συμβολαιογράφους της έδρας.

Εν μέσω λοιπόν όλων αυτών των γεγονότων πολλοί υποθηκοφύλακες μη δυνάμενοι να αντέξουν το οικονομικό κόστος λειτουργίας των ελλειμματικών Υποθηκοφυλακείων αναγκάστηκαν να παραιτηθούν, ενώ πολλοί ήταν και αυτοί που συνταξιοδοτήθηκαν.

Στην δε περίπτωση του Αιτωλικού, έχει χρειαστεί ακόμη και να καταβληθούν χρήματα από την τσέπη της αναπληρώτριας για τη λειτουργία του γραφείου. Σύμφωνα με πληροφορίες η αναπληρώτρια βρίσκεται στη 2η απόπειρα να παραιτηθεί καθώς η πρώτη απόπειρα δεν έγινε δεκτή.

Πέραν όμως των οικονομικών προβλημάτων, υπάρχουν και πρακτικά καθημερινά ζητήματα, κυρίως στα υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν ταυτόχρονα ως Μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία.

Από τους υπαλλήλους των υποθηκοφυλακείων που βιώνουν την όλη κατάσταση, γίνονται κινήσεις , όπως επαφές με βουλευτές και άλλους φορείς. Το προηγούμενο Σάββατο υπήρξε συνάντηση μεταξύ υπαλλήλων των υποθηκοφυλακείων του νομού και του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας με τη Ν.Δ. κ. Κώστα Καραγκούνη, όπου συζητήθηκαν όλα τα παραπάνω .

“Λύση η συγχώνευση και η εμμισθοποίηση των Υποθηκοφυλακείων”

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων κ. Απόστολο Τσούτσα, με τον οποίο ήρθε σε επικοινωνία το “Γ”, το πρόβλημα των Υποθηκοφυλακείων είναι διττό: “Από τη μία δεν υπάρχει εισπραξημότητα (μικρά δάνεια, υποθήκες, μικρές αγοραπωλησίες) αλλά από την άλλη υπάρχει φόρτος εργασίας. Υπάρχει δηλαδή δουλειά αλλά χωρίς έσοδα. Το νομικό καθεστώς που διέπει τα Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία είναι ένα μόρφωμα που έχει ως εξής: το 70% των εσόδων τους είναι αμοιβή του Υποθηκοφύλακα, χώρα από τον μισθό του. Αυτό , βάση πάντα νόμων και διατάξεων που ψηφίσθηκαν σε μιαν άλλη Ελλάδα και δυστυχώς δεν άλλαξαν ποτέ. Πλέον το πρόβλημα, όπως συμβαίνει και στην Αιτωλοακαρνανία, το επωμίζονται οι υπάλληλοι που απασχολούνται με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Στα 240 Ειδικά Άμισθα Υποθηκοφυλακεία τα 10 είναι αυτά που λειτουργούν αξιοπρεπώς”, αναφέρει ο κ. Τσούτσας.

Όπως εξηγεί ο ίδιος θα πρέπει να υπάρξει νέα νομοθετική ρύθμιση , ενώ πρόταση του Σωματείου είναι τα 394 Υποθηκοφυλακεία της Χώρας να μειωθούν μέσω συγχωνεύσεων σε 50 με 60 και να γίνουν και αυτά έμμισθα, να ανήκουν δηλαδή στο δημόσιο.

“Πλέον είναι μονόδρομος να νομοθετήσει η κυβέρνηση. Υπάρχουν στην Ελλάδα κλειστά Υποθηκοφυλακεία , όπως αυτό του Πύργου. Πολύ φοβάμαι ότι εκεί οδεύει και του Μεσολογγίου. Πρότασή μας είναι ένα Υποθηκοφυλακείο ανά δήμο. Αρκεί να μην υπάρξουν διαμάχες μεταξύ των γειτονικών πόλεων , όπως είχε γίνει με το Εφετείο… Να δουν όλοι το κοινό συμφέρον”, σχολιάζει ο κ. Τσούτσας.

Είναι πλέον ηλίου φαεινότερο ότι χρειάζεται εξορθολογισμός και αναδιοργάνωση του θεσμού των υποθηκοφυλακείων. “Με μόνο γνώμονα του ότι αποτελούν δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κράτους αλλά και του πολίτη, πρέπει άμεσα το Υπουργείο Δικαιοσύνης να κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του και να προβεί στις απαραίτητες συγχωνεύσεις και εμισθοποιήσεις των προβληματικών Υποθηκοφυλακείων, διασφαλίζοντας τις υπάρχουσες θέσεις και όρους εργασίας των εργαζομένων. Δεν υπάρχει άλλο εναλλακτικό σενάριο και δυστυχώς κανένα υβριδικό μοτίβο που έχει ή προσπαθεί να εφαρμόσει με τις συνεχείς νομικές παρεμβάσεις δεν έχει αποδείξει ότι δουλεύει μέχρι στιγμής”, αναφέρουν υπάλληλοι των Υποθηκοφυλακείων της περιοχής.

Εφημερίδα “Γεγονός”

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

  1. π.κ

    το προβλημα το δημιουργησε το ιδιο το κρατος απο τη στιγμη που δημιουργησε για τον ιδιο σκοπο υπηρεσιες 3 ταχυτητων και απο τη στιγμη που δημιουργησε 300 σχεδον υποθηκοφυλακεια που τα δωσε σε ιδιωτες…δεν εκανε ποτε ελεγχο στο δημοσιο χρημα που χανονταν αλλα νομιμοποιουσε την υπαρξη αυτων με το να εισπραττει χρηματα απο αυτα….οι μονοι οι οποιοι δεν φταινε για ολα αυτα ειναι οι υπαλληλλοι…μπορει να μην παλευουν αποκλειστικα για τη δοξα, παλευουν ομως για το δικαιωμα στην εργασια….ναι καποτε μπορει να επαιρναν πολλα χρηματα αλλα σημερα οπως και ολοι παιρνουν ψιχουλα…ας μην κοιταμε το δεντρο και χανουμε το δασος…αν κλεισουν γιατι δε βγαινουν οικονομικα, προβλημα ολων θα ειναι….ειδικα οπου υπαρχει κτηματολογιο!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.