Κυριακή, 7 Μαρτίου, 2021

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την               03 – 08 – 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 1. 1.          Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με ΛΣΤ΄ Εφορία Αρχαιοτήτων και διάθεση ποσού 10.000,00 € (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).
 2. 2.          Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 132/2011 απόφασής μας περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με την Π.Δ.Ε. για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού σχολείου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
 3. 3.          Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Βελτίωση υπάρχουσας οδοποιίας σε πόλη και Δ.Δ.’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
 4. 4.          Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ανακύκλωση χρησιμοποιούμενων μαγειρικών ελαίων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
 5. 5.          Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Θέρμου για την υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 σχετικά με το έργο ‘‘Βελτίωση της ύδρευσης των οικισμών Αμπέλια, Κοσίνα και Κούρβουλα Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης και Τσιρνόκος Τ.Κ. Αργυρού Πηγαδίου Δήμου Θέρμου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
 6. 6.          Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Αμφιλοχίας σχετικά με το έργο ‘‘Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Αμφιλοχίας’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
 7. 7.          Αποδοχή και κατανομή ποσού από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
 8. 8.          Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με προμήθεια χάρτη του νέου Καλλικρατικού Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
 9. 9.          Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
 10. 10.      Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης του Εθνικου-θρησκευτικού πανηγυριού Αγ-Αγάθης (εισηγήτρια κα.Φούντα Μαρία – Αντιδήμαρχος).
 11. 11.      Έγκριση προμήθειας βιβλίων από τη ΔΙΕΞΟΔΟ (Μεσολόγγι Ιερή Πόλη) (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
 12. 12.      Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπαρχθέντα (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
 13. 13.      Διαγραφή οφειλών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
 14. 14.      Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με επιβολή τέλους πολιτικού γάμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
 15. 15.      Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
 16. 16.      Έγκριση αλλαγή πλάτους πεζοδρομίου στην οδό Κ.Λάσκαρη σχετικά με το έργο ‘‘Ανάπλαση κεντρικής οδού Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
 17. 17.      Αποδοχή και κατανομή ποσού σχετικά με το έργο ‘‘Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης της υποδομής των χώρων διαμονής των τσιγγάνων των ΟΤΑ της Χώρας Π.Κ. 2055002’’ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
 18. 18.      Αδελφοποίηση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με το Δήμο Αμμοχώστου Κύπρου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
 19. 19.      Έγκριση οικον. ενίσχυσης ανασκαφών αρχ. χώρου Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
 20. 20.      Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Α΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων  (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
 21. 21.      Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
 22. 22.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης έτους 2002-Β΄φάση (οδός Λ. Βύρωνος (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
 23. 23.      Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
 24. 24.      Έγκριση συνδιοργάνωσης του πανελληνίου πρωταθλήματος Κανόε-Καγιάκ με το Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καλτσούλας Κων/νος – Δημ. Σύμβουλος).
 25. 25.      Έγκριση μελέτης για το έργο “Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 26. 26.      Υποβολή πρότασης στο ΕΠΕΡΡΑ για χρηματοδότηση έργου “Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 27. 27.      Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κατασκευή του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 28. 28.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
 29. 29.      Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ΔΕΥΑΜεσολογγίου και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας για την προσωρινή λειτουργία του ΧΥΤΑ (εισηγητής κ.Κολοζάκης Παναγ. – Δημοτικός Σύμβουλος) .
 30. 30.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων  νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
 31. 31.      Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
 32. 32.      Έγκριση της υπ’αριθμ. 76/2011 απόφαση του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑΜ σχετικά με χρέωση κατανάλωσης ανά υδρόμετρο λόγω κλοπής αρχείων στη Δημ. Ενότητα Αιτωλικού (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 33. 33.      Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
 34. 34.      Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 35. 35.      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ο Πρόεδρος

 

Γιάννης Δ. Σπανός

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.