Κυριακή, 18 Απριλίου, 2021

Τελική φάση της διαβούλευσης για τα Σχέδια Διαχείρισης των λεκανών απορροής

Τελική φάση της διαβούλευσης για τα Σχέδια Διαχείρισης των λεκανών απορροής

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι με την ανάρτηση των Προγραμμάτων Μέτρων για τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Βόρειας, Ανατολικής και Δυτικής Πελοποννήσου, αρχίζει η δεύτερη και τελική φάση της διαβούλευσης για την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων.

Τα Σχέδια Διαχείρισης καταγράφουν την υφιστάμενη κατάσταση των υδάτων, θέτουν τους στόχους για την κατάστασή τους ως το τέλος του 2015 και καθορίζουν τα Προγράμματα Μέτρων για την επίτευξη των στόχων αυτών. Στα Σχέδια περιλαμβάνεται και ανάλυση του κόστους του νερού στην κάθε κατηγορία χρηστών  κατά περιοχή.

Τα Προγράμματα Μέτρων, περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για:

  • την βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών νερών (ποταμών, λιμνών, εκβολών και παράκτιων νερών), και
  • την εξασφάλιση της επάρκειας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων νερών, και
  • την προστασία των χερσαίων οικοσυστημάτων και βιοτόπων σε ότι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό.

Τα  μέτρα αυτά αποσκοπούν στο κοινό όφελος με τη βέλτιστη δυνατή σύνθεση των απόψεων  όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διαβούλευση. Μια διαβούλευση η οποία, στηριζόμενη στα στοιχεία που παρέχουν τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα προσχέδια και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σαν κείμενα εργασίας,  θα οδηγήσει σε συνδιαμόρφωση των οριστικών σχεδίων.


Στο πλαίσιο  της δημόσιας διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοικήση  Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου:

  1. 1.      σας καλεί σε ένα δημόσιο και διαφανή διάλογο μέσω της διαδραστικής ιστοσελίδας http://wfd.ypeka.gr/  όπου μπορείτε να σχολιάσετε, να ενημερωθείτε για ήδη κατατεθειμένα σχόλια και να μας στείλετε τις απόψεις σας καθώς και  υποστηρικτικά των απόψεων αυτών κείμενα. Επίσης  μπορείτε να μετέχετε  αποστέλλοντας παρατηρήσεις ή προτάσεις στο  email:  info.egy@prv.ypeka.gr
  1. οργανώνει τις κάτωθι ημερίδες ανοικτές σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και το ευρύτερο κοινό, για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων

 

Υδατικό Διαμέρισμα Πόλη     Ημερομηνία
Δυτικής  και Βόρειας Πελοποννήσου

(GR01 και GR02)

Πύργος     Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012
Βόρειας Πελοποννήσου (GR02) Πάτρα     Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012
Κόρινθος     Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012
Δυτικής και Ανατ/κής  Πελοποννήσου

(GR01 και GR03)

Τρίπολη     Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012
ΑνατολικήςΠελοποννήσουΠελοπόννησος(GR03) Σπάρτη     Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012
Δυτικής  Στερεάς Ελλάδας (GR04) Αγρίνιο     Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

 

Εάν λοιπόν είσαι:

  • φορέας λήψης αποφάσεων, έχεις δηλαδή θεσμική αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του νερού,
  • εμπειρογνώμονας – ειδικός, είσαι δηλαδή επιστήμονας, σύμβουλος εκπροσωπείς εκπαιδευτικό ίδρυμα, Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή ειδικό φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
  • χρήστης – καταναλωτής νερού, είσαι δηλαδή αγρότης ή ενεργός πολίτης, εκπροσωπείς βιομηχανία, επιχείρηση ή το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό της ύδρευσης,
  • διαχειριστής, δηλαδή εκπροσωπείς φορέα που έχει ρόλο εφαρμογής στη διαχείριση των υδάτων

είναι απαραίτητη η  συμμετοχή σου.

 

 

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.