Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου, 2021

Την Πέμπτη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Προγράμμα

Την Πέμπτη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής για το  Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Προγράμμα

pde_left_grΤην Πέμπτη η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

Η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Ελλάδας 2014-2020, η οποία και είναι αρμόδια για την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των προτάσεων που θα ενταχθούν προς χρηματοδότηση, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. στο Δημαρχείο της Αρχαίας Ολυμπίας.

Κατά την συνεδρίαση θα παρουσιαστούν τα βασικά στοιχεία και η εξειδίκευση του νέου Ε.Π. 2014-2020, η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων, ενώ θα γίνει μία ανάλυση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης- προώθηση πιλοτικών δράσεων και της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του Ε.Π.

Παράλληλα, τα μέλη θα συζητήσουν για τα βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, η πρόοδος κάλυψης αιρεσιμοτήτων, η πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ – αιρεσιμότητα 7 «στατιστικά συστήματα και δείκτες αποτελέσματος», ενώ θα γίνει ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης και την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, καθώς και παρουσίαση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και των ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

«Έχουμε κατορθώσει να έχουμε ένα πολυτομεακό και πολυταμειακό πρόγραμμα για να διαχειριστούμε και άρα να έχουμε το σχεδιασμό για την Περιφέρειά μας, δίχως βέβαια να σταματάμε να διεκδικούμε συνεχώς νέους πόρους για την υλοποίηση και άλλων σημαντικών έργων για τη Δυτική Ελλάδα. Για την προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου έχει γίνει πολύ μεγάλη διαβούλευση η οποία διήρκεσε περισσότερο από δύο χρόνια με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και συμπλήρωσε: «Οι όροι για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος πρέπει να πληρούν τις προυποθέσεις της διαφάνειας, της ορθής διαχείρισης, της άρσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, αλλά και να απαντά στα μεγάλα ζητήματα της περιοχής μας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης».

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εγκρίνει ένα σύστημα διαχείρισης κοινό για όλα τα έργα και καθορίζει τον τρόπο υλοποίησης όλων των διαδικασιών για την επιλογή των έργων και των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, και ειδικότερα την προκήρυξη των διαγωνισμών, τις διαδικασίες ανάθεσης, υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, της πληρωμής των δαπανών, της πιστοποίησης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και της λειτουργικότητας του έργου.

Ουσιαστικά, διασφαλίζεται, έτσι, σε κάθε διαγωνισμό και κάθε έργο η πλήρης διαφάνεια και ο κεντρικός έλεγχος της διαδικασίες πληρωμών, ενώ η διαδικασία αυτή εγγυάται, επίσης, ότι οι οικονομικές ανάγκες πληρωμών ακολουθούν την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Στην Επιτροπή Παρακολούθηση συμμετέχουν:

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων επενδύσεων – ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ (ΕΑΣ), Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020, Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΜΟΔ ΑΕ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ψηφιακή σύγκλιση ως Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιφερειακής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τομέας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Παιδείας), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (τομέας Πολιτισμού), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (τομέας Τουρισμού), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE), Συνδέσμος Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ), Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο  Ελλάδας (ΞΕΕ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤΕΕ), Σύνδεσμος Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών, Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ), Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμιση της Διαφθοράς, Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG EMPL.F.3

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.