Δευτέρα, 10 Μαΐου, 2021

Τι ειπώθηκε στην εκδήλωση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ακαρνανίας

Τι ειπώθηκε στην εκδήλωση για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ακαρνανίας

securedownloadΤο Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης “Θωμάς & Αφροδίτη Παπανίκος” (ΙΤΑΘΑΠ) πραγματοποίησε το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014, στο Χωριό Σαρδίνια της Επαρχίας Βάλτου (Ακαρνανία) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, τη 2η Ετήσια Συνάντησή του στα Σαρδίνια της Ακαρνανίας, με θέμα: “Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ακαρνανίας στο Πλαίσιο της Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης της Ελλάδος”

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος, Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Στέρλινγκ, Ηνωμένο Βασίλειο & Μέλος του Δ.Σ. ΙΤΑΘΑΠ.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι ακόλουθοι προσκεκλημένοι ομιλητές:

1. Δρ. Λάμπρος Πυργιώτης, Πρόεδρος Ελλήνων Περιφερειολόγων. Το Παράδειγμα Τεσσάρων Σεναρίων Ενδογενούς Ανάπτυξης για την Ελλάδα το 2020.

2. Δρ. Σωτήρης Θεοδωρόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κλάδοι Ατμομηχανές Ανάπτυξης & Μέτρα Πολιτικής Εξόδου από την Κρίση.

3. Δρ. Παύλος Λουκάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ο Αμβρακικός Κόλπος ως Ιστορικός Χώρος: Προοπτικές Ανάπτυξης και η Απαίτηση για Ένα Συνολικό και Πολυεπίπεδο Προγραμματισμό και Χωρικό Σχεδιασμό.

4. κ. Ζώης Κολιός, Αντιπρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ευρύτερης Περιοχής του Αμβρακικού.

5. Δρ. Θεόδωρος Τραφαλής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οκλαχόμα, ΗΠΑ. Βελτιστοποίηση και Ευφυής Διαχείριση Υδατίνων Πόρων στην Περιοχή της Αμφιλοχίας.

Τη 2η Ετήσια Συνάντηση των Σαρδινίων χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΙΤΑΘΑΠ κ. Θωμάς Παπανίκος του Γρηγορίου, κάνοντας και έναν απολογισμό του έργου του πρώτου χρόνου λειτουργίας του ΙΤΑΘΑΠ. Ο κ. Παπανίκος αναφέρθηκε και στον προγραμματισμό των επόμενων εκδηλώσεων. (Η ομιλία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, στη θέση http://www.itap.gr/2014-03-Thomas.pdf.)

O Δρ. Λάμπρος Πυργιώτης, Πρόεδρος Ελλήνων Περιφερειολόγων αναφέρθηκε στο Παράδειγμα Τεσσάρων Σεναρίων Ενδογενούς Ανάπτυξης για την Ελλάδα το 2020. Η ομιλία του είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση http://www.itap.gr/2014-03Pyrgiotis.pdf. Η διαχείριση της ποικίλης και συμμετοχικής αλυσίδας προστιθέμενης αξίας – πολιτικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής, που σηματοδοτείται από τις παγκόσμιες και έντονα ευρωπαϊκές επιλογές για βιώσιμη ανάπτυξη, συνιστά μια μεγάλη πρόκληση που μπορεί ωστόσο να μετατραπεί σ’ ευκαιρία ενδογενούς ανάπτυξης ακόμη και για την Ελλάδα, στο περιθώριο της Ευρώπης. Μια πιο «έξυπνη» οικονομία μπορεί ακόμη και ν’ ακμάσει σε κάποιες ελληνικές περιφέρειες, με την ενεργοποίηση κυρίαρχων στρατηγικών ενδογενούς ανάπτυξης, όπως των «μοναδικών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων», των «απεριόριστων γνώσεων και ιδεών», αλλά και των «πολιτικών ευκαιριών» για ανάπτυξη, με την εδαφική διάσταση και την κατά τόπους προσέγγιση ν’ αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο υλοποίησής τους. Ως πόσο ισχυρή, όμως, αξιολογείται η προοπτική αυτή; Σε πρόσφατη διερεύνηση σκιαγραφήθηκαν σενάρια προοπτικής ενδογενούς ανάπτυξης για την Ελλάδα το 2020, αναγνωρίζοντας ως επικρατούσα τάση (σήμερα) ένα περιοριστικό τοπικό (εσωστρεφές) πρότυπο ανάπτυξης, που οδηγεί όμως στη διατύπωση οράματος για μια Ελλάδα ανοικτών κοινοτήτων, με μοναδικές ιδιότητες, πλούσια σε προσφορά ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού και γεωοικονομικών πλεονεκτημάτων, με σοβαρές εντούτοις προϋποθέσεις επιτυχούς ανταπόκρισης, όπως δίδονται επιγραμματικά εδώ:

– Οι κατά τόπους πολύτιμοι πόροι δε σπαταλώνται πρόσκαιρα με στρατηγικές που δίδουν έμφαση στο χαμηλό κόστος. Οι υδάτινοι πόροι, η γη υψηλής παραγωγικότητας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κι η νησιωτικότητα αναδεικνύονται ως οι πιο πολύτιμοι στρατηγικά φυσικοί πόροι κατά τη μετάβαση σε μια πιο «έξυπνη», αλλά ακριβή, οικονομία βιώσιμης ανάπτυξης.

-Η οικονομία εστιάζεται συστηματικά στις μοναδικές κατά τόπους ιδιότητες και αναπτύσσει, με απεριόριστες νέες γνώσεις και ιδέες, υπηρεσίες και προϊόντα που βασίζονται στους ιδίους σπάνιους κι ακριβούς πόρους και κατά συνέπεια εμπεριέχουν υψηλή αξία.

– Η ισχυρή τοπική πολιτική δυναμική δεν εξαντλείται σε ανταγωνισμούς και επιδείξεις ισχύος για τον επηρεασμό της περιφερειακής κατανομής των περιορισμένων δημόσιων οικονομικών πόρων, αλλά αξιοποιείται για τη δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης νέων πόρων, γνώσεων και ιδεών.

-Οι δημόσιες παρεμβάσεις δεν πολώνονται αλλά συγκροτούν έναν διευρυνόμενο ενδο- και διαπεριφερειακά αναπτυξιακό σχηματισμό, τόσο για τις αστικές περιοχές όσο και για τις ορεινές, για τις αγροτικές και για τις νησιωτικές περιοχές αλλά και για τους πολιτιστικούς πόρους. Οι δημόσιες παρεμβάσεις αναδεικνύουν και διαχέουν τα πλεονεκτήματα ενός τόπου και ταυτόχρονα αξιοποιούν γι’ αυτόν και τις επιδόσεις των όμορων περιοχών, ιδίως τις επιδόσεις των εθνικών πόλων ανάπτυξης.

Ο Δρ. Σωτήρης Θεοδωρόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μίλησε για τους Κλάδους Ατμομηχανές Ανάπτυξης & Μέτρα Πολιτικής Εξόδου από την Κρίση. Παρέθεσε έναν αναλυτικό κατάλογο για το ποιοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας έχουν προοπτική στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ναυτιλία, τουρισμός, αγροτικά προϊόντα κ.λπ. είναι μερικοί κλάδοι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις ατμομηχανές που θα σύρουν την ελληνική οικονομία έξω από την οικονομική κρίση.

Ο Δρ. Παύλος Λουκάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, είχε ως θέμα της εισήγησής του “Ο Αμβρακικός Κόλπος ως Ιστορικός Χώρος: Προοπτικές Ανάπτυξης και η Απαίτηση για Ένα Συνολικό και Πολυεπίπεδο Προγραμματισμό και Χωρικό Σχεδιασμό”. Παρουσίασε στοιχεία από μελέτες που έχει εκπονήσει στο παρελθόν σχετικά με το χώρο του Αμβρακικού. και επισήμανε την αξία που θα έχει για την ευρύτερη περιοχή η συνεργασία των δήμων γύρω από τον Αμβρακικό. Η παρουσίαση του κ. Λουκάκη είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση: http://www.itap.gr/Loukakis.ppt.

Ο κ. Ζώης Κολιός, Αντιπρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος αναφέρθηκε στις Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ευρύτερης Περιοχής του Αμβρακικού. Παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα της περιοχής και παρέθεσε επιλεκτικά υποδείξεις για τους δυνατούς τρόπους ανάπτυξής της.

Ο κ. Θεόδωρος Τραφαλής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οκλαχόμα, ΗΠΑ, παρουσίασε τα προβλήματα διαχείρισης του νερού στην περιοχή της Αμφιλοχίας και πρότεινε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων και εξυπηρέτησης των πολιτών του δήμου Αμφιλοχίας, που βασίζεται στην εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων ευφυών υδρομετρητών και σωλήνων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την ανάλυση αυτών και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές. Πραγματοποίησε, επίσης, μία συνοπτική εισαγωγή στις τεχνολογίες και στα εργαλεία ευφυούς διαχείρισης νερού, καθώς και στις υποδομές αυτόματων μετρητών και ευφυούς μέτρησης νερού. Ανέλυσε προβλήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδατικών πόρων εν γένει, έκανε λόγο για τα διάφορα επίπεδα προσέγγισης και τις προτεραιότητες στη διαχείριση των υδατίνων πόρων, και απαρίθμησε τα οφέλη της ευφυούς διαχείρισης νερού. Η παρουσίασή του είναι διαθέσιμη στο http://www.itap.gr/Trafalis.ppt.

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμενους. Ξεχώρισαν οι τοποθετήσεις του δικηγόρου κ. Σωτήρη Κοντονάσσιου. του ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ροσέτου Φακιολά και του σχολικού συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Νάκου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Σήλια Σακκά 210 3634210.

Το Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης “Θωμάς & Αφροδίτη Παπανίκος” (ΙΤΑΘΑΠ) πραγματοποίησε το Σάββατο 26 Ιουλίου 2014, στο Χωριό Σαρδίνια της Επαρχίας Βάλτου (Ακαρνανία) του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, τη 2η Ετήσια Συνάντησή του στα Σαρδίνια της Ακαρνανίας, με θέμα:

“Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ακαρνανίας στο Πλαίσιο της Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης της Ελλάδος”

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Γρηγόρης Θ. Παπανίκος, Επίτιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Στέρλινγκ, Ηνωμένο Βασίλειο & Μέλος του Δ.Σ. ΙΤΑΘΑΠ.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι ακόλουθοι προσκεκλημένοι ομιλητές:

1. Δρ. Λάμπρος Πυργιώτης, Πρόεδρος Ελλήνων Περιφερειολόγων. Το Παράδειγμα Τεσσάρων Σεναρίων Ενδογενούς Ανάπτυξης για την Ελλάδα το 2020.

2. Δρ. Σωτήρης Θεοδωρόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κλάδοι Ατμομηχανές Ανάπτυξης & Μέτρα Πολιτικής Εξόδου από την Κρίση.

3. Δρ. Παύλος Λουκάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ο Αμβρακικός Κόλπος ως Ιστορικός Χώρος: Προοπτικές Ανάπτυξης και η Απαίτηση για Ένα Συνολικό και Πολυεπίπεδο Προγραμματισμό και Χωρικό Σχεδιασμό.

4. κ. Ζώης Κολιός, Αντιπρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ευρύτερης Περιοχής του Αμβρακικού.

5. Δρ. Θεόδωρος Τραφαλής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οκλαχόμα, ΗΠΑ. Βελτιστοποίηση και Ευφυής Διαχείριση Υδατίνων Πόρων στην Περιοχή της Αμφιλοχίας.

Τη 2η Ετήσια Συνάντηση των Σαρδινίων χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΙΤΑΘΑΠ κ. Θωμάς Παπανίκος του Γρηγορίου, κάνοντας και έναν απολογισμό του έργου του πρώτου χρόνου λειτουργίας του ΙΤΑΘΑΠ. Ο κ. Παπανίκος αναφέρθηκε και στον προγραμματισμό των επόμενων εκδηλώσεων. Η ομιλία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, στη θέση http://www.itap.gr/2014-03-Thomas.pdf.

O Δρ. Λάμπρος Πυργιώτης, Πρόεδρος Ελλήνων Περιφερειολόγων αναφέρθηκε στο Παράδειγμα Τεσσάρων Σεναρίων Ενδογενούς Ανάπτυξης για την Ελλάδα το 2020. Η ομιλία του είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση http://www.itap.gr/2014-03Pyrgiotis.pdf. Η διαχείριση της ποικίλης και συμμετοχικής αλυσίδας προστιθέμενης αξίας – πολιτικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής, που σηματοδοτείται από τις παγκόσμιες και έντονα ευρωπαϊκές επιλογές για βιώσιμη ανάπτυξη, συνιστά μια μεγάλη πρόκληση που μπορεί ωστόσο να μετατραπεί σ’ ευκαιρία ενδογενούς ανάπτυξης ακόμη και για την Ελλάδα, στο περιθώριο της Ευρώπης. Μια πιο «έξυπνη» οικονομία μπορεί ακόμη και ν’ ακμάσει σε κάποιες ελληνικές περιφέρειες, με την ενεργοποίηση κυρίαρχων στρατηγικών ενδογενούς ανάπτυξης, όπως των «μοναδικών χαρακτηριστικών ιδιοτήτων», των «απεριόριστων γνώσεων και ιδεών», αλλά και των «πολιτικών ευκαιριών» για ανάπτυξη, με την εδαφική διάσταση και την κατά τόπους προσέγγιση ν’ αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο υλοποίησής τους. Ως πόσο ισχυρή, όμως, αξιολογείται η προοπτική αυτή; Σε πρόσφατη διερεύνηση σκιαγραφήθηκαν σενάρια προοπτικής ενδογενούς ανάπτυξης για την Ελλάδα το 2020, αναγνωρίζοντας ως επικρατούσα τάση (σήμερα) ένα περιοριστικό τοπικό (εσωστρεφές) πρότυπο ανάπτυξης, που οδηγεί όμως στη διατύπωση οράματος για μια Ελλάδα ανοικτών κοινοτήτων, με μοναδικές ιδιότητες, πλούσια σε προσφορά ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού και γεωοικονομικών πλεονεκτημάτων, με σοβαρές εντούτοις προϋποθέσεις επιτυχούς ανταπόκρισης, όπως δίδονται επιγραμματικά εδώ:

Ö Οι κατά τόπους πολύτιμοι πόροι δε σπαταλώνται πρόσκαιρα με στρατηγικές που δίδουν έμφαση στο χαμηλό κόστος. Οι υδάτινοι πόροι, η γη υψηλής παραγωγικότητας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κι η νησιωτικότητα αναδεικνύονται ως οι πιο πολύτιμοι στρατηγικά φυσικοί πόροι κατά τη μετάβαση σε μια πιο «έξυπνη», αλλά ακριβή, οικονομία βιώσιμης ανάπτυξης.

-Η οικονομία εστιάζεται συστηματικά στις μοναδικές κατά τόπους ιδιότητες και αναπτύσσει, με απεριόριστες νέες γνώσεις και ιδέες, υπηρεσίες και προϊόντα που βασίζονται στους ιδίους σπάνιους κι ακριβούς πόρους και κατά συνέπεια εμπεριέχουν υψηλή αξία.

-Η ισχυρή τοπική πολιτική δυναμική δεν εξαντλείται σε ανταγωνισμούς και επιδείξεις ισχύος για τον επηρεασμό της περιφερειακής κατανομής των περιορισμένων δημόσιων οικονομικών πόρων, αλλά αξιοποιείται για τη δημιουργία συνθηκών προσέλκυσης νέων πόρων, γνώσεων και ιδεών.

– Οι δημόσιες παρεμβάσεις δεν πολώνονται αλλά συγκροτούν έναν διευρυνόμενο ενδο- και διαπεριφερειακά αναπτυξιακό σχηματισμό, τόσο για τις αστικές περιοχές όσο και για τις ορεινές, για τις αγροτικές και για τις νησιωτικές περιοχές αλλά και για τους πολιτιστικούς πόρους. Οι δημόσιες παρεμβάσεις αναδεικνύουν και διαχέουν τα πλεονεκτήματα ενός τόπου και ταυτόχρονα αξιοποιούν γι’ αυτόν και τις επιδόσεις των όμορων περιοχών, ιδίως τις επιδόσεις των εθνικών πόλων ανάπτυξης.

Ο Δρ. Σωτήρης Θεοδωρόπουλος, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, μίλησε για τους Κλάδους Ατμομηχανές Ανάπτυξης & Μέτρα Πολιτικής Εξόδου από την Κρίση. Παρέθεσε έναν αναλυτικό κατάλογο για το ποιοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας έχουν προοπτική στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Ναυτιλία, τουρισμός, αγροτικά προϊόντα κ.λπ. είναι μερικοί κλάδοι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις ατμομηχανές που θα σύρουν την ελληνική οικονομία έξω από την οικονομική κρίση.

Ο Δρ. Παύλος Λουκάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, είχε ως θέμα της εισήγησής του “Ο Αμβρακικός Κόλπος ως Ιστορικός Χώρος: Προοπτικές Ανάπτυξης και η Απαίτηση για Ένα Συνολικό και Πολυεπίπεδο Προγραμματισμό και Χωρικό Σχεδιασμό”. Παρουσίασε στοιχεία από μελέτες που έχει εκπονήσει στο παρελθόν σχετικά με το χώρο του Αμβρακικού. και επισήμανε την αξία που θα έχει για την ευρύτερη περιοχή η συνεργασία των δήμων γύρω από τον Αμβρακικό. Η παρουσίαση του κ. Λουκάκη είναι διαθέσιμη στην ιστοθέση: http://www.itap.gr/Loukakis.ppt.

Ο κ. Ζώης Κολιός, Αντιπρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος αναφέρθηκε στις Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ευρύτερης Περιοχής του Αμβρακικού. Παρουσίασε αναλυτικά τα προβλήματα της περιοχής και παρέθεσε επιλεκτικά υποδείξεις για τους δυνατούς τρόπους ανάπτυξής της.

Ο κ. Θεόδωρος Τραφαλής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Οκλαχόμα, ΗΠΑ, παρουσίασε τα προβλήματα διαχείρισης του νερού στην περιοχή της Αμφιλοχίας και πρότεινε ένα ευφυές πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων και εξυπηρέτησης των πολιτών του δήμου Αμφιλοχίας, που βασίζεται στην εγκατάσταση ενός συστήματος ασύρματης μετάδοσης των ενδείξεων ευφυών υδρομετρητών και σωλήνων, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την ανάλυση αυτών και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων στους καταναλωτές. Πραγματοποίησε, επίσης, μία συνοπτική εισαγωγή στις τεχνολογίες και στα εργαλεία ευφυούς διαχείρισης νερού, καθώς και στις υποδομές αυτόματων μετρητών και ευφυούς μέτρησης νερού. Ανέλυσε προβλήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδατικών πόρων εν γένει, έκανε λόγο για τα διάφορα επίπεδα προσέγγισης και τις προτεραιότητες στη διαχείριση των υδατίνων πόρων, και απαρίθμησε τα οφέλη της ευφυούς διαχείρισης νερού. Η παρουσίασή του είναι διαθέσιμη στο http://www.itap.gr/Trafalis.ppt.

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμενους. Ξεχώρισαν οι τοποθετήσεις του δικηγόρου κ. Σωτήρη Κοντονάσσιου. του ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ροσέτου Φακιολά και του σχολικού συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Νάκου.

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.