Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2020

Τσίπρας: «Θα καταργήσουμε τον Καλλικράτη»

Τις κεντρικές προγραμματικές κατευθύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημόσια διοίκηση παρουσίασε στο Ναύπλιο ο Αλέξης Τσίπρας. Οπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόθεση του κόμματός του είναι να προχωρήσει σε μια ριζική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με κατάργηση του «Καλλικράτη».

Σε ό,τι αφορά στη δομή μιας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας επεσήμανε πως θα υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός υπουργείων, δίχως να πει ποιος θα είναι αυτός, ενώ δεσμεύτηκε πως η παράταξή του δεν πρόκειται να άρει την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και πως θα σταματήσει τις αποκρατικοποιήσεις.

«Σκοπεύουμε να καταργήσουμε τον “Καλλικράτη” και να εγκαθιδρύσουμε μια νέα αρχιτεκτονική και ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που θα προσδιορίζει με σαφήνεια τις αρμοδιότητες κάθε επιπέδου και θα προβλέπει με ακρίβεια την κατανομή των απαιτούμενων πόρων και των αντίστοιχων επενδυτικών μέσων», είπε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Οταν αναλάβουμε την κυβέρνηση θα φέρουμε μπροστά στον ελληνικό λαό προς έγκριση μια νέα λεπτομερή μελέτη της εθνικής Επικράτειας, με στόχο οι νέοι Δήμοι που θα προτείνονται να δομούνται στη βάση οργανικών κοινωνικο-οικονομικών και πολιτιστικών ενοτήτων και να έχουν υψηλό βαθμό εσωτερικής χωρικής συνοχής. Στην Ελλάδα ο μέσος πρωτοβάθμιος Καλλικρατικός ΟΤΑ έχει 34.780 κατοίκους και έκταση 406 τετρ.χλμ, τη στιγμή που οι αντίστοιχοι μέσοι όροι στην ΕΕ 27 είναι 5.630 κάτοικοι και 50 τετρ.χλμ περίπου. Επομένως, στόχος μας θα είναι η χωροταξική αποκλιμάκωση των ΟΤΑ, έτσι ώστε να καλυφθεί το τεράστιο σημερινό έλλειμμα πρωτογενούς δημοκρατίας που υπάρχει στη χώρα μας».

Οι τέσσερις άξονες δράσης του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα θα είναι οι εξής:

1. Δομή και λειτουργία του Κράτους

«Αποκέντρωση του Κράτους με ισχυρή Αυτοδιοίκηση»

 • Μεταφορά εξουσιών, αρμοδιοτήτων και πόρων από το κέντρο προς τους περιφερειακούς και τοπικούς δημόσιους θεσμούς.
 • Τα τρία επίπεδα διοίκησης της χώρας θα είναι ο Κεντρικός Τομέας, η Περιφέρεια και οι Δήμοι, με σαφώς προσδιορισμένες αρμοδιότητες και οικονομικά μέσα.
 • Η Κεντρική Διοίκηση θα επικεντρωθεί στον καθορισμό των βασικών αναπτυξιακών στόχων, στην κατάρτιση και στο συντονισμό του γενικού οικονομικού προγραμματισμού, στον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, στον σχεδιασμό κατανομής επενδύσεων, στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών στα θέματα οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής κλπ πολιτικής. «Η βασική αρχή που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τη Δημόσια Διοίκηση (Κεντρική και Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες) είναι μικρότερες και επιτελικά προσανατολισμένες κεντρικές διοικήσεις και πολυπληθείς τοπικές υπηρεσίες, κοντά στον πολίτη», είπε ο κ. Τσίπρας.
 • Ριζική αναδιοργάνωση της αυτοδιοίκησης: «Οι περιφέρειες θα μεταβληθούν σε βασικούς θεσμούς ανάπτυξης» και «οι Δήμοι θα είναι συν-διαμορφωτές και διαχειριστές του κοινωνικού κράτους. Η τοπική πολιτική εξουσία και διοίκηση που παρεμβαίνει και απαντά αποτελεσματικά στα προβλήματα καθημερινότητας του πολίτη»

2. Δημιουργία Κοινωνικού Κράτους – Παραγωγική Ανασυγκρότηση

 • Αποτροπή της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας και των δημόσιων κοινωφελών οργανισμών («είναι πρώτη προτεραιότητα», είπε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ).
 • Ανάσχεση των ιδιωτικοποιήσεων κοινωφελών δημόσιων οργανισμών και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
 • Ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους

3. Δημοκρατική Αναδιάρθρωση – Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.

 • Απόλυτος εξοστρακισμός του κομματισμού
 • Σαφής διάκριση της κυβερνητικής από τη διοικητική λειτουργία.
 • Διάλυση των κομματικών μηχανισμών του ρουσφετιού και των πελατειακών σχέσεων.
 • Δραστικό περιορισμό της στρατιάς των υψηλόβαθμων συμβούλων και των παράκεντρων εξουσίας, που παρακάμπτουν τις διοικητικές δομές του κράτους.
 • Αξιοποίηση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Απόλυτη αναβάθμιση (επιστημονική, οικονομική, διοικητική, κοκ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, σε κεντρικό Ανεξάρτητο Στρατηγικό Σύμβουλο για την Οργάνωση και τη Στελέχωση του Κράτους σε όλα τα Επίπεδα.
 • Εξασφάλιση σταθερής ενιαίας μόνιμης θέσης εργασίας για τους τομείς που καλύπτουν πάγιες και διαρκεί ανάγκες και ο περιορισμός προσλήψεων συμβασιούχων για αποκλειστικές και έκτακτες ανάγκες.
 • Ισχυροποίηση λειτουργικά του ΑΣΕΠ – Καμία πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ – Καμία πρόσληψη εκτός του γνωμοδοτικού πλαισίου που θα παρέχει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
 • Κατάλληλα και επαρκώς στελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες με αποκλειστικό κριτήριο τις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που εξυπηρετεί το διοικητικό σύστημα της χώρας
 • Μισθολόγιο- Βαθμολόγιο με βάση τη σταθερότητα, την απλότητα, την αναλογικότητα ανά κριτήριο (πχ χρόνος προϋπηρεσίας, τυπικά προσόντα, θέση ευθύνης). Βασικός στόχος να δημιουργηθεί αίσθηση δικαίου που να κινητοποιεί τους εργαζόμενους.
 • Αντικειμενικό, θωρακισμένο από παρεμβάσεις σύστημα κρίσεων για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στο δημόσιο. χωρίς μεταβατικές – προνομιακού – τύπου παρεμβάσεις.
 • Θεσμοθέτηση πειθαρχικού πλαισίου απλού, δημοκρατικού με αναλογικότητα ποινών.
 • Επαναφορά και διεύρυνση των ασφαλιστικών, εργασιακών, συλλογικών δικαιωμάτων.
 • Ορθολογική οργάνωση όλων των φορέων με βάση συγκεκριμένο μακρόπνοο σχεδιασμό και με αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης.
 • Συγκεκριμένος και σταθερός αριθμός υπουργείων
 • Σταθερή διοικητική δομή
 • Ανάπτυξη των τομέων έρευνας και προγραμματισμού με την αξιοποίηση του κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού και της διεθνούς εμπειρίας.
 • Ενίσχυση και αναδιάρθρωση των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους. Επαναθεμελίωση του φορολογικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Αναδιοργάνωση και συντονισμό των ελεγκτικών οργάνων με στόχο την πάταξη της κακοδιοίκησης, της σπατάλης πόρων, της διαφθοράς. Η Βουλή θα είναι ο θεσμός που θα διεξάγει τον τελικό συνολικό έλεγχο.
 • Θέσπιση μέτρων κοινωνικού ελέγχου και διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση.
 • Αμεση αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη Διοίκηση. Με τη σταδιακή παροχή όλων των υπηρεσιών που το δημόσιο προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο μέσω της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων, εφόσον η φύση τους το επιτρέπει.
 • Αρση των επικαλύψεων στις αρμοδιότητες διαφόρων φορέων που δημιουργούν σύγχυση και ταλαιπωρούν τον πολίτη.

4. Κατάργηση της πολυνομίας και η απλούστευση των διαδικασιών αποτελούν καίριας σημασίας μεταρρυθμίσεις.

 • Μείωση του κόστους στέγασης των δημοσίων υπηρεσιών.
 • Νέα σχέση εμπιστοσύνης κράτους-πολιτών.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.