Πέμπτη, 4 Μαρτίου, 2021

Φορολογική διημερίδα στο Αγρίνιο

Φορολογική διημερίδα στο Αγρίνιο

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣΦορολογική διημερίδα θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο την Παρασκευή 13/3/2015 και την το Σάββατο 14/3/2015, την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αγρινίου & Περιχώρων.

Δείτε το πρόγραμμα και των δύο ημερών:

1η ημέρα  Παρασκευή 13-3-2015  ώρα 16:30

Αίθουσα εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε. Νομού Αιτ/νιας

Π. Σούλου 11 ( δίπλα στον Ο.Τ.Ε. ) Αγρίνιο

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)  Ν.4308/2014 ΦΕΚ Α’251/24.11.2014

(  Άρθρα 1-15, άρθρο 30 παρ.1-6 και 11-14,άρθρα 38-40 και άρθρο 44)

ΙΙ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.)

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟ 1.1.2015 Ν.4093/2012 ΠΑΡΑΓΡ. Ε’.ΥΠΟΠΑΡΑΓΡ.  Ε’1  ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.)

( ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ)

 Α.  Τι θα ισχύσει από 1.1.2015

Α.1   Άρθρα 1-15 Ν.4308/2014

Οντότητες. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων (πολύ μικρές οντότητες)

Λογιστικό σύστημα

Λογιστικά αρχεία (βιβλία)

Λογιστικά στοιχεία

Άλλα (πρόσθετα) λογιστικά αρχεία

Δικλίδες διακίνησης αποθεμάτων

Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Τιμολόγιο πώλησης (Υποχρέωση έκδοσης – πρόσωπα έκδοσης-πιστωτικό τιμολόγιο, κ.λπ.)

Περιεχόμενο τιμολογίου

Απλοποιημένο τιμολόγιο – Συγκεντρωτικό τιμολόγιο

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Αυθεντικότητα τιμολογίου

Στοιχεία για λιανική  πώληση αγαθών ή υπηρεσιών και τρόπος έκδοσής τους

Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Α.2    Άρθρα 30,38,39,40,44 Ν.4308/2014

Απλοποιήσεις και απαλλαγές για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 30)

Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 38)

Ειδικές ρυθμίσεις (εξαιρέσεις) οντοτήτων φυσικών προσώπων (άρθρο 39)

Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 40)

Έναρξη ισχύος (άρθρο 44)

  ΙΙ.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

– Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1002/31.12.2014 «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται

από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών»

– Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1007/9.1.2015  « Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης

λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων»

– Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1022/22.1.2015  « Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ  μικρών οντοτήτων»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ Κ. ΑΡΓΥΡΟΣ

(τ. Γενικός Διευθυντής Υπ. Οικονομικών

τ. Ειδικός Γραμματέας Σ.Δ.Ο.Ε.- Υπ.Ε.Ε.)

2η ημέρα Σάββατο 14-3-2015 Ώρα 09:00

Αίθουσα Επιμελητηρίου Αιτωλ/νιας Αγρίνιο

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013)

–  ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 4223/2013, 4224/2013, 4254/2014, 4281/2014, 4305/2014, 4316/2014 ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

– ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ Κ.Φ.Δ.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Φοροτεχνικός, Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΩΝΙΑΤΗΣ

Φοροτεχνικός, Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

Εισόδημα ανηλίκων τέκνων.

Παροχές σε είδος. Ποιες από τις παροχές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1219/2014. Πως θα δηλωθούν στις βεβαιώσεις αποδοχών.

Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων).

Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Τι ισχύει για τη σύσταση και αύξηση κεφαλαίου εταιρειών και την απόκτηση ακινήτων.

Πως θα φορολογηθεί η διαφορά τεκμηρίων μετά τις τελευταίες αλλαγές.

Φορολογία αμειβομένων με έκδοση τιμολογίου (μπλοκάκια). Όλες οι αλλαγές και η ερμηνεία με την ΠΟΛ. 1047/2015.

Φορολογία όσων απέκτησαν εισόδημα από εργασιακή σχέση της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. (διανομή φυλλαδίων, επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάστασης κ.λπ.)

Φορολογία επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκείται ατομικά. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

Εισόδημα από κεφάλαιο. Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα, τόκους δικαιώματα και ενοίκια.

Εισόδημα από υπεραξία κεφαλαίου. Φορολογία εισοδήματος από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τίτλων. Συντελεστές.

Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτή ασκείται ατομικώς είτε εταιρικώς.

Διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης.

Η αρχή του δεδουλευμένου και η αποσύνδεση από αυτή της έκδοσης των τιμολογίων.

Πως θα προσδιορισθεί το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης οικοδομών με απλογραφικά βιβλία.

Εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Οι νέες προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών.

Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Πλήρης ανάλυση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 23 και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1216/2014 για τα ποσά άνω των 500,00 ευρώ.

.Κυρώσεις για υποβολή ανακριβούς δήλωσης λόγω μη αναμόρφωσης των δαπανών του άρθρου 23. Ευθύνες λογιστών – φοροτεχνικών.

Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Αποσβέσεις παγίου ενεργητικού. Οι νέοι κανόνες για τις αποσβέσεις των ιδιόκτητων παγίων περιουσιακών στοιχείων και αυτών που αποτελούν αντικείμενο χρηματοοικονομικής μίσθωσης. Ποιες οντότητες ταυτίζουν τις λογιστικές και τις φορολογικές αποσβέσεις σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

Αποτίμηση αποθεμάτων και ημικατεργασμένων προϊόντων. Ποιοι εξαιρούνται από τη σύνταξη απογραφής βάσει του Ν. 4308/2014. Πως θα προσδιορίσουν τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2014 και των φορολογικών ετών 2015 και επομένων όσοι απαλλάσσονται από τη σύνταξη απογραφής είτε βάσει των γενικών διατάξεων είτε βάσει των απαλλακτικών αποφάσεων ΠΟΛ. 1134/2004 και ΠΟΛ. 1019/2015.

Επισφαλείς απαιτήσεις. Οι νέοι κανόνες για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των προβλέψεων για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων. Ποιες οντότητες υποχρεούνται να παρακολουθούν τις προβλέψεις μόνο σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία από το Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα).

Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών, Κοινοπραξιών κ.λπ. Πότε αποκτάται το εισόδημα από τους εταίρους προσωπικών εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία.

Φορολογία Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμών κ.λπ. Χρόνος και τρόπος φορολογίας διανεμομένων κερδών. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων, (προϋποθέσεις απαλλαγής των εσόδων από συμμετοχές από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.  και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1039/2015).

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος.

Τι αλλάζει στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων.

Σε ποια νομικά πρόσωπα αλλάζουν οι συντελεστές προκαταβολής φόρου εισοδήματος.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών

Αγρινίου & Περιχώρων

Κόστος συμμετοχής ανά ημέρα

Μέλη των Συλλόγων Αγρινίου & Μεσολογγίου

Οικονομικά τακτοποιημένα και υπάλληλοι Δ.Ο.Υ. ΔΩΡΕΑΝ

Υπάλληλοι γραφείων μελών των συλλόγων   10 €

Μη τακτοποιημένα οικονομικά μέλη               20 €

Λοιποί Συνάδελφοι                                            40 €

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.