Τρίτη, 2 Ιουνίου, 2020

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡ/ΔΟ «ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ» ΣΤΟΝ ΑΓΡΙΛΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡ/ΔΟ «ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ» ΣΤΟΝ ΑΓΡΙΛΟ

Ο Δήμος Ξηρομέρου, με αίσθημα ιστορικής ευθύνης απέναντι στο τόπο και στους δημότες του, δηλώνει κατηγορηματικά την αντίθεσή του, στην ίδρυση του Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στο στρατόπεδο «ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ» στον Άγριλο, του όμορου Δήμου Αμφιλοχίας και απαιτεί να αρθεί οποιαδήποτε περαιτέρω σκέψη, απόφαση και σχεδιασμός για υλοποίησή του, αναγνωρίζοντας την ανθρωπιστική πτυχή του προβλήματος διαχείρισης, των παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα, μέσα από τις αρχές του Ανθρωπιστικού Δικαίου, τις οποίες σέβεται και απόλυτα.
Υπενθυμίζουμε ότι η περιοχή γύρω από τη λίμνη Αμβρακία, που βρίσκεται το στρατόπεδο, είναι ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος και ένα μεγάλο μέρος της ανήκει στο Δήμο μας και προστατεύε-ται από τη συνθήκη Natura 2000, με α/α καταχώρησης 152 και κωδικό GR2310007 SCI.
Πιστεύουμε ακλόνητα, ότι θα απαξιωθεί πλήρως η ευρύτερη περιοχή του Ξηρομέρου, η οποία υστερεί αναπτυξιακά από άλλες περιοχές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κράτους. Είμαστε βέβαιοι ότι θα πληγεί η τοπική κοινωνία και θα αποτελέσει αντικίνητρο, για αγροτουριστικές, ή άλ-λες περιβαλλοντολογικές και παραγωγικές επενδυτικές δράσεις, για τις οποίες ήδη έχουμε πρόταση ως Δήμος και είναι αδύνατον να εξελιχθούν παράλληλα, με τη λειτουργία του Κέντρου Κράτησης .
Αντιδρούμε κάθετα, στην ίδρυση του νέου κέντρου, διότι η απόφαση λήφθηκε χωρίς πρωθύστε-ρη διαβούλευση, και επειδή πιστεύουμε ότι δεν μελετήθηκαν οι αρνητικότατες δημογραφικές, πολι-τιστικές, οικονομικές, και κοινωνικές επιπτώσεις του.
Επισημαίνουμε τις καταδικαστικές πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιω-μάτων της ΕΕ (FRA), και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο), για τις «ανησυχητικές» συνθή-κες διαβίωσης των λαθρομεταναστών σε ήδη λειτουργούντα κέντρα κράτησης στον Έβρο καθώς και του μεγάλου χρόνου εξέτασης των αιτήσεών τους και υπογραμμίζουμε, την διαπιστωμένη ανεπαρκή αντιμετώπιση του προβλήματος από τις Ελληνικές Αρχές, «παρά την ύπαρξη συγκεκριμένων έκτα-κτων κονδυλίων της ΕΕ και τις διαβεβαιώσεις ότι θα λειτουργούν με σύγχρονες προδιαγραφές ευ-ρωπαϊκών προτύπων»
Υπενθυμίζουμε ως ενίσχυση των δίκαιων θέσεών μας, τις τραγικές και πολυποίκιλες εκδηλώ-σεις βίας και άλλων μη έννομων πράξεων, που συνέβησαν πρόσφατα σε αντίστοιχα κέντρα κράτη-σης, στη περιοχή Βίλαγουντ του Σίδνεϊ Αυστραλίας.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι με τη πάροδο του χρόνου τα κέντρα αυτά θα καταστούν, εκτός των άλ-λων, σπορεία και μετά φυτώρια πληθυσμών, για μαζικές, προσχεδιασμένες και υποκινούμενες βίαιες αναταραχές και εξεγέρσεις, ενάντια στα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών αλλά και ολόκληρης της χώρας μας.
Η Δημοτική αρχή και η τοπική κοινωνία, μετά τα παραπάνω και έχοντας πλήρη επίγνωση των αρνητικών συνεπειών, του αναφυόμενου μείζονος Εθνικού –Δημοτικού ζητήματος, δηλώνει ομόφω-να με σθεναρή αποφασιστικότητα, ότι θα αντισταθεί ακλόνητα με κάθε έννομο μέσο, σε αυτές τις επιλογές, που υπονομεύουν το μέλλον της περιοχής μας και αποτελούν βόμβα στα θεμέλια της κοι-νωνίας και:
ΑΠΑΙΤΕΙ

Να αρθεί άμεσα, η απόφαση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την ίδρυση του κέ-ντρου κράτησης στο στρατόπεδο «ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗ Αμβρακίας .

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.