Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

33 θέσεις εργασίας στο δήμο Αγρινίου

33 θέσεις εργασίας στο δήμο Αγρινίου

Δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη θέσεων που αφορά στην πρόσληψη – με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνών – 33 ανέργων, για την υλοποίηση του έργου «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου».
Η Προκήρυξη των θέσεων εργασίας εντάσσεται σε ολοκληρωμένο σχέδιο Ανάπτυξης Κοινωνικών Δομών το οποίο υλοποιείται από την ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση με Συμπράττοντες φορείς το Δήμο Αγρινίου και την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων.
Στόχος του έργου είναι η άμβλυνση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μέρος του πληθυσμού του Αγρινίου που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση, καθώς και η ενδυνάμωση και η κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και, ειδικότερα, των αστέγων, των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενοι από φτώχεια.

Σε Ποιους Απευθύνεται
Η Προκήρυξη απευθύνεται σε άνεργους/ες, νέους/ες έως 30 ετών, οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζονται στην Προκήρυξη για την κάλυψη 33 νέων θέσεων εργασίας στις Κοινωνικές Δομές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κοινωνική Δομή Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
Κοινωνικό Παντοπωλείο ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
Κοινωνικό Παντοπωλείο ΔΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 3
Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1
Δομή Παροχής Συσσιτίων ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
Δομή Παροχής Συσσιτίων ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1
Δομή Παροχής Συσσιτίων ΔΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ/ΕΣΤΙΑΣΗΣ 3
Δομή Παροχής Συσσιτίων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
Κοινωνικό Φαρμακείο ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
Κοινωνικό Φαρμακείο ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 2
Δημοτικός Λαχανόκηπος ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
Δημοτικός Λαχανόκηπος ΠΕ/ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1
Δημοτικός Λαχανόκηπος ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 1
Τράπεζα Χρόνου ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
Τράπεζα Χρόνου ΠΕ/ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3
Γραφείο Διαμεσολάβησης ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 33

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Άνεργοι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας, που διαθέτουν δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ.

Πληροφορίες & Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική «Αίτηση Συμμετοχής» και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αυτοπροσώπως / με εξουσιοδότηση / ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή) στα γραφεία της ΑΜΚΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Χαριλάου Τρικούπη 81, 30100, Αγρίνιο, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, ήτοι από 12/10/12 έως 26/10/12.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 213-0009396 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 16:00) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα: www.ngodiastasi.gr.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.