Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2020

Δημοπράτηση για την ανάδειξη του μονοπατιού Φαραγγιού Μοκιστιάνου

12112402_1012748132120716_6093891517188626936_nH ανάδειξη και αξιοποίηση του Μονοπατιού Φαραγγιού Μοκιστιάνου αποτελεί στόχο του δήμου Θέρμου και σχετική εξέλιξη αναμένεται στις 10 Νοεμβρίου.
Τότε το έργο δημοπρατείται στα Γραφεία του δήμου Θέρμου με το ποσό των 81.100 ευρώ, πίστωση που προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”.
Με το έργο αυτό προβλέπεται η ανάδειξη και αξιοποίηση του κεντρικού µονοπατιού που διασχίζει το φαράγγι του Μοκιστιάνου και ενώνει τη λίµνη Τριχωνίδα, όπου εκβάλλει ο Μοκιστιάνος, µε τις Πηγές της Αγίας Σοφίας (Μοκιστιάνου) µε παρεµβάσεις ήπιας µορφής που αναφέρονται σε εργασίες συντήρησης, βελτίωσης και διάνοιξης του µονοπατιού, σε σήµανσή του σε όλο το µήκος του καθώς και στη διαµόρφωση θέσης θέας.
Σκοπός η προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και η προσέλκυση επισκεπτών .
Οι Πηγές της Αγίας Σοφίας (πηγές Μοκιστιάνου) αποτελούν σηµείο αναφοράς, ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και πολιτισµικής αξίας, για την περιοχή του ∆ήµου Θέρµου τόσο λόγω του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της περιοχής αυτής και της θέσης τους επί του βασικού οδικού άξονα σύνδεσης του Θέρµου µε το Αγρίνιο όσο και της ύπαρξης εκεί του συγκροτήµατος των Βυζαντινών Ναών, της Αγίας Σοφίας και των δίδυµων Ναών των Ταξιαρχών και του Αγίου Νικολάου, ο οποίος έχει χτισθεί κατά κύριο λόγο µε τα δοµικά στοιχεία του σηµαντικού αρχαίου ναού που ήταν αφιερωµένος στην τοπική θεότητα Λαφρία Αρτέµιδα.
Επιπλέον, το µονοπάτι διέρχεται στο σύνολό του, σε ένα µήκος περί τα επτά χιλιόµετρα, από ιδιαίτερα ελκτικό για τον επισκέπτη φυσικό περιβάλλον λόγω τόσο της ποικιλοµορφίας της γεωµορφολογίας όσο και της βλάστησης καθ’ όλο το µήκος της διαδροµής του και κυρίως παρέχει πρόσβαση στους δίδυµους καταρράκτες του Μοκιστιάνου, σηµείο που συνιστά µνηµείο της φύσης µε ιδιαίτερη αξία.
Ακόµη, το µονοπάτι διέρχεται από πολλά αξιόλογα στοιχεία της αγροτικής κληρονοµιάς, νερόµυλους, νεροτριβές, αγροικίες, στάβλους, αγροκτήµατα, τα οποία αναδεικνύονται µε τον καλύτερο τρόπο µε την βελτίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του συγκεκριµένου µονοπατιού.

2

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.