Δευτέρα, 12 Απριλίου, 2021

Δημόσια Διαβούλευση της κοινής μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA)

Δημόσια Διαβούλευση της κοινής μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA)

Το Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πατρών αναρτά προς δημόσια διαβούλευση την κοινή μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA) –
[http://www.projectdla.eu/]
Το Έργο Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA), είναι ένα Interreg IVC έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με στόχο τη βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών για την ψηφιακή στρατηγική, με τον προσδιορισμό και τη μεταφορά των βέλτιστων πρακτικών ΤΠΕ και την εισαγωγή μιας Ψηφιακής Τοπικής Ατζέντας (DLA) για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών στις δημόσιες υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει να σχεδιάσει μια γενική Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα μεταφέρσιμη σε κάθε περιφέρεια με τη συμμετοχή όλων των βασικών παραγόντων στο έργο, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και τέλος την επίτευξη μιας κοινής μεθοδολογίας που μπορεί να προσαρμοστεί σε τοπικό επίπεδο. Το έργο DLA θα προωθήσει μια μόνιμη ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων και θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας για την επικαιροποίηση και βελτίωση των γνώσεων για την Κοινωνία Της Πληροφορίας (ΚτΠ) και τις εφαρμογές της στον τομέα των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης. Το έργο έχει διάρκεια τριών
χρόνων και περιλαμβάνει έντεκα εταίρους από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Γερμανία και την Ελλάδα.
Η Ψηφιακή Τοπική Ατζέντα (DLA) είναι ένα εργαλείο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις για να προγραμματίσουν την συμμετοχή τους στην Κοινωνία Της
Πληροφορίας (ΚτΠ) και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια κοινή μεθοδολογία που περιλαμβάνει ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης με την μορφή ενός ερωτηματολογίου. Με την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις μπορούν να μετρήσουν το σημερινό τους επίπεδο στο πλαίσιο της Ψηφιακής
Τοπικής Ατζέντας και να υιοθετήσουν προτεινόμενες τακτικές για την βελτίωση τους σε διάφορους τομείς των ΤΠΕ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εργαλείο από εδώ:
http://mmlab.ceid.upatras.gr/images/files/GR-DLA_SET_v1b.zip
και τη κοινή μεθοδολογία εδώ:
http://mmlab.ceid.upatras.gr/images/files/GR-DLA_General_Format_Compiled.pdf .
Μπορείτε να στείλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας εδώ:
http://mmlab.ceid.upatras.gr/index.php/contact-us-page

Εργαστήριο Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων, Δομίνικου Θεοτοκόπουλου (ΠΡΟΚΑΤ Β’ Κτιρίου),
Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο 26504
Τηλ (+30 2610) 996958 • Mail to: mmlab@ceid.upatras.gr • Online at: http://mmlab.ceid.upatras.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.