Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022

Ενημέρωση για την ασθένεια των εσπεριδοειδών «τριστέτσα»

Ενημέρωση  για την ασθένεια των εσπεριδοειδών «τριστέτσα»

Ενημέρωση των καλλιεργητών εσπεριδοειδών της Αιτωλοακαρνανίας για την ασθένεια «τριστέτσα»

Το τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ενηµερώνει τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών της Π.Ε Αιτωλ/νίας τα εξής:

Όπως έχουµε αναφέρει και σε προηγούµενα ενηµερωτικά δελτία µας, σε διάφορους νοµούς της Ελλάδας έχει εµφανιστεί η καταστρεπτική ασθένεια  των  εσπεριδοειδών που ονοµάζεται ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ. Πρόκειται για µια πολύ σοβαρή ασθένεια (ίωση) που αποτελεί ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.

Η ασθένεια εµφανίζεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Ισπανία και Ιταλία αλλά και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως Αργολίδα, Χανιά, Λακωνία, Άρτα, Ρέθυµνο, Κόρινθο, κ.α.

Στον νοµό Αιτωλ/νίας από τις µέχρι στιγµής επισκοπήσεις που γίνονται και την αποστολή δειγµάτων στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη της ΤΡΙΣΤΕΤΣΑΣ πράγµα πολύ ενθαρρυντικό.

Ο ιός της ΤΡΙΣΤΕΤΣΑΣ αποτελεί  παθογόνο οργανισµό καραντίνας και σύµφωνα µε την κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή εισόδου του παθογόνου στον νοµό µας αλλά και για την εξάλειψη του σε περίπτωση που αυτό συµβεί. Σε περίπτωση που εµφανιστεί ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ σε κάποιο κτήµα πρέπει υποχρεωτικά να καταστραφούν τα δέντρα υπό την εποπτεία της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Αιτωλ/νίας.

ΚΑΝΕΝΑΣ παραγωγός του Νοµού µας δεν πρέπει να αγοράζει δενδρύλλια από φυτώρια (Εγχώρια ή Ξένων Χωρών) αν αυτά δεν συνοδεύονται από ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, ιδιαίτερα δε αν τα δενδρύλλια προέρχονται από περιοχές ή Χώρες όπου έχει εµφανιστεί η ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ.

Είναι  προτιµότερο   να  µην  αγοράζει  κανείς  δενδρύλλια για τα κτήµατά του (και εποµένως να µην προχωρά  σε νέες φυτεύσεις  εσπεριδοειδών) αν αυτά δεν συνοδεύονται από Φυτοϋγειονοµικό  ∆ιαβατήριο, παρά να αγοράζει   δενδρύλλια ανώνυµα, αµφίβολης  ποιότητας και  προέλευσης  και  το  κυριότερο  να υπάρχει  το ρίσκο να είναι µολυσµένα από τον ιό της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών (διακινδυνεύοντας τα χρήµατα του και το µελλοντικό του εισόδηµα).

Η έκδοση Φυτοϋγειονοµικού ∆ιαβατηρίου σηµαίνει ότι το φυτώριο έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες αρχές και  είναι πιο σίγουρη η καθαρότητα των δενδρυλλίων που διακινεί. Το Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο  (το οποίο έχει θέση πιστοποιητικού ελέγχου) είναι µια ετικέτα λευκού χρώµατος στην οποία γράφονται όλα τα στοιχεία, όπως Βοτανική ονοµασία εσπεριδοειδούς, αριθµός Μητρώου φυτωρίου, κλπ,  τα οποία µας οδηγούν σε περίπτωση προβλήµατος στον εντοπισµό του. Χαρακτηριστικό υπόδειγµα είναι το παρακάτω:

Επισηµαίνουµε ότι η εγκατάσταση νέων ή επανεµβολιαζοµένων φυτειών εσπεριδοειδών χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας συνιστά παράνοµη ενέργεια που εγκυµονεί κίνδυνο εισόδου και εξάπλωσης της Τριστέτσας στον νοµό µας (Απόφαση ΥΠΑΑΤ 665/2006 – ΦΕΚ Β’ 1416/2006).

Στους παραβάτες παραγωγούς που προβαίνουν σε φυτεύσεις  εσπεριδοειδών που δεν φέρουν φυτοϋγειονοµικό  διαβατήριο και που δεν ενηµερώνουν την Υπηρεσία µας επιβάλλονται  οι διοικητικές (πρόστιµο µέχρι 6.000€) και ποινικές κυρώσεις  που προβλέπονται από το ν. 2147/52 (Α΄155).

Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η πιθανή είσοδος της Τριστέτσας στον νοµό Αιτωλ/νίας θα δηµιουργήσει έντονο οικονοµικό πρόβληµα στους  καλλιεργητές  εσπεριδοειδών  δεδοµένου  ότι  δεν  θα  µπορεί  να γίνεται ελεύθερη διακίνηση της παραγωγής τους εκτός του νοµού προς την εγχώρια ή ξένη αγορά, επιπλέον θα σηµάνει την αρχή του τέλους και την καταστροφή της εσπεριδοκαλλιέργειας στην περιοχή µας.

Παραγωγοί του νοµού µας που ασχολούνται  µε την καλλιέργεια  των εσπεριδοειδών σύµφωνα  µε τα Άρθρο 13 του Π∆ 365/2002 πρέπει  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφούν στο ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ της Υπηρεσίας  µας.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.