Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

Εντονη αντίδραση και από το Τμήμα Μηχανολογίας και Υδατίνων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου

Εντονη αντίδραση και από το Τμήμα Μηχανολογίας και Υδατίνων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου

“Αυθαίρετη και παράνομη η κατάργηση των εισακτέων στο Τμήμα”

Με την ακόλουθη ανακοίνωση αντέδρασε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολογίας και Υδατίνων Πόρων του ΤΕΙ Μεσολογγίου στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να μην δεκτεί το τμήμα εισακτέους την ερχόμενη ακαδημαική χρονιά:

Το Τμήμα μας με έκπληξη πληροφορήθηκε από το διαδίκτυο το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Π.Δ.Β.Μ.Θ., σχετικά με την αυθαίρετη και παράνομη κατάργηση των εισακτέων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012.
Επί του ανωτέρω δελτίου τύπου επισημαίνουμε τα εξής:
• Το Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων αντιμετώπισε το συγκυριακό πρόβλημα του μειωμένου αριθμού εισαχθέντων σπουδαστών με αλλαγή προγράμματος σπουδών και μετονομασία του Τμήματος, από «Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων» σε «Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων» σύμφωνα με το Π.Δ. 9/09-02-2009 (ΦΕΚ 21 τ. Α’). Αποτέλεσμα αυτού ήταν το ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011 οι εισακτέοι και οι εισαχθέντες του Τμήματος να είναι 250 και 253, αντίστοιχα. Άρα δεν ισχύει ο ισχυρισμός του Υπουργείου περί μειωμένης προτίμησης.
• Στην αναφορά «δεικτών και στοιχείων λειτουργίας επιλεγμένων Τμημάτων ΤΕΙ» που εξέδωσε το Υπουργείο και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, αναφέρονται δείκτες (Φ1 έως Φ6) χωρίς να τίθενται όρια σύμφωνα με τα οποία είναι αποδεκτό ή απορρίπτεται κάποιο μέγεθος. Δεν αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής των Τμημάτων που δεν περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό δελτίο ούτε, το κυριότερο, τα αντίστοιχα στοιχεία των Τμημάτων που περιλαμβάνονται.
• Στην ίδια αναφορά οι δείκτες Φ1 και Φ2 δεν αποτελούν αντικειμενικό κριτήριο διότι:
 Όσον αφορά το σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ», θα διαπιστώσετε ότι σε πολλά συγγράμματα δεν έχουν καταχωρηθεί επιλογές για το λόγο ότι δεν υπάρχουν στην αγορά, εξαιτίας της φύσης του γνωστικού αντικειμένου αλλά και της πολιτικής των εκδοτών να μην μεταφράζουν βιβλία εξειδικευμένου επιστημονικού αντικειμένου που προορίζονται για ένα μόνο Τμήμα.
 Ομοίως, για τον παραπάνω λόγο παρατηρείται ότι στα περισσότερα μαθήματα υπάρχει μόνο μια επιλογή.
 Για τα κενά της λίστας των συγγραμμάτων, το Τμήμα μας διανέμει στους φοιτητές βιβλία (αναπαραγόμενα από το εκτυπωτικό κέντρο του Τ.Ε.Ι., με την μέθοδο της φωτοτυπίας), τόσο για τη θεωρία όσο και για το εργαστήριο του μαθήματος, με αποτέλεσμα να δηλώνουν ελάχιστοι ή κανένας αντίστοιχο σύγγραμμα στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ».
 Από τα παραπάνω τεκμηριώνεται ότι το κριτήριο του αριθμού των συγγραμμάτων που δήλωσαν οι φοιτητές στο σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη, διότι ο προκύπτων αριθμός είναι πλασματικός. (Ενδεικτικό της απόκλισης που παρουσιάζεται με τη χρήση του δείκτη Φ1, είναι ότι σήμερα οι εγγεγραμμένοι του πρώτου έτους είναι 221, ενώ η τιμή του δείκτη είναι 78.)
 Σπουδαστές παρελθόντων εξαμήνων έχουν προμηθευτεί συγγράμματα προ της λειτουργίας του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ», συνεπώς δεν προσμετρώνται στον αντίστοιχο δείκτη.
• Όσον αφορά τα κριτήρια Φ3 και Φ4, το Τμήμα μας τα έχει υπερκαλύψει. Τα υπόλοιπα κριτήρια είναι επιφανειακά και όχι ουσίας.
• Σε κάθε περίπτωση η αναστολή εισαγωγής νέων φοιτητών και μάλιστα μέσω δελτίου τύπου, δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με το αρθρ. 17 παρ. 4 του Ν.3794/2009, «Θέματα του πανεπ/κού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να ανασταλεί η εισαγωγή νέων φοιτητών στο Τμήμα. Στο Τμήμα μας δεν υφίσταται καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις αναστολής εισαγωγής νέων φοιτητών.
• Με την αναγκαστική – αυθαίρετη – παράνομη διακοπή της εισαγωγής φοιτητών, το Τμήμα οδηγείται νομοτελειακά σε διακοπή της λειτουργίας του. Αν αυτή είναι η επιθυμία του Υπουργείου γιατί δεν δηλώνεται ευθαρσώς;
• Η κα Υπουργός στην από 10/05/2011 απάντησή της στη Βουλή, για το ίδιο θέμα του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου, δηλώνει ότι ένα Τμήμα ΤΕΙ «αν δεν έχει φοιτητές, δεν μπορεί να λειτουργήσει», πράγμα το οποίο δεν ισχύει στην περίπτωση του Τμήματος μας όπως αναφέρεται παραπάνω, αλλά και στην σελίδα 25 της προαναφερθείσας αναφοράς του Υπουργείου.
Το κύριο κριτήριο είναι τι χρειάζεται η κοινωνία μας, δηλαδή ποια Τμήματα με βάση το γνωστικό τους αντικείμενο, εξυπηρετούν τις ανάγκες της. Το Τμήμα μας είναι μοναδικό στον ακαδημαϊκό χώρο σε ένα γνωστικό αντικείμενο επίκαιρο, καινοτόμο και απαραίτητο για τη χώρα μας. Αν εφαρμοζόταν τα παραπάνω, σε καμία περίπτωση δεν θα υπήρχε σκέψη να βγει το Τμήμα μας από το μηχανογραφικό έντυπο.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα, πριν είναι αργά, για να συμπεριληφθεί το Τμήμα Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων στο μηχανογραφικό έντυπο και να δώσετε την ευκαιρία στο Τμήμα να αναπτυχθεί όπως πρέπει.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.