Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου, 2021

Ερώτηση Φούντα για το κτήριο του πρώην νοσοκομείου Χατζηκώστα

Ερώτηση Φούντα για το κτήριο του πρώην νοσοκομείου Χατζηκώστα

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Οικονομικών σχετικά με το κτήριο του πρώην νοσοκομείου Χατζηκώστα απήυθυνε η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΔΗΜ. ΑΡ κ. Νίκη Φούντα, ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα ενέργειες προς  αξιοποιήσή του.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

“Αναξιοποίητο παραμένει το κτίριο του πρώην «Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου Χατζή-Κώστα», μετά τη μεταστέγαση του Νοσοκομείου σε νέο κτίριο το 1999.

Το Νοσοκομείο κατασκευάστηκε βάσει της από 30.5.1864 διαθήκης των αδελφών Γεωργίου και Αναστασίου Χατζή-Κώστα, «προς χρήσιν και ωφέλειαν διά τους πτωχούς ασθενείς της πόλεως ταύτης, καθώς και όσων ξένων όπου κατά περίστασιν τύχωσι». Οι αδελφοί Χατζή-Κώστα διέθεσαν μάλιστα σημαντικό ποσό για την αγορά μετοχών στην «Εθνικήν Τράπεζαν» για τη συντήρηση του Νοσοκομείου.

Το 1953, το Νοσοκομείο μετετράπη σε Ν.Π.Δ.Δ. και λειτούργησε μέχρι και το έτος 1999, οπότε και έγινε μετεγκατάσταση του νοσηλευτικού ιδρύματος σε νέο κτίριο.

Κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1751/2001 απόφασή του, έκρινε ότι υπό τις σημερινές συνθήκες και υπό το καθεστώς της πλήρους αχρηστίας του παλιού νοσοκομείου, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η βούληση των αδελφών Χατζή-Κώστα, η οποία ικανοποιείται πληρέστερα με τη χρησιμοποίηση του κτιρίου του παλαιού Νοσοκομείου ως συνεδριακού κέντρου για ιατρικά θέματα και λοιπές συναφείς πνευματικές εκδηλώσεις. Επίσης, όρισε ότι η δαπάνη υλοποίησης των συγκεκριμένων σκοπών μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εκποίηση του αναγκαίου αριθμού μετοχών του Ιδρύματος.

Όμως, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει στο παρελθόν για την αξιοποίησή του, μεταξύ αυτών και η παραχώρηση του κτιρίου για τη στέγαση της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας, που ιδρύθηκε βάσει του Ν. 3113/2003 (ΦΕΚ 42 Α’ / 19.02.2003), το κτίριο έχει αφεθεί στην τύχη του και παραμένει αναξιοποίητο. Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει δε είναι πολύ άσχημη και είναι απαραίτητο να ληφθούν, πλέον, όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση και ανακατασκευή του κελύφους του.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί για τη διαδικασία παραχώρησης του κτιρίου ώστε να στεγαστεί η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας; Σε περίπτωση που δεν καρποφορήσει αυτή η προσπάθεια, με ποιον τρόπο προτίθενται να αξιοποιήσουν το κτίριο και ποιες οι προσπάθειες αξιοποίησης που έχουν γίνει έως σήμερα;
  • Προβλέπεται άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την συντήρηση του κτιρίου;”

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.