Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021

Ετήσιο Σεμινάριο Κατάρτησης στη Συστημική Θεραπεία

Ετήσιο Σεμινάριο Κατάρτησης στη Συστημική Θεραπεία

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με έρευνες (Reber 1992, King et al. 1997, Lindsay et al. 1993 κλπ.) άτομα με αναπηρία, που δέχονται κάποιου είδους ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, μπορούν να ωφεληθούν πολλαπλώς, όπως για παράδειγμα, στην αλλαγή του οικογενειακού κλίματ

ος και της συμπεριφοράς των μελών.

Η συστημική θεραπεία ως μοντέλο ψυχοθεραπείας, που επιδρά στην αλλαγή των σχέσεων του συστήματος, μεταβολή, που επιφέρει διαφοροποιήσεις, τόσο στις ιδιότητες των μελών του συστήματος, όσο και στις ιδιότητες του ίδιου του συστήματος, μπορεί δυνητικά να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό τρόπο παρέμβασης σε πλαίσια που εντάσσουν άτομα με ειδικές ανάγκες (οικογένεια, ομάδα, σχολείο, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ κλπ).

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα διάρκειας 410 ωρών έχει στόχο να προσφέρει εκείνη τη θεωρητική γνώση και τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες για την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών συστημικής θεραπείας στον ευρύτερο χώρο των ειδικών αναγκών.

Βασικοί θεματικοί άξονες :
Θεωρία συστημάτων (ορισμοί, θεωρητικές αρχές κλπ).
Εισαγωγή στη συστημική θεραπεία (ιστορία, θεωρητικές αρχές, βασικά μοντέλα, μέθοδοι και τεχνικές παρέμβασης)
Τεχνικές οικο – συστημικής παρέμβασης στο πλαίσιο της τάξης και του σχολείου
Τεχνικές λήψης πληροφοριών και δόμησης του οικογενειακού ιστορικού
Η διαμόρφωση του θεραπευτικού αιτήματος
Νοητική υστέρηση
Αυτισμός
Κινητικές αναπηρίες
Μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία κλπ).
Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα.
Συναισθηματικές δυσκολίες παιδιών (άγχος, πένθος, απομόνωση, χαμηλή αυτοπεποίθηση κ.λ.π.).
Δυσκολίες συμπεριφοράς
Διαταραχές λόγου και ομιλίας
Θυματοποίηση (σχολικός εκφοβισμός)
Χαρισματικά παιδιά
Το παιδί με τη χρόνια ασθένεια (καρκίνος, διαβήτης, καρδιακές παθήσεις κλπ)
Οικογένεια και άτομο με ειδικές ανάγκες
Αυτοπεποίθηση/Διεκδικητικότητα ατόμων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Οι θεωρητικές παρουσιάσεις θα διανθίζονται από βιωματικές διεργασίες εκπαίδευσης (παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις, προσομοιώσεις συνεδριών συστημικής θεραπείας κλπ) ενώ παράλληλα θα προσφέρεται στους συμμετέχοντες και η δυνατότητα της εποπτείας από τους εκπαιδευτές σε περιστατικά του επαγγελματικού τους χώρου, αλλά και σε φορείς, με τους οποίους συνεργάζεται η Ακαδημία.

Το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής (ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κλπ), εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κλπ. καθώς και τελειόφοιτους φοιτητές των σχετικών σχολών. Δεν απαιτείται κάποιου είδους επαγγελματική εμπειρία για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την ακαδημαϊκή χρονιά 2012 – 2013 από Οκτώβριο έως και Ιούλιο, Σάββατο και Κυριακή μία φορά το μήνα από τις 10.00 π.μ.- 18.00μ.μ. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Το σεμινάριο θα διεκπεραιώνεται από έναν εκπαιδευτή και δύο συμπληρωματικούς σε κάθε πόλη, έτσι ώστε να μη χάνεται η συνοχή και η αποτελεσματικότητα

Ετήσιο κόστος: 500 ευρώ

Πόλεις Διεξαγωγής: ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Αιτήσεις συμμετοχής στο academy@aigaion.org
Πληροφορίες: 2251054739

 

ΑΓΡΙΝΙΟ

14-Οκτ-12    κ. Κυριακίδου Αναστασία, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια

11-Νοε-12   κ. Παπάνης Ευστράτιος, Ψυχολόγος, Επίκουρος Καθηγητής

16-Δεκ-12   κ. Αϊβαλιώτη Ελένη, Συστημική Ψυχολόγος

20-Ιαν-13     κ. Σπυριδάκη Αλεξάνδρα, Συστημική Ψυχολόγος

17-Φεβ-13   κ. Παπάνης Ευστράτιος, Ψυχολόγος, Επίκουρος Καθηγητής

10-Μαρ-13  κ. Σπυριδάκη Αλεξάνδρα, Συστημική Ψυχολόγος

21-Απρ-13  κ. Παπάνης Ευστράτιος, Ψυχολόγος, Επίκουρος Καθηγητής

26-Μαϊ-13    κ. Αϊβαλιώτη Ελένη, Συστημική Ψυχολόγος

16-Ιουν-13   κ. Σπυριδάκη Αλεξάνδρα, Συστημική Ψυχολόγος

15-Σεπ-13   ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

13-Οκτ-13    ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

20-Οκτ-13    ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Ώρες Διεξαγωγής: 10:00-18:00

Χώρος διεξαγωγής:  ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ         

sty��moИp�t-style: normal’>13. Το διαζύγιο – Διαζύγιο και παιδιά

 

 

 

Οι θεματικές ενότητες που θα διδαχθούν θα αφορούν τα παρακάτω:

1. Εισαγωγή στη Συστημική Σκέψη και στη συστημική θεραπεία.

Θα παρουσιαστούν βασικές αρχές της συστημικής θεωρία (σύστημα, όρια, δομή, ιεραρχία, υποσυστήματα, έλεγχος, ανατροφοδότηση, εισροή, εκροή κλπ.) καθώς και η εφαρμογή αυτών στη Συστημική Θεραπεία.

2. Συνοπτική παρουσίαση των Σχολών Συστημικής Θεραπείας.

Στα πλαίσια της συστημικής θεραπείας έχουν αναπτυχθεί συγκεκριμένες προσεγγίσεις (σχολές) ανάλογα με το που εδράζουν την ερμηνευτική αιτιολογία του συμπτώματος και τη διαμόρφωση του θεραπευτικού στόχου. Θα παρουσιαστούν οι κυριότερες σχολές με τη χρονολογική σειρά της εμφάνισής τους.

3. Οικογενειακή διαγνωστική.

Θα δοθεί έμφαση στη διαμόρφωση των ερμηνευτικών υποθέσεων που συμβάλουν στη ‘’διάγνωση’’ και ‘’επανατοποθέτηση’’ του παρουσιαζόμενου συμπτώματος – ενοχλήματος, σε πλαίσιο που βοηθά στο θεραπευτικό σχεδιασμό και πράξη.

4. Το οικογενειακό ιστορικό – Η τεχνική του γενεογράμματος.

Η λήψη των πληροφοριών γύρω από το οικογενειακό σύστημα μπορεί να γίνει με άμεσους ή έμμεσους τρόπους. Η αξιολόγηση λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων καθώς και ‘’καίριες’’ ερωτήσεις για τη λήψη των πληροφοριών θα αποτελέσουν το ενδιαφέρον της εισήγησης. Αναλυτική περιγραφή θα γίνει επίσης, στην τεχνική του Γενεογράμματος ως ενός κωδικοποιημένου τρόπου δόμησης της πληροφορίας.

5. Η δομή της πρώτης συνεδρίας – Βασικές θεραπευτικές στάσεις

Θα παρουσιαστούν τα βασικά στάδια της πρώτης συνεδρίας από μια συστημική σκοπιά καθώς και η στάση του θεραπευτή που θα συμβάλει στη δημιουργία και σταθερότητα της θεραπευτικής σχέσης.

6. Συστημικές τεχνικές συζήτησης (κυκλικές ερωτήσεις, αναπλαισίωση κλπ)

Θα αναλυθούν τρόποι και τεχνικές π.χ. κυκλικές ερωτήσεις, που βοηθούν στη ροή της πληροφορίας, στην άρση της ‘’ταμπέλας’’ του ‘’ασθενή’’ κλπ.

7. Τεχνικές παρέμβασης

Θα γίνει σύντομη αναφορά βασικών τεχνικών παρέμβασης συστημικής θεραπείας ενώ θα περιγραφούν κλινικά παραδείγματα για την εφαρμογή αυτών.

8. Η θεραπευτική διεργασία

Η ανάλυση της θεραπευτικής διεργασίας, η αξιοποίηση των ‘’δισταγμών’’, των ‘’διλλημάτων’’ και των ‘’δύσκολων στιγμών’’ θα παρουσιαστούν μέσα από συγκεκριμένα κλινικά παραδείγματα.

9. Ορισμός  της θεραπείας ζεύγους και βασικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις

Σύντομη ιστορική αναδρομή στη θεραπεία ζεύγους, ορισμός αυτής καθώς και παρουσίαση των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων που έχουν ασχοληθεί με θέματα ζευγαριού.

10. Συστημική προσέγγιση της ψυχοθεραπείας ζεύγους.

Παρουσίαση της συστημικής θεραπείας ζεύγους, τεχνικές και κλινικά παραδείγματα.

11. Οι ‘’δύσκολοι σύντροφοι’’ – ‘’Εξωσυζυγικές σχέσεις’’ και θεραπευτικοί χειρισμοί.

Ο ‘’δύσκολος σύντροφος’’, ο ‘’ζηλότυπος’’ σύζυγος, οι εξωσυζυγικές σχέσεις, η επίδραση της χρόνιας ασθένειας στη σχέση του ζευγαριού ως θέματα που συχνά δημιουργούν αναταραχή στη σχέση του ζευγαριού.

12. Το συναίσθημα του θυμού στη δυναμική του ζευγαριού.

Μια επανατοποθέτηση του συναισθήματος του θυμού και αξιοποίησή του στη σχέση του ζευγαριού.

13. Το διαζύγιο – Διαζύγιο και παιδιά

Το διαζύγιο ως ένας απρόσμενος παράγοντας που αλλάζει τη φυσική πορεία του κύκλου ζωής της οικογένειας. Η επίδρασή του στο υποσύστημα των παιδιών καθώς και η στάση του γονεϊκού υποσυστήματος.

14. Οριοθέτηση υποσυστημάτων οικογένειας – Τριγωνοποίηση

Περιγραφή του μηχανισμού τριγωνοποίησης των οικογενειακών σχέσεων – Ανάλυση παραδειγμάτων.

15. Συστημική θεώρηση του σχολείου – Εφαρμογές οικοσυστημικής προσέγγισης στη σχολική τάξη.

Παρουσίαση των εφαρμογών της συστημικής θεωρίας στο πλαίσιο του σχολικού συστήματος. Θεωρία και τεχνικές παρέμβασης.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.