Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, 2020

“Μεγάλες οι ευθύνες για το πρώην νομαρχιακό ΚΕΚ”

κατάλογοςΣτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 14 Οκτώβρη 2013 , επιτέλους δόθηκαν κάποια στοιχεία , για τη λειτουργία του πρώην Νομαρχιακού Κ.Ε.Κ. , από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη κ Βασιλή Αντωνόπουλο. Αυτό υποστηρίζει ο περιφερειακός σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωση Σολτάτος Γεώργιος .Μάλιστα, σύμφωνα με όσα τονίζει ο κ.Σολτάτος, από τα στοιχεία προκύπτουν σοβαρότατες πολιτικές και όχι μόνο ευθύνες για τους Διοικούντες την Εταιρεία αυτή , αλλά και για τους μετόχους της που για χρόνια ανέχθηκαν αυτή την κατάσταση.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ.Σολτάτο, προκύπτει ότι :
– Δεν έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας από την χρήση που άρχισε την 1η Γενάρη 2008 μέχρι και 31η Δεκέμβρη 2008 και φυσικά ούτε για τις επόμενες.
– Δεν παραδόθηκαν στοιχεία και βιβλία της Εταιρείας στην Νέα Διοίκηση που ορίσθηκε κατά το 2011 και η οποία ουσιαστικά δεν παρέλαβε ποτέ την Διοίκηση της Εταιρείας .
– Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε δεκάδες και ενδεχόμενα εκατοντάδες χιλιάδες Euro ποσό που κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει.
Για την 20η Νοέμβρη ορίσθηκε Γενική Συνέλευση Μετόχων , για το μέλλον της εταιρείας. Οι Μέτοχοι του ΚΕΚ είναι φορείς του Νομού Αιτωλοακαρνανίας και όχι φυσικά Πρόσωπα . Συγκεκριμένα μέτοχοι είναι η Αυτοδιοίκηση του Νομού , η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Αγρινίου το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και φυσικά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σαν διάδοχος τη Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Νομού η ΤΕΔΚ καθώς και οι δύο αναπτυξιακές εταιρίες του Νομού Τριχωνίδα Α.Ε. και Αιτωλική Α.Ε.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στα ΦΕΚ και που παραθέτει ο κ.Σολτάτος, προκύπτουν τα εξής :
1. Ο Τελευταίος Ισολογισμός αφορούσε την χρήση του 2007 και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 6623/8.7.2008 Φ.Ε.Κ. χωρίς να συνοδεύεται από το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Λογιστή κ. Στραβοδήμου Ιωάννη που είχε ορισθεί σύμφωνα με το με αριθμό 1768/28.3.2008 ΦΕΚ. Σημειώνει ο κ. Σολτάτος ότι μέχρι τότε ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων (Όπως φαίνεται από τα ΦΕΚ) γίνονταν από απλούς ελεγκτές του προέβλεπε ο Ν. 2190/1920.
2. Σύμφωνα με τον Ισολογισμό αυτό υπήρχαν ζημίες συνολικού ύψους 47.530,05 Euro οι δε υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 128.804,40 Euro
3. Το κόστος λειτουργίας το 2007 εμφανίζεται αυξημένο κατά 107% περίπου που σε σχέσει με την αύξηση του κύκλου εργασιών που αυξήθηκε κατά 61,5% περίπου είναι σαφώς δυσανάλογο και θα έπρεπε να εξηγηθεί.
4. Στο με αριθμό 1408/19.2.2009 ΦΕΚ , πιστοποιήθηκε καταβολή 54.064,36 Euro που αφορούσε αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου.
5. Τέλος στο με αριθμό 12578/2.11.10 ΦΕΚ δημοσιεύθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση την 28ης Ιουνίου 2007 με θητεία μέχρι την 30η Ιουνίου 2011. ‘Έκτοτε δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο ,που σημαίνει ότι δεν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο από την 1η Ιουλίου 2011.
Το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούνταν από πέντε μέλη με την Πρόεδρο που Προέρχονταν από την Αυτοδιοίκηση , ένα μέλος που προέρχονταν από την ΕΑΣ Αγρινίου και ένα μέλος από το Επιμελητήριο Αιτ/νίας..
Αναφέρει ο κ.Σολτάτος: « Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς , υπάρχουν μεγάλες ευθύνες , όχι μόνο από την Περιφέρεια και από την Πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση , αλλά και από τους Δήμους και κυριότερα από τον Δήμο Αγρινίου , που εκτός της δικής του αρχικής συμμετοχής ,αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του , με την συγχώνευση των πρώην Δήμων Παραβόλας , Θεστιέων και Αγγελοκάστρου , που για πολλά χρόνια εκπροσωπούνταν στο Διοικητικό Συμβούλιο με Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Αγρινίου.Παράλληλα ευθύνες τεράστιες για την Κατάσταση έχει και η Διοίκηση της ΕΑΣ Αγρινίου και του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας , που επίσης είχαν εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και που έχουν την ηθική υποχρέωση , να εξηγήσουν τους λόγους που επέβαλλαν την ανοχή , για να μην πω κάτι χειρότερο , αυτής της άθλιας στην κυριολεξία κατάστασης που επικρατούσε στην Εταιρεία».
Και καταλήγει ο κ. Σολτάτος: «Προσωπικά καλώ και μέσα από τον Θεσμικό μου ρόλο , τους Δημοτικούς Συμβούλους (Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης) , τους εκπροσώπους των Πρωτοβάθμιων Γεωργικών Συνεταιρισμών και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και μέσα από τον Θεσμικό μου ρόλο , έστω και τώρα να αναλογισθούν τις ευθύνες τους και να ζητήσουν τις εξηγήσεις εκείνες που τουλάχιστον δεν θα τους καθιστά συνενόχους .Και βέβαια η λύση της Εταιρείας χωρίς τον καταλογισμό ευθυνών θα πρέπει να προβληματίσει τους αγρότες , τους επαγγελματίες και γενικότερα τους Πολίτες αυτού του Νομού γιατί κάποιοι διαχειρίζονταν χρηματικά ποσά που ανήκουν σε όλους χωρίς να ενημερώνουν κανένα».

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.