Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, 2020

Μεσολόγγι: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

dimarxio-mesologgiΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – τριών (3) μηνών του Ν. 4325/15, για την κάλυψη κατεπειγουσών- εποχιακών εποχικών αναγκών στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4ης Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, σύμφωνα με την αριθμ. 14/2015 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε. Ν. Αιτωλ/νίας, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 73021/7631/22-6-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου ως εξής:
δείτε αναλυτικά την προσκήρυξη στο συνημμένο αρχείο

Αρχείο 1: xyta2.pdf

www.onairnews.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.