Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 2020

Οι νέοι αντιδήμαρχοι Ναυπακτίας

IMGP1427

Δόθηκε στη δημοσιότητα η αναλυτική λίστα των καθηκόντων που αναλαμβάνουν οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ναυπακτίας. Ανδρέας Κοτσανάς, Θωμάς Κοτρωνιάς, Κώστας Καρακώστας, Γιάννης Ράπτης, Γιάννης Σύψας και Αντώνης Πολονύφης είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι. Σημειώνεται πως όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Κοτσανάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Θωμά Κοτρωνιά. Ενώ, από το σύνολο των έξι ορισθέντων Αντιδημάρχων δικαιούνται την κατά νόμο αντιμισθία οι τέσσερις εξ αυτών και συγκεκριμένα οι κ.κ. Κοτσανάς, Καρακώστας, Σύψας και Πολονύφης.

Αναλυτικά οι τομείς ευθύνης των νέων αντιδημάρχων:

Κοτσανάς Ανδρέας

Αναλαμβάνει:

Α.τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος πλην της αρμοδιότητας για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ανακύκλωση, και
Β. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου και ειδικότερα τα κατωθι:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
δ) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
στ) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Κοτρωνιάς Θωμάς

Αναλαμβάνει:

Α.τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην της αρμοδιότητας για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας
Β. την παρακολούθηση και την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Αποδοτίας

Καρακώστας Κώστας

Αναλαμβάνει:

Α. τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην της αρμοδιότητας για την συγκοινωνία και την κυκλοφορία,
Β. τις αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης, την επικοινωνία , τις δημόσιες σχέσεις και την ανακύκλωση

Ράπτης Ιωάννης

Αναλαμβάνει:

τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων και θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων πλην των αρμοδιοτήτων που αφορούν θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης καθώς και θέματα Αθλητισμού και νέας γενιάς
Σε περίπτωση απουσίας του η τέλεση των πολιτικών γάμων θα γίνεται από τον Αντιδημάρχο κ.Σύψα Ιωάννη.

Σύψας Ιωάννης

Αναλαμβάνει:

Α. τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,
Β. τις αρμοδιότητες του Γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων
του τμήματος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
Γ. τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και νέας γενιάς

Πολονύφης Αντώνιος

Αναλαμβάνει:

Α.Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Χαλκειας και ειδικότερα τα κατωθι:
1) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
4) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.
5) Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.
6) Έχει την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
Β. τον έλεγχο λειτουργίας Τ.Ο.Ε.Β.

Λουκόπουλος1Οι εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Ναυπακτίας και οι αρμοδιότητές τους

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Τάκης Λουκόπουλος, όρισε δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Ναυπακτίας με θητεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως την 28η Φεβρουαρίου 2017 και ανέθεσε σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων. Πιο αναλυτικά οι δράσεις που αναλαμβάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ως εξής:

Σαλαμούρας Χρήστος: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες σε θέματα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης καθώς και την προετοιμασία ένταξης έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Κονίδας Παναγιώτης: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν την συγκοινωνία και την κυκλοφορία

Φράγκος Αντώνιος: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες : Το Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας

Κωστογιάννης Νικόλαος: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες: Το Γραφείο Αγροτικής παραγωγής, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, τον Τουρισμό στον ορεινό όγκο, τα τοπικά συμβούλια, την ύδρευση, τα οχήματα και τα εργαλεία στην Δ.Ε. Αποδοτίας.

Κούκουνας Αθανάσιος: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες θεμάτων Δ.Ε. Πλατάνου

Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες θεμάτων Δ.Ε. Πυλλήνης

Κανέλλος Χαράλαμπος: εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες: Την Εξοικονόμηση Ενέργειας στον δήμο Ναυπακτίας και στην Δ.Ε. Αποδοτίας για τον δημοτικό φωτισμό, το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

lepantomag.gr

Ράπτης

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.