Τρίτη, 18 Μαΐου, 2021

Ο κανονισμός για την ελεγχόμενη στάθμευση

To δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 2ας Σεπτεμβρίου 2009

με την αριθ. 234/2009 απόφασή του

ενέκρινε την εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής,

όπως αυτή περιέχεται στην

υπ΄ αριθ. 266/2009 απόφασής της, με την οποία εισηγείται έκδοση

κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης

στάθμευσης

στο Δήμο Αγρινίου, και εκδίδει Κανονισμό

σύμφωνα με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Άρθρο 1

Γεωγραφική περιοχή – μικτές θέσεις στάθμευσης ΣΕΣ

1. Μετά από σχετική μελέτη, ορίζονται οι οδοί που εντάσσονται στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση εντάσσονται στο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ) περίπου 696 μικτές θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης παρά την οδό.

2. Στις μικτές θέσεις στάθμευσης ΣΕΣ επιτρέπεται η στάθμευση μόνο σε οχήματα μέχρι 3,5 τόνους μικτού βάρους, εκτός διτρόχων και μόνο με πληρωμή ή ειδική άδεια.

3. Εντάσσονται στις μικτές θέσεις στάθμευσης του ΣΕΣ, οι θέσεις που περιλαμβάνονται στις παρακάτω οδούς:

α/α

Οδός

από

έως

πλευρά

θέσεις (εκτίμηση)

1

Παπαστράτου

Μπότσαρη

Ελ. Βενιζέλου

αριστερά

41

2

Ελύτη

Παπαστράτου

Ζέρβα

εκατέρωθεν

26

3

Ι. Ρίτσου

Βάρναλη

Παπαστράτου

εκατέρωθεν

15

4

Σουλίου

Παπαστράτου

Ηρ. Πολυτεχνείου

δεξιά

44

5

Δ. Σταίκου

14ης Σεπτεμβρίου

Μπουκογιάννη

εκατέρωθεν

23

6

Ι. Σταίκου

Υψηλάντη

Κακαβιά

δεξιά

3

7

Ι. Σταίκου

Κακαβιά

Κύπρου

αριστερά

23

8

Καραπαπά

Μπουκογιάννη

Καράγιωργα

αριστερά

12

9

Αγ. Χριστοφόρου

Καψάλη

Κακαβιά

δεξιά

15

10

Δημοτσελίου

Σκαλτσοδήμου

Σουλίου

αριστερά

34

Δημοτσελίου

Σουλίου

Κασκαρη

δεξιά

14

11

Υψηλάντη

Αγ. Χριστοφόρου

Γλέζου-Σάντα

αριστερά

6

12

Κακαβιά

Γ. Μπαιμπα

Αγ. Χριστοφόρου

αριστερά

24

13

Τσαλδάρη

Δαγκλή

Ζωοδ. Πηγής

εκατέρωθεν

44

14

Δαγκλή

Τσαλδάρη

Κέντρου

εκατέρωθεν

32

Δαγκλή

Κέντρου

Μακρή

αριστερά

25

15

Σαλάκου

Βότση

Δαγκλή

εκατέρωθεν

16

16

Αφων Παναγοπούλου

Γοργοποτάμου

Τρικούπη

δεξιά

27

17

Βότση

Τρικούπη

Σαλάκου

εκατέρωθεν

36

18

Καζάτζη

Κέντρου

Τσαλδάρη

εκατέρωθεν

16

19

Γρίβα

Σταίκου

Μακρή

δεξιά

43

20

Γοργοποτάμου

Μακρή

Αφων Παναγοπούλου

δεξιά

12

Γοργοποτάμου

Αφων Παναγοπούλου

Β. Παναγοπούλου

αριστερά

19

21

Αναστασιάδη

Δαγκλή

Βότση

δεξιά

13

22

Ι. Παπαϊωάννου

Τερτσετη

Δαγκλή

αριστερά

45

23

Παπαθανάση

Δεληγιώργη

Αναστασιάδη

αριστερά

11

24

Δεληγιώργη

Μακρή

Παπαθανάση

εκατέρωθεν

30

25

Χαρ. Τρικούπη

Παπαθανάση

Μακρή

δεξιά

8

26

Μακρή

Δεληγιώργη

Καλυβα

δεξιά

33

27

Κύπρου

Ι. Σταίκου

Μπαϊμπά

αριστερά

6

ΣΥΝΟΛΟ

696

Άρθρο 2

Ωράριο λειτουργίας

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου αποφασίζει ότι το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης θα λειτουργεί κατά τις καθημερινές (από Δευτέρα έως Παρασκευή) από 08:00 έως 14:00 και 17:00 έως 21:00, ενώ τα Σάββατα θα λειτουργεί από 08:00 έως 14:00.

2. Κατά τις ώρες αυτές, επιτρέπεται η στάθμευση στις μικτές θέσεις του ΣΕΣ μόνο με πληρωμή ή ειδική άδεια και μόνο σε οχήματα μέχρι 3,5 τόνους μικτού βάρους, εκτός διτρόχων.

3. Τις υπόλοιπες ώρες επιτρέπεται η στάθμευση στις μικτές θέσεις του ΣΕΣ των παραπάνω οχημάτων χωρίς πληρωμή.

Άρθρο 3

Τιμολογιακή πολιτική μικτών θέσεων χωρίς ειδική άδεια

Η τιμολογιακή πολιτική του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης για τις μικτές θέσεις στάθμευσης και για στάθμευση επισκεπτών ορίζεται ως εξής:

1. Με απλή ξυστή κάρτα στάθμευσης

Χρέωση 0,50 € ανά μισή ώρα.

Χρέωση ανά μισή ώρα.

Ελάχιστη διάρκεια στάθμευσης: μισή ώρα.

2. Με κάρτα προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης και κινητό τηλέφωνο

Χρέωση 0,80 € ανά ώρα.

Χρέωση ανά 1 λεπτό της ώρας.

Ελάχιστη διάρκεια στάθμευσης: 10 λεπτά της ώρας.

3. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια στάθμευσης επισκεπτών στις μικτές θέσεις στάθμευσης ορίζεται σε 2 ώρες.

Άρθρο 4

Θέσεις στάθμευσης δίτροχων

1. Επιτρέπεται ελεύθερα και χωρίς τέλος η στάθμευση των 2τρόχων όλο το 24ωρο μόνο στις ειδικές για 2τροχα θέσεις, οι οποίες θα καθοριστούν και θα σημανθούν επί των παραπάνω οδών. Απαγορεύεται να σταθμεύουν εντός των μικτών θέσεων του ΣΕΣ.

2. Στις ειδικές για 2τροχα θέσεις απαγορεύεται η στάθμευση οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας οχημάτων.

Άρθρο 5

Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ

Επιτρέπεται ελεύθερα και χωρίς τέλος, κατά τη διάρκεια όλου του 24ώρου και χωρίς χρονικό περιορισμό, η στάθμευση οχημάτων ΑμεΑ σε όλες τις μικτές θέσεις στάθμευσης του ΣΕΣ, εφόσον αυτά φέρουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα ΑμεΑ.

Άρθρο 6

Ειδικές άδειες στάθμευσης

1. Ειδική άδεια στάθμευσης μονίμου κατοίκου

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων των οποίων η κατοικία βρίσκεται εντός του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ), επιτρέπεται στάθμευση απεριόριστη και καθ’ όλες τις ώρες λειτουργίας του ΣΕΣ στις μικτές θέσεις του ΣΕΣ χρησιμοποιώντας τις ειδικές άδειες στάθμευσης μονίμων κατοίκων. Θα χορηγείται αποκλειστικά μια άδεια ανά διαμέρισμα. Κάθε άδεια αντιστοιχεί αποκλειστικά σε ένα όχημα. Δεν δικαιούνται την άδεια αυτή οι οικογένειες οι οποίες διαθέτουν θέση στάθμευσης σε γκαράζ.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να εφοδιαστούν με την ειδική άδεια στάθμευσης μονίμου κατοίκου, η οποία θα χορηγείται από το Δήμο με ένα αντίτιμο, το οποίο καθορίζεται σε 25,00 € ανά 6μηνο ή 50,00 € ανά 12μηνο. Το τέλος στάθμευσης μονίμου κατοίκου αντιπροσωπεύει το κόστος έκδοσης της άδειας, καθώς και το κόστος λειτουργίας του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου και άλλα έξοδα του Δήμου για την εφαρμογή του συστήματος (σήμανση, διαγράμμιση θέσεων, αστυνόμευση).

Η περιοχή ελεγχόμενης στάθμευσης θα χωριστεί σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι διαχωρίζονται από τις εξής οδούς:

Στον άξονα Βορρά – Νότου από τις οδούς: Παπαστράτου – Χαρ. Τρικούπη

Στον άξονα Ανατολή – Δύση από τις οδούς Σαλάκου – Μπαϊμπά

Με τη άδεια μονίμου κατοίκου, η οποία θα ανανεώνεται κάθε εξάμηνο ή έτος, οι μόνιμοι κάτοικοι θα μπορούν να σταθμεύουν ελεύθερα σε οποιαδήποτε μικτή θέση του τομέα της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης, στον οποίο ανήκει η κατοικία τους. Όταν, ο μόνιμος κάτοικος που ανήκει σε συγκεκριμένο τομέα, σταθμεύσει σε έναν άλλο τομέα, θα αντιμετωπίζεται ως επισκέπτης και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί την άδεια στάθμευσης κατοίκου, αλλά θα πρέπει να πληρώσει το τέλος στάθμευσης επισκέπτη.

Η άδεια θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Τίτλος κυριότητας οικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο, που να μην περιλαμβάνει θέση στάθμευσης,

 • Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ,

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος,

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κατά περίπτωση,

 • Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης κατά περίπτωση,

 • Φωτοαντίγραφο Ε9 κατά περίπτωση.

Άρθρο 7

Δέσμευση θέσης στάθμευσης με πληρωμή

Για τη εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών αναγκών και μόνο για επαγγελματικά οχήματα: χρηματαποστολών τραπεζών, ΕΛΤΑ ή ταχυδρομικών υπηρεσιών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, με απόφασή του, θα μπορεί να δεσμεύει θέσεις στάθμευσης για τις ανάγκες αυτές. Για τις θέσεις αυτές θα καταβάλλεται το τέλος στάθμευσης των 1200 € ετησίως. Οι δεσμεύσεις των θέσεων αυτών θα σημαίνονται με ειδική σήμανση. Στις θέσεις αυτές θα μπορούν να σταθμεύουν μόνο τα επαγγελματικά οχήματα των αντίστοιχων φορέων, τα οποία και θα δηλώνονται. Οι θέσεις αυτές (μια ανά φορέα) θα χορηγηθούν κατόπιν αιτήσεως στην οποία θα αποδεικνύεται η ιδιότητα και η έδρα του φορέα..

Άρθρο 8

Δέσμευση θέσης στάθμευσης ατελώς ή με μειωμένο τέλος

Για τη εξυπηρέτηση των κρατικών οχημάτων Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών και κοινωφελών ιδρυμάτων είναι δυνατό το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να παραχωρήσει ατελώς ή με μειωμένο τέλος ειδικές θέσεις στους παραπάνω φορείς. Οι δεσμεύσεις των θέσεων αυτών θα σημαίνονται με ειδική σήμανση. Στις θέσεις αυτές θα μπορούν να σταθμεύουν μόνο τα κρατικά οχήματα των αντίστοιχων φορέων, τα οποία και θα δηλώνονται. Οι θέσεις αυτές θα χορηγηθούν κατόπιν αιτήσεως στην οποία θα αποδεικνύεται η ιδιότητα και η έδρα του φορέα.

Άρθρο 9

Θέσεις φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων

Επί των παραπάνω οδών, καθορίζονται και σημαίνονται θέσεις φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Στις ειδικές θέσεις φορτοεκφόρτωσης απαγορεύεται η στάθμευση οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας οχημάτων.

Άρθρο 10

Μέσα μαζικής ενημέρωσης

Προβλέπεται η χορήγηση μιας κάρτας στάθμευσης σε κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης με έδρα στο Δήμο Αγρινίου. Οι ειδικές αυτές κάρτες θα χορηγηθούν ατελώς κατόπιν αιτήσεως στην οποία θα αποδεικνύεται η ιδιότητα και η έδρα της επιχείρησης.

Άρθρο 11

Σήμανση

Οριζόντια σήμανση (Διαγράμμιση)

Για κάθε μικτή θέση στάθμευσης αποτυπώνονται τα όρια και ο ειδικός σειριακός αριθμός της. Τα όρια των θέσεων αποτυπώνονται στο οδόστρωμα με λευκή διαγράμμιση τύπου «Τ». Ο δε αριθμός χαράσσεται με ειδικά κρυοπλαστικά υλικά πάνω στο πεζοδρόμιο (στο σύνορό του με το δρόμο), έτσι ώστε να διακρίνεται από τον οδηγό ή το Δημοτικό Αστυνομικό από την πλευρά του πεζοδρομίου.

Ο ειδικός σειριακός αριθμός είναι 6ψήφιος και ακολουθεί το πρότυπο 105xxx και 106xxx.

Κατακόρυφη σήμανση (Πινακίδες)

Οι πινακίδες Ρ-69 καθώς και οι πληροφοριακές, βρίσκονται στην αρχή των πεζοδρομίων των δρόμων που εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης. Τα στοιχεία που αναγράφονται σε αυτές μπορούν να είναι τα εξής:

 • Σήμα Κ.Ο.Κ. Ρ-69

 • Πληροφοριακή πινακίδα με:

  • Ωράριο λειτουργίας

  • Μέγιστη διάρκεια στάθμευσης

  • Τομέα

  • Οδηγίες χρήσης

Τέλος, όλα τα σημεία πώλησης θα φέρουν ενημερωτική πινακίδα.

Άρθρο 12

Κάρτες στάθμευσης

Η ωριαία στάθμευση των χρηστών-οδηγών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις μικτές θέσεις στάθμευσης με τις παρακάτω κάρτες:

 • Απλές ξυστές κάρτες στάθμευσης

 • Κάρτες προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης με κινητό τηλέφωνο

Οι απλές ξυστές κάρτες στάθμευσης ισχύουν μόνο για το Δήμο Αγρινίου. Οι κάρτες προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης με κινητό τηλέφωνο ισχύουν σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 13

Τρόποι πληρωμής

Η αγορά προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης και η ανανέωση του υπολοίπου του λογαριασμού ενός χρήστη θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους:

 • Με κάρτα προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης

 • Με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

 • Με μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό τράπεζας

 • Με πάγια τραπεζική εντολή

Άρθρο 14

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Είσοδοι γκαράζ: Με την παρούσα κανονιστική απόφαση, ανακαλούνται όλες οι αποφάσεις περί εγκρίσεως εισόδων γκαράζ. Οι κάτοχοι τέτοιων εισόδων θα πρέπει να προσέλθουν εντός μηνός από την δημοσίευση της παρούσας, στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, για νομιμοποίησή τους.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΓΡΙΝΟΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.