Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2020

Παναιτωλικός και εταιρεία Καψάλης απαντούν στην Πολεοδομία

fos-4

Με την ακόλουθη ανακοίνωση η ΠΑΕ Παναιτωλικός και η τεχνική εταιρεία KAPSALIS απαντούν στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου σχετικά με το θέμα  της έκδοσης αδείας και της επιβολής προστίμου για αυθαίρετες κατασκευές στο γήπεδο του Παναιτωλικού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν των δημοσιευμάτων που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και της από 2-7-2013 σχετικής ανακοίνωσης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου με ανυπόστατους ισχυρισμούς για τις υποτιθέμενες «αστοχίες» της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός και της τεχνικής εταιρείας KAPSALISσχετικά με τις διαδικασίες πολεοδομικής και χωροταξικής αναδιαμόρφωσης και αδειοδότησης του γηπέδου του Παναιτωλικού, η Π.Α.Ε. Παναιτωλικός και η εταιρεία KAPSALISπροβαίνουν, από κοινού, με αυξημένο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης έναντι των δημοτών της πόλης του Αγρινίου στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία KAPSALIS, ως έχουσα σημαντική παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο και την επιχειρηματική δράση της Αιτωλοακαρνανίας, ανέλαβε τον Ιούνιο του έτους 2011, κατόπιν εντολής και για λογαριασμό της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός και του κ. Φώτη Κωστούλα, να φέρει εις πέρας τις διαδικασίες αναδιαμόρφωσης και πλήρους αδειοδότησης του γηπέδου, προκειμένου αυτό να πληροί τις απαιτούμενες από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τεχνικές προδιαγραφές της SuperLeague(UEFA 2010) και έτσι να αποφευχθεί η πολυδάπανη, χρονοβόρα και προφανώς επιζήμια για την τοπική αγρινιώτικη οικονομία επιλογή της αναζήτησης άλλου γηπέδου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το οποίο δύσκολα θα ήταν προσβάσιμο στο ευρύ φίλαθλο κοινό του Παναιτωλικού.

Έτσι, ενεργώντας σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια, ενόψει του προγραμματισμένου τεχνικού ελέγχου πιστοποίησης του γηπέδου περί τα μέσα Αυγούστου του έτους 2011 από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τη SuperLeagueκαι προ της έναρξης του πρωταθλήματος 2011-2012, η εταιρεία KAPSALIS προέβη νόμιμα, εμπρόθεσμα και με πάσα επιμέλεια στις ακόλουθες ενέργειες:

 Προέβη στη σύνταξη των απαιτούμενων μελετών (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Η/Μ, Ειδικές κατασκευές, Μελέτη Φωτισμού, Υποσταθμού Δ.Ε.Η. Μέσης Τάσης κλπ) του γηπέδου και των παραρτημάτων αυτού, υπό την εποπτεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις της Super League (ενδεικτ. αύξηση χώρων, νέες αίθουσες, καθίσματα, φωτισμός με ειδικές απαιτήσεις και υποστήριξη αυτών, βελτιώσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.) αλλά και να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας ευρωπαϊκού γηπέδου, που ήδη οι φίλαθλοι του Παναιτωλικού απολαμβάνουν. Μάλιστα, η πρόταση αυτή περιελάμβανε μια γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, ώστε να αποτελεί σε συνδυασμό με το Πάρκο, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου πόλο έλξης επιχειρηματικών και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Συνέταξε έναν πλήρη και ογκώδη φάκελο πολεοδομικού, χωροταξικού και τεχνικοοικονομικού σχεδιασμού προς υποβολή και έγκριση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αλλά και στην Πολεοδομία Αγρινίου.

Εκκίνησε τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκριτικών διοικητικών πράξεων (λ.χ. Πιστοποιήσεις, Εγκρίσεις, Αδειοδοτήσεις, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές κλπ.) από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες (Ρ.Α.Ε., Υπουργεία, πολεοδομικούς και αθλητικούς φορείς κλπ.).

            Ωστόσο, το ανωτέρω μεγαλόπνοο εγχείρημα της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός και του κ. Φώτη Κωστούλα προσωπικά, συνάντησε δυστυχώς σοβαρά και ανυπέρβλητα προσκόμματα στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία και την κωλυσιεργία της ίδιας της πολεοδομικής υπηρεσίας, που, προς μεγάλη μας έκπληξη, σιωπά, επιχειρώντας με τη σειρά της να επιρρίψει τις αστοχίες και ευθύνες των οργάνων της στα πρόσωπα του κ. Κωστούλα, της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός και της τεχνικής εταιρείας KAPSALIS.

            Προκειμένου να ενημερωθεί, λοιπόν, ο κάθε ενδιαφερόμενος Αγρινιώτης και φίλος του Παναιτωλικού, σταχυολογούμε τα παρακάτω πραγματικά γεγονότα, που αποδεικνύουν περίτρανα όχι μόνο το ψεύδος των πρόσφατων δημοσιευμάτων αλλά και τις πολεοδομικές και ρυμοτομικές αμέλειες των αρμοδίων δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, που διαπιστώθηκαν ευθύς αμέσως από την ανάληψη του ως άνω εγχειρήματος από εμάς. Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, αναφέρουμε ότι:

– Κατά τον έλεγχο της ρυμοτομικής και πολεοδομικής νομιμότητας του γηπέδου, τον Ιούνιο του έτους 2011, διαπιστώσαμε ότι επί 50 και πλέον έτη, δηλαδή από την πρωτογενή κατασκευή του γηπέδου, από προφανή αμέλεια των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών, δεν είχε εγκριθεί δομήσιμη επιφάνεια στο Οικοδομικό Τετράγωνο που βρίσκεται το γήπεδο!!!! Η τροποποίηση του σχεδίου πόλης για την περιοχή του γηπέδου εγκρίθηκε μόλις τον μήνα Αύγουστο του έτους 2012, δηλαδή ένα και πλέον έτος μετά την υποβολή φακέλου αδειοδότησης από την Π.Α.Ε. Παναιτωλικός.

– Επισημαίνεται δε μετά λόγου γνώσεως ότι ακόμη και αυτή η καθυστερημένη ένταξη του γηπέδου ως οικοδομήσιμης επιφάνειας στο σχέδιο πόλης κατέστη εφικτή χάριν αποκλειστικά και μόνο στο ενδιαφέρον και την πίεση της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός, που με δικές της ενέργειες και με προσωπικές δαπάνες του κ. Κωστούλα, διεκπεραίωσε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη χωροθέτηση του γηπέδου, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες κώφευαν προκλητικά στις παραινέσεις της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός. Μάλιστα, η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εμμένοντας στην προκλητική συμπεριφορά της και επικαλούμενη ελλείψεις του φακέλου που ανάγονταν στην ίδια την έλλειψη του υφιστάμενου ρυμοτομικού σχεδίου, για το οποίο ευθύνεται η ίδια (λ.χ. δεν υπήρχε η δυνατότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χωρίς τροποποίηση σχέδιο πόλης), επέστρεψε στην Π.Α.Ε. Παναιτωλικός τον φάκελο νομιμοποίησης του γηπέδου, με αδράνεια πολλών μηνών και συγκεκριμένα στις αρχές του έτους 2012 και αφού ήδη το όλο εγχείρημα είχε ενταχθεί στον Ν. 4014/22011 περί αυθαιρέτων.

Με απλά λόγια, οι ελλείψεις που υπήρξαν και αναφέρει η ανωτέρω Πολεοδομική Διεύθυνση, δεν αφορούν την Π.Α.Ε. Παναιτωλικός και την τεχνική εταιρεία KAPSALIS, αλλά την ίδια την Πολεοδομική Διεύθυνση και τις αρμόδιες δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες που δεν φρόντισαν έγκαιρα να προωθήσουν την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου πόλης και μάλιστα αναφορικά με ένα από τα ζωτικότερα και κεντρικότερα σημεία αυτής. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΚΑΘΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ή ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΟΜΗΣΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΟΠΩΣ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΜΕ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΑΥΤΟΥ, ΠΕΦΤΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΩΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΩΛΗ.

Αποτελεί έκπληξη για την Π.Α.Ε. Παναιτωλικός και την τεχνική εταιρεία KAPSALISτο γεγονός ότι σε κάποια δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας γίνεται αναφορά για δήθεν αστοχίες μας ως προς τη νομιμοποίηση και την αδειοδότηση του γηπέδου του Παναιτωλικού και των επεκτάσεων αυτού. Με τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία, της οποίας απολαύουμε στον επιχειρηματικό κόσμο, μένουμε έκπληκτοι από τη θρασύτητα και τη μεροληπτική επίρριψη ευθυνών σε βάρος της Π.Α.Ε. Παναιτωλικός και της τεχνικής εταιρείας KAPSALIS, με τρόπο που σπιλώνεται η επαγγελματική φήμη και η υπόληψη των ως άνω εταιρειών αλλά κυρίως παραπλανάται ο Αγρινιώτης δημότης και φίλαθλος, με περίπλοκες ανυπόγραφες ανακοινώσεις που αρκούνται στην αόριστη αναφορά πρωτοκόλλων, αριθμών και ημερομηνιών, χωρίς ουσία και ενδιαφέρον.

Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια, πάντα με γνώμονα την κοινωνική ανταποδοτικότητα και την προαγωγή του αθλητισμού, του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Αγρίνιο, 4-7-2013

 

Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ KAPSALIS

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.