Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στο Αγρίνιο

Πρωτοβουλία για τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στο Αγρίνιο

Τη δημιουργία μιας Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο Αγρίνιο, δηλ. επιχειρήσεις με αντικείμενο την βιώσιμη γεωργία, το περιβάλλον, την υγεία, τον βιώσιμο τουρισμό, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ, σχεδιάζει ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Urbact.

Στο πλαίσιο αυτό, συνάντηση συνεργασίας μεταξύ του Δημάρχου Π. Μοσχολιού και εκπροσώπων της πόλης του Αγρινίου, του Προέδρου Καθ. Π. Γρουμπού και στελεχών του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, και του Προϊσταμένου Μ. Τζωρτζή και στελεχών της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών.
Αντικείμενο αυτής της συνάντησης ήταν η κοινή διαβούλευση και υποστήριξη του Δήμου Αγρινίου στην υλοποίηση σχεδιασμού του, σχετικά με την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Ο Δήμος Αγρινίου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Urbactrban Nose “Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων” και μέσω αυτού σχεδιάζει τη δημιουργία μιας Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων στο Αγρίνιο. II – U

Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, όπως τόνισε ο Πρόεδρος του και Δ.Σ. Καθ. Πέτρος Γρουμπός, βάσει της πολύχρονης εμπειρίας που διαθέτει, διατίθεται να βοηθήσει το Αγρίνιο στη δημιουργία και αρχική λειτουργία μιας ανάλογης θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και παρουσίασε την πορεία του Πάρκου τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΠΠ Γεράσιμος Μεντζελόπουλος, παρουσίασε προς ενημέρωση οργανωτικά και οικονομικά θέματα που αφορούν τη λειτουργία μιας θερμοκοιτίδας όπως είναι το ΕΠΠ ώστε να είναι μακροχρόνια βιώσιμη.
Ο Καθ. Ευάγγελος Παπαδάκης, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, παρουσίασε το Πρόγραμμα URBACT που έχει σκοπό να καλλιεργήσει την ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές Πόλεις, να κεφαλαιοποιήσει και να διασπείρει την γνώση σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Ειδικότερα παρουσίασε το έργο URBAN Nose που έχει σαν στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο αστικών κοινωνικών επιχειρήσεων.
Το δίκτυο αυτό θα υποστηρίξει το ξεκίνημα νέων πρωτοβουλιών κοινωνικών επιχειρήσεων προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τεχνογνωσία, μέσω της δημιουργίας μιας θερμοκοιτίδας κοινωνικών επιχειρήσεων.
Η κεντρική ιδέα είναι ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής, σύμφωνα με τη στρατηγική της Λισσαβόνας – Γκέτεμποργκ, μπορούν να αυξήσουν την κοινωνική συνοχή και να βελτιώσουν την αστική οικονομία. Το δίκτυο θα μεταφέρει τις βέλτιστες πρακτικές στις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα αντιπροσωπεύσει τις κοινωνικές πολιτικές της επικράτειας και της τοπικής διακυβέρνησης.
Συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Γέλας (Σικελία, Ιταλία), ενώ οι άλλοι Εταίροι είναι οι εξής: Δήμος Αγρινίου (Ελλάδα), Δήμος Κορωπίου (Ελλάδα), Δήμος Ξατίβα (Ισπανία), Δήμος Γκρενόμπλ (Γαλλία), Δήμος Αθηένου (Κύπρος), Δήμος Μπράιτον (Μ. Βρετανία), Δήμος Αλκομπάτσα (Πορτογαλία), Δήμος Χερλούνγκα (Σουηδία), ASI Γέλας (Ιταλία).
Ο Δήμαρχος Αγρινίου Παύλος Μοσχολιός τόνισε ότι αποτελεί ιδιαίτερη επιτυχία η συμμετοχή του Δήμου Αγρινίου σε αυτή την Πανευρωπαϊκή ανταγωνιστική διαδικασία (μόλις το 5% των έργων εγκρίθηκε) και λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο αντικείμενο του έργου είναι επίσης εξαιρετική ευκαιρία η επιτυχής υλοποίησή του και η επίτευξη των αρχικών στόχων του, ιδιαίτερα στην παρούσα φάση της οικονομικής κρίσης.
Συγκεκριμένα μέσω του παρόντος έργου ο Δήμος Αγρινίου προσπαθεί να βάλει τις βάσεις για την ίδρυση και λειτουργία μιας Θερμοκοιτίδας Κοινωνικών Επιχειρήσεων, δηλ. επιχειρήσεις με αντικείμενο το περιβάλλον, την υγεία, τον βιώσιμο τουρισμό, την βιώσιμη γεωργία, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, κλπ. Στην προσπάθεια αυτή θα βοηθηθεί από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και τους εξειδικευμένους συμβούλους του, καθώς και την Τοπική Επιτροπή Υποστήριξης. Τελικό παραδοτέο του Έργου είναι το Τοπικό Σχέδιο Δράσης, που θα περιγράφει τον τρόπο υλοποίησης των ανωτέρω (θερμοκοιτίδα κοινωνικών επιχειρήσεων, κλπ.).
Ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Μιχάλης Τζωρτζής, δήλωσε ότι το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νέο ΠΕΠ, είναι απόλυτα σύμφωνο με τον υπάρχοντα σχεδιασμό που πλέον δίνει προτεραιότητα στα θέματα που σχετίζονται άμεσα με την τόνωση της τοπικής οικονομίας και σύμφωνο με τις Ευρωπαϊκές αρχές αστικής ανάπτυξης, προτείνοντας μάλιστα και συγκεκριμένο χώρο στέγασης στο Αγρίνιο.
Ήδη στην Τοπική Ομάδα Υποστήριξης συμμετέχει εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο κ. Μάριος Χείρας, με στόχο την παροχή κατευθύνσεων ώστε να είναι επιλέξιμη / εφικτή η χρηματοδότηση αυτού του Τοπικού Σχεδίου Δράσης μέσω του ΕΣΠΑ – ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ.
Πηγή: agronews.gr

Σχόλιο: Από ότι γίνεται αντιληπτό το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών καλείται να μεταφέρει την τεχνογνωσία του στον τομέα της επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα σε επιχειρήσεις που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στο Αγρίνιο. Το θέμα είναι να βρεθούν οι ενδιαφερόμενοι και να τους δοθούν τα απαραίτητα οικονομικά κίνητρα,προκειμένου να αναλάβουν τις προτεινόμενες αυτές οικονομικές δραστηριότητες.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.