Κυριακή, 9 Αυγούστου, 2020

Στους “κόκκινους” δήμους 10πλάσιο τέλος ακινήτων!

Μέχρι σήμερα αυτό που ίσχυε για τους δημοτικούς φόρους σε ότι αφορά τα ακίνητα ήταν ένας φόρος που κυμαινόταν για ένα οίκημα 200.000 μεταξύ 60-75 ευρώ το χρόνο. Αυτό αποδιδόταν μέσω ΔΕΗ(και συνήθως το χρεωνόταν ο ενοικιαστής χωρίς να το ξέρει…)αν ήταν ηλεκτροδοτημένο κτήριο και μέσω εφορίας αν όχι.

Από την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος  Δημοσιονομικής Πολιτικής 2013-2016 (ΜΠΔΣ) και μετά όσοι δήμοι είναι στο κόκκινο θα πρέπει να ειδοποιήσουν τους δημότες τους ότι αυτό το τέλος θα 10πλασιαστεί, να φτάσει δηλαδή και τα 600-700 ευρώ, μέχρι την εξυγίανση των στοιχείων του δήμου! Και μάλιστα σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, όπως του προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων κ. Παραδιά, όχι δυνητικά, αλλά υποχρεωτικά! Δηλαδή για την κακοδιαχείριση προηγούμενων ετών θα πληρώσουν και οι δημότες, αν υποθέσουμε ότι πολιτικά θα την πληρώσουν οι δήμαρχοι. Για το λόγο αυτό άλλωστε φτιάχνεται ένα Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ το οποίο δεν θέλουν οι δήμαρχοι. Έχουν διαμηνύσει μάλιστα ότι αν εφαρμοστεί κάτι τέτοιο μέσω Επιτροπείας στους δήμους θα παραιτηθούν όλοι οι δήμαρχοι στους οποίους θα μπει Επιτροπεία. Μόνο που τότε θα είναι διπλά εκτεθειμένοι.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας θα αποτελείται από πέντε μέλη, ήτοι έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος θα προεδρεύει, το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, το Διευθυντή Οικονομικών ΟΤΑ, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας προκειμένου για δήμους ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας προκειμένου για περιφέρειες, καθώς και το Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με δικαίωμα αρνησικυρίας. Επιπλέον, στη σύνθεση της Επιτροπής δύνανται να συμμετέχουν, άνευ δικαιώματος ψήφου, μέχρι και δύο εμπειρογνώμονες.  Στα μέτρα που υπογράφτηκαν πρόσφατα αναφέρεται: Αν ένας ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρή απόκλιση σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Μένει να δούμε ποιοι δήμοι στην Αιτωλοακαρνανία θα είναι στο κόκκινο και ποιοι θα είναι οι “τυχεροί” δημότες που δεν θα κληθούν να πληρώσουν παλιές αμαρτίες. Είναι προφανές ότι το νέο Μεσοπρόθεσμο λέει στους δημότες ότι είναι συνυπεύθυνοι αν στο δήμο τους γινόταν κακοδιαχείριση και σπατάλες.

Γ.Σ.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.