Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, 2021

Τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου

Με είκοσι θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την προσεχή Πέμπτη 24 Μαΐου, στις 4 το απόγευμα, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα. Η συνεδρίαση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλου» στην Πάτρα. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι η πορεία των ιδιωτικών επενδύσεων στην Δυτική Ελλάδα, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Γιώργο Αγγελόπουλο και η προστασία των ακτών της Αχαΐας απ’ την διάβρωση, με εισηγητή τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόρη Αλεξόπουλο.

 

Σύμφωνα με την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Σώματος Κώστας Καρπέτας τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

 

 1. Έκδοση ψηφίσματος Διεθνοποίησης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, δυνάμει σχετικής ομόφωνης απόφασης του Ελληνικού Κοινοβουλίου. (εισηγητής :Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Καρπέτας Κων/νος).

 

 1. Ενημέρωση – Συζήτηση σχετικά με την προστασία των ακτών από διάβρωση  στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας   Γρηγόριος Αλεξόπουλος).

 

 1. Ενημέρωση- συζήτηση σχετικά με την πορεία των ιδιωτικών επενδύσεων (Ν. 3299/2004  και Ν. 3908/2011) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεωργ. Αγγελόπουλος).

 

 1. Συζήτηση – Πρόταση σχετικά με τη μείωση μισθωμάτων δημόσιων ιχθυοτροφείων. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης & Αγροτικής  Οικονομίας κ. Γεωργ. Αγγελόπουλος).

 

 1. Έγκριση ανάθεσης μελέτης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης (άρθρο 10 παρ. 2γ, Ν.3316/2005-με αιτιολόγηση της διαδικασίας) για το έργο: «Μελέτη επισκευής- αποκατάστασης λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού  φράγματος Πηνειού»  Π.Ε.Ηλείας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περ/ντος & Υποδομών κ. Νικόλαος Υφαντής).

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Δήμου Πατρέων και Οργανισμού  Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), για καθαρισμό χώρου όδευσης σιδηροδρομικής γραμμής προαστιακού εντός γεωγραφικών ορίων  Δήμου Πατρέων. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ.  Γρηγόριος Αλεξόπουλος).

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του Δήμου Κρέστενας – Ανδρίτσαινας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. ΟΤΑ,  για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διενέργεια εδαφολογικών αναλύσεων στις καλλιεργούμενες εκτάσεις της πρώην λίμνης Αγουλινίτσας». (εισηγητής : Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Π.Δ.Ε.  Α.Ε. ΟΤΑ  κ. Πλατανιάς Παναγιώτης)

 

 1. Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , του Δήμου Πατρέων και της ΑΔΕΠ Α.Ε. με θέμα «Νεολαία & Εθελοντισμός». (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης   Κοιν. Αλληλεγγύης &Οικονομικών κ. Γεωργ. Γεωργιόπουλος)

 

 1. Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: Ανασύνταξη – Ενημέρωση Κτηματολογίου για την κατασκευή του δρόμου «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη- 111 Ε.Ο., στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης- Παράκαμψη Κεραμιδιάς» Π.Ε. Ηλείας, συνολικής δαπάνης 12,270,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας).

 

 1. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 182/2011  Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά Σύσταση Επιτροπής με τον τίτλο «Επιτροπή Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτήν, σύμφωνα μα το Νόμο 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012). (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεωργ. Αγγελόπουλος).

 

 1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Υπερβατικού ως προς το Φ.Π.Α.) του έργου: «Ανακαίνιση του κτηρίου ιδιοκτησίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, πρώην ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ, στο Μεσολόγγι» συνολικής δαπάνης: 1.147.512,24  ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., αναδόχου: ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας  κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος).

 

 

 1. Έγκριση Ισολογισμού της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.)  έτους 2011 και  τον ορισμό δύο ελεγκτών για το νέο οικονομικό έτος 2012». (εισηγητής :Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.) κ. Αθανασόπουλος Γεώργιος).

 

 1. Πρόταση αύξησης διατιθέμενου κεφαλαίου της αμιγούς Επιχείρησης με την επωνυμία Νομαρχιακή Επιχείρηση  Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.). (εισηγητής :Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιχείρησης Ανάπτυξης (Ν.Ε.Α.) κ. Αθανασόπουλος Γεώργιος).

 

 1. Μονομερής λύση Μισθωτήριας Σύμβασης Ακινήτου που στεγάζεται η υπηρεσία των Σχολικών Συμβούλων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας   Γρηγόριος Αλεξόπουλος).

 

 1. Έγκριση ανοίγματος Τραπεζικών Λογαριασμών στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης   Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών κ. Γεωργ. Γεωργιόπουλος).

 

 1. Ορισμός  περιφερειακών συμβούλων στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης   του έργου:  «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού:  50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας).

 

 1. Επικύρωση πρακτικών της 2ης , 4ης  και 5ης /2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή που προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα Αριθμός 20, Άρθρο 35 , δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Κυλλήνης. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεωργ. Αγγελόπουλος).

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Επιτροπή του άρθρου 1 της Υ.Α. 2123/36/01 για τη «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων», δικαιοδοσίας Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεωργ. Αγγελόπουλος).

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Επιτροπή που προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα Αριθμός 20, Άρθρο 35, δικαιοδοσίας Λιμεναρχείου Κατακόλου. (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης  Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεωργ. Αγγελόπουλος).

 

 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.