Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, 2020

Τα νέα όρια ηλικίας στο Δημόσιο: Οριστικό τέλος στην 35ετία και την 37ετία

Οριστικό τέλος στην 35ετία ή στην 37ετία στο δημόσιο. Από το 2022 και μετά ακόμη και όσοι έχουν υπηρετήσει για 40 χρόνια στο δημόσιο, θα φεύγουν στη σύνταξη στα 60.

telos-stin-35etia-kai-stin-37etia-sto-dimosio.w_lΟλοκληρώθηκε το… έγκλημα της αύξησης των ορίων ηλικίας. Με νέα απόφαση που υπογράφεται αυτή τη φορά από τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη δημοσιεύτηκαν οι πίνακες με τα νέα όρια ηλικίας και για το δημόσιο. Και πάλι η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 18η Αυγούστους καθώς όποιος δεν έχει «κλειδώσει» τη σύνταξή του μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, μπαίνει στην περιπέτεια με τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας. Από την απόφασηπροκύπτει και το οριστικό τέλος στην 35ετία ή στην 37ετία στο δημόσιο καθώς από το 2022 και μετά ακόμη και όσοι έχουν υπηρετήσει για 40 χρόνια στο δημόσιο, θα φεύγουν στη σύνταξη στα 60.

Σε ποιους αφορούν τα νέα όρια ηλικίας;

Σύμφωνα με την απόφαση, «τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων – λειτουργών του δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 31−12−2012 και δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης μέχρι και την 18−8−2015 (προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015), αυξάνονται σταδιακά από 19−8−2015 έως και την 1−1−2022.

Τα νέα όρια ηλικίας αποτυπώνονται στους σχετικούς πίνακες που ακολουθούν:

Με την απόφαση δίνονται οι ακόλουθες εξηγήσεις για την καλύτερη ανάγνωση των πινάκων:

Στήλη «Ηλικία»: Αποτυπώνεται το ισχύον κατά την 18−8−2015 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.

Στήλη «Ηλικία συνταξιοδότησης»: Αποτυπώνεται το ισχύον κατά περίπτωση από 19−8−2015 μέχρι και την 1−1−2022 νέο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

ΟΙ δημόσιοι υπάλληλοι, (είτε υπάγονται στον Πίνακα 1 είτε στον Πίνακα 2) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας, όπως αυτό αποτυπώνεται στους Πίνακες 1 και 2, κατά περίπτωση και αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο τα πρόσωπα αυτά συμπληρώνουν το ισχύον, κατά περίπτωση, μέχρι και την 18−8−2015, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση που το προβλεπόμενο από τους Πίνακες 1 και 2 μεταβατικό όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1−1−2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο αυτό όριο ηλικίας.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 υπάγονται όσα από τα πρόσωπα που συμπληρώνουν 35 έως και 37 έτη ασφάλισης μέχρι και την 31−12−2021. Το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν αθροιστικά τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης, κατά περίπτωση και το όριο ηλικίας για καταβολή της σύνταξης με βάση τις διατάξεις της περ. γ καθώς και του πρώτου εδαφίου της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 56 του Π.δ. 169/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120), όπως ισχύουν. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι και την 18−8−2015 αλλά δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία αυτή το ισχύον, κατά περίπτωση, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Τα προαναφερόμενα έχουν εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 35 ή 37 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για τα πρόσωπα αυτά ως ισχύον την 18−8−2015 όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, λογίζεται το 58ο ή το 55ο έτος, αντίστοιχα. Για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31−12−2021, τα έτη αυτά αυξάνονται από 1−1−2022 σε 40.

Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 υπάγονται τα πρόσωπα που η σύνταξή τους καταβάλλεται με τη συμπλήρωση των προβλεπομένων, από τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν, ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κατά περίπτωση, με εξαίρεση τους γονείς οι οποίοι έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω, στην περίπτωση δε αυτή το σχετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον ένα εξ αυτών.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

thetoc.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.