Παρασκευή, 5 Μαρτίου, 2021

Το σκεπτικό για υδατοδρόμιο στην Αμφιλοχία

Το σκεπτικό για υδατοδρόμιο στην Αμφιλοχία

amfiloxiaΠως θα κινηθεί ο δήμος Αμφιλοχίας

Το σκεπτικό βάσει του οποίου η Αμφιλοχία διεκδικεί υδατοδρόμιο ήρθε στη δημοσιότητα  καθώς το ζήτημα απασχόλησε ξανά πριν 20 ημέρες το δημοτικό συμβούλιο.

Κατά τη συνεδρίαση ο δήμαρχος Απόστολος Κοιμήσης ενημέρωσε το Σώμα για τα δεδομένα επί του θέματος υπογραμμίζοντας πως σύµφωνα µε τις προτεινόµενες διατάξεις για τα υδατοδρόµια , επιτρέπεται η δηµιουργία τους από το Δηµόσιο, από Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδ/σης Α΄ και Β΄ βαθµού από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και από φυσικά πρόσωπα, εφόσον τηρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις , ενώ η χρηµατοδότηση της κατασκευής υδατοδροµίου µπορεί να γίνει   και µέσω ΣΔΙΤ ή στρατηγικών επενδύσεων .

Στα αδειοδοτηµένα υδατοδρόµια θα επιτρέπεται βάσει του νέου Νόµου η πραγµατοποίηση τακτικών και έκτακτων πτήσεων δηµοσίων µεταφορών υδροπλάνων για µεταφορά επιβατών , φορτίων, ταχυδροµείου , καθώς και µια σειρά ειδικών πτήσεων (νοσοκοµειακών ,έρευνας-διάσωσης, πυρόσβεσης, γενικής αεροπορίας , κ.λ.π.) .Οι πτήσεις θα µπορούν να πραγµατοποιούνται τόσο προς κάθε άλλο αδειοδοτηµένο υδατοδρόµιο , όσο και προς χερσαία αεροδρόµια µε την χρήση αµφίβιων υδροπλάνων. Επίσης θα επιτρέπεται να πραγματοποιούνται έκτακτες πτήσεις προς υδάτινα πεδία για τα οποία –σημειωτέον- δεν απαιτείται αδειοδότηση . Ο Απόστολος Κοιμήσης ανέφερε πως για τις  αδειοδοτήσεις τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ο νόµος, πρόσθεσε δε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες για δημιουργία υδατοδροµίου στην Αµφιλοχία . Παράλληλα επισήμανε πως οι δυνατότητες για να γίνει αυτό είναι οι τρεις :

1ον : Ο φορέας που είναι ιδιοκτήτης ή που έχει τη χρήση του χώρου ( Δήµος, Λιµενικό ταµείο , ιδιώτης κ.λ.π..) θα είναι κάτοχος της άδειας λειτουργίας του υδατοδροµίου και θα επιβαρυνθεί µε το κόστος αδειοδότησης που ανέρχεται περίπου στο ποσό των 15.000,00 € + κόστος Μ.Π.Ε. +κόστος εξοπλισµού υδατοδροµίου.

2ον : Οι ενδιαφερόµενες εταιρείες που επιθυµούν να είναι κάτοχοι της άδειας λειτουργίας του υδατοδροµίου αναλαµβάνουν το κόστος αδειοδότησης και εγκατάστασης έναντι τιμήματος προς τον παραχωρητή .

3ον : Ο φορέας που είναι ιδιοκτήτης ή που έχει τη χρήση του χώρου ( Δήµος , Λιµενικό Ταµείο, Ιδιώτης κ.λ.π.) και οι ενδιαφερόµενες εταιρείες µπορούννα δηµιουργήσουν µια κοινοπραξία – εταιρεία από κοινού όπου θα είναι ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του υδατοδροµίου και ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής ανάλογη θα είναι και η επιβάρυνση µε το κόστος αδειοδότησης και εγκατάστασης του υδατοδροµίου .

Καθώς  το κόστος για την αδειοδότηση του υδατοδροµίου  είναι υψηλό (ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € + κόστος Μ.Π.Ε. + κόστος εξοπλισµού υδατοδροµίου)  και επειδή ο δήµος  Αμφιλοχίας δε διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, ούτε σχετική εµπειρία ούτε τους αναγκαίους πόρους , προτάθηκε από τον Απόστολο Κοιμήση να προβεί ο δήμος Αμφιλοχίας  σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόµενες εταιρείες και αφού τους γίνει η παραχώρηση του χώρου µε αντίστοιχο µίσθωµα , θα αναλάβουν το κόστος αδειοδότησης και εγκατάστασης του υδατοδροµίου .

Μάλιστα σε επισήμανση του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιάννη  Πρεβεζιάνου  πως  θα πρέπει πρώτα να αποφασιστεί ο χώρος και στη  συνέχεια να γίνει η πρόσκληση ενδιαφέροντος, ο κ.Κοιμήσης ενημέρωσε πως ο χώρος είναι προσδιορισµένος και είναι το τουριστικό καταφύγιο της πόλης Αµφιλοχίας .

 Εν τέλει κατά πλειοψηφία αποφάσισε το συμβούλιο ο δήμος να προχωρήσει σε εκδήλωση  ενδιαφέροντος για την έκδοση της άδειας του υδατοδροµίου στην Αμφιλοχία από ενδιαφερόμενες εταιρείες µε παραχώρηση του χώρου, έναντι ανταλλάγματος προς τον Δήµο .

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.