Δευτέρα, 1 Μαρτίου, 2021

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Άκτιου- Βόνιτσας

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Άκτιου- Βόνιτσας

AKTIOY ERGASIAΟ Δήμος Άκτιου Βόνιτσας ύστερα από την υπ’ αριθ. /2014 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ           ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ              ΠΡΟΣΟΝΤΑ                     ΑΡ. ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ         20                       ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ             5 ΑΝΑ ΜΗΝΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ                                               ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                                            ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής……

δικαιολογητικά:

1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα ειδικά τυπικά προσόντα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Άκτιου-Βόνιτσας (Δ/νση: Ε.Δεληγιώργη, Βόνιτσα τηλ: 2643360121) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Μπεκιράκης Θεόδωρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.
www.dikaiologitika.gr
http://xiromeronews.blogspot.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.