Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Αναμένουμε εντός του φθινοπώρου του 2012 την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 

Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες (ΚΑΔ) θα γνωστοποιηθούν με την επίσημη προκήρυξη της δράσης.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να μην είναι προβληματικές, να έχουν την μορφή ΑΕ, ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ, ΕΕ ή ατομική, να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας.

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μέσο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας άνω των 30.000 ευρώ στην μεταποίηση και τουρισμό και άνω των 20.000 ευρώ για το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Επιλέξιμες δαπάνες

 

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις

2. Μηχανήματα και Εξοπλισμός

3. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος.

4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

5. Συστήματα Αυτοματοποίησης

6. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας

7. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

8. Προβολή – Προώθηση

9. Αμοιβές Συμβούλων

 

Οι δαπάνες 6,7 και 8, αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Προυπολογισμός

Ο Προϋπολογισμόςτης πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 € έως 300.000 €για την μεταποίηση και τον τουρισμό, και από 20.000 € έως 100.000 €για το εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Ποσοστά χρηματοδότησης

 

60%για τις μικρές επιχειρήσεις (κύκλος εργασιών έως 10 εκ ευρώ και έως 50 ΕΜΕ προσωπικό). Η ιδιωτική συμμετοχή είναι κατ’ ελάχιστο 25%καιμπορεί να καλυφθεί είτε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είτε με δάνειο.

 

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγησηθα γίνει σύμφωνα με κριτήρια ως προς την επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές, την δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, την βιωσιμότητα της επιχείρησης, την διατήρηση ή και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τον επιχειρησιακό και τεχνικό σχεδιασμό της επένδυσης και τη συμβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορικής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 60%κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Η καταβολή της ενίσχυσηςγίνεται σε μία ή δύο δόσεις ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου. Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολήςτου 60%του ύψους της επιχορήγησης.

 

Αναλαμβάνουμε

  • Έλεγχο της επιχείρησης για το αν τηρεί τις απαραίτητες προυποθέσεις.

  • Εκτίμηση της πιθανότητας έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου.

  • Σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου και προετοιμασία του φακέλου υποβολής της πρότασης.

  • Ηλεκτρονική και φυσική υποβολή του φακέλου.

  • Βοήθεια σε όλα τα κρίσιμα θέματα που θα συντελέσουν στην υψηλότερη βαθμολογία.

  • Βοήθεια στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και στην αποπληρωμή του.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα προσδιοριστούν με την επίσημη προκήρυξη της δράσης.

Το γραφείο μας εδώ και χρόνια παρέχει πλήρη και υψηλού επιπέδου υποστήριξη σε κάθε μορφής επιχείρηση.

Αναλαμβάνουμε:

  • Συστάσεις επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών.

  • Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες.

  • Εργατικά.

  • Μελέτες για επιδοτούμενα προγράμματα και

πολλές ακόμα εξειδικευμένες υπηρεσίες για επιχειρήσεις .

 

 

Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Σύμβουλοι και Λογιστές Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Γριμπόβου 16, 30100 Αγρίνιο
Τηλέφωνα : 2641022280, 6977709938

mail : konstn@otenet.gr
www.agrinio-consultants.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.