Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, 2020

Αγωνία στην Κάρπαθο! Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δυο δυτών

Ïëïêëçñþèçêå ãéá öÝôïò óôéò áñ÷Ýò Ïêôùâñßïõ ç óõóôçìáôéêÞ õðïâñý÷éá áíáóêáöÞ ðïõ äéåíåñãåß ç ÃåíéêÞ Ä/íóç Áñ÷/ôùí êáé ÐïëéôéóôéêÞò ÊëçñïíïìéÜò óôï éóðáíéêü íáõÜãéï ôïõ 16ïõ áé. óôçí ÆÜêõíèï, õðü ôçí äéåýèõíóç ôçò ðñïúóôáìÝíçò 2çò ÅÂÁ , áñ÷áéïëüãïõ Êáôåñßíáò Äåëëáðüñôá.
Άκαρπες παραμένουν μέχρι τώρα η προσπάθειες στην Κάρπαθο για τον εντοπισμό δυο δυτών που αγνοούνται από το απόγευμα του Σαββάτου.
Τέσσερα μέλη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών αναμένεται να καταδυθούν σήμερα στη θαλάσσια περιοχή Σώκαστρου στην Καρπάθο, για τον εντοπισμό των δύο αλλοδαπών δυτών ηλικίας 30 και 65 ετών, που αγνοούνται από χθες το απόγευμα σε σπηλιά βάθους 45 μέτρων.

Ένα άλλος αλλοδαπός, που πραγματοποιούσε κατάδυση με τους αγνοούμενους εντός της σπηλιάς, λόγω έλλειψης αέρα αναδύθηκε μέχρι την έξοδο της σπηλιάς χωρίς ωστόσο να εντοπίσει τους άλλους δύο.

Μάλιστα ο ίδιος ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα στην Κάρπαθο και άμεσα ξεκίνησαν έρευνες προς εντοπισμό τους από περιπολικό ιδιωτικά σκάφη, ομάδα ιδιωτών δυτών, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Πηγή: newsit.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.