Δευτέρα, 26 Ιουλίου, 2021

Ανοίγει ξανά η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Αγράφων μετά από 14 μήνες

Ανοίγει ξανά η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Αγράφων μετά από 14 μήνες

Μόνιμο πολιτικό μηχανικό μετά από 14 μήνες στασιμότητας απέκτησε ο δήμος Αγράφων μέσω της κινητικότητας.

Αναλυτικά η δημοσίευση στο ΦΕΚ αναφέρει:

Με την 25/2775/13.05.2020 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του των άρθρων 1-7 και 13 παρ. 6 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), των άρθρων 1 παρ. 2.13Α.2, 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και το από 12.05.2020 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων Μετάταξης Α’ Κύκλου Κινητικότητας 2019, θέσης Κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, του Δήμου Αγράφων, μετατάσσεται ο Γκορόγιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α’, από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, όπου υπηρετεί, στην κενή οργανική θέση του Δήμου Αγράφων, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α’, με κωδικό 1245245069. (Αριθμ. βεβ. του Δήμου Αγράφων: 2773/13.05.2020). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας: 2931/60790/19.05.2020).

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.