Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, 2020

ΑΣΕΠ -3Κ/2020: Μπαίνει 1 στους 90 -Αναλυτικά στοιχεία (πίνακες)

Περίπου 1 στους 90 θα είναι επιτυχών στην Προκήρυξη 3Κ/2020 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 16/16.6.2020/τ. ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.υποβλήθηκαν συνολικά 16.776 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 967 αιτήσεις για την κάλυψη 144 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 584 αιτήσεις για την κάλυψη 24 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 225 αιτήσεις για την κάλυψη 19 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 51.756 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 2.835
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) 286
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 321
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΑΞΙΟΠ/ΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ή ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤ. ΕΔΑΦ/ΓΙΑΣ & ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧ) 331
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 11.345
ΠΕ4 ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 713
ΠΕ11 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 150
ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 960
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡ. ή ΑΞ/ΣΗΣ ΦΥΣ.ΠΟΡ. & ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ/ΚΗΣ ή ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤ.ΕΔΑΦ & ΓΕΩΡ.ΜΗΧ.) 1.308
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 209
ΠΕ11 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) 147
ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1.830
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦ. ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2.949
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ή ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 1.126
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 4.233
ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 2.611
ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΗΣ) 410
ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 299

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΤΕ6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 881
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2.624
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 922
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 1.443
ΤΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ (ΕΙΔ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡ. ή ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛ/ΡΓΕΙΩΝ) 546
ΤΕ5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ – ΑΛΙΕΙΑΣ 284
ΤΕ4 ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 195
ΤΕ9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 717
ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1.786

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΔΕ6 ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 403
ΔΕ1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ 1.499
ΔΕ2 ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2.127
ΔΕ4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.925
ΔΕ3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1.341

 

Πηγή: aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.