Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 2020

ΑΣΕΠ -«Βοήθεια στο σπίτι»: Πώς συμπληρώνεται η «Βεβαίωση ειδικής εμπειρίας» (οδηγίες)

Τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπληρωθεί τη βεβαίωση ειδικής εμπειρίας για την προκήρυξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», διευκρινίζει στους εργαζόμενους η Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα:

-Στο σημείο που αναφέρει το έντυπο «…….ισχύει, ήτοι έως 18/12/2018, από

(Έναρξη) …………………………..……………..

Σύνολο μηνών απασχόλησης: ……………»: Εφόσον ο εργαζόμενος παρέχει τις υπηρεσίες του άνω των εφτά ετών, συμπληρώνεται δίπλα από την έναρξη η ημερομηνία 18/12/2011, δηλαδή το διάστημα των 84 μηνών (εφτά ετών) που είναι το ανώτατο της ειδικής εμπειρίας το οποίο προβλέπει ο νόμος.

-Η ειδική εμπειρία δίνεται μόνο από το φορέα του εργαζόμενου και όχι από άλλο δήμο ή φορέα, όπως ορίζεται και στο άρθρο 91 του ν. 4583/2018.

Η εγκύκλιος για την ειδική εμπειρία

Υπενθυμίζεται ότι, όπως τονίζεται και στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, «στο άρθρο 91 παρ. 3 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄) προβλέπεται ειδική μοριοδότηση της εμπειρίας των υποψηφίων στο αντικείμενο των θέσεων, με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, ήτοι 18.12.2018, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α. Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης», προστίθεται.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Να σημειωθεί ότι η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία, είναι η εξής:

-Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

-Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.