Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου, 2021

Εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων βγήκαν οι μισοί οφειλέτες

Εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων βγήκαν οι μισοί οφειλέτες

Εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων βρέθηκε το 52,8% των οφειλετών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) κατά το 2015, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο ηλεκτρονικών κατασχετηρίων και δεσμεύσεων των λογαριασμών τους εξαιτίας των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.

eforiaTα στοιχεία από την έκθεση του ΚΕΑΟ του τελευταίου τετραμήνου του προηγούμενου έτους είναι πλήρως απογοητευτικά. Από τους 29.236 οφειλέτες που προχώρησαν σε ρύθμιση με βάση το Ν. 4305/2014, οι 22.578 βγήκαν εκτός ρύθμισης. Αντίστοιχα από τους 75.958 που εντάχθηκαν στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015 οι 40.142 την απώλεσαν καθώς έπαψαν να καταβάλλουν με συνέπεια το ποσό της μηνιαίας δόσης. Στην Πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013 εντάχθηκαν αρχικά 37.619 οφειλέτες για να αποχωρήσουν στη συνέχεια οι 24.866, ενώ τέλος από τους 19.743 που εντάχθηκαν στις υπόλοιπες ρυθμίσεις, οι 16.200 βγήκαν εκτός.

Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο ΚΕΑΟ ακολουθείται ενιαία διαδικασία, που ξεκινά με την αποστολή «Πρόσκλησης τακτοποίησης οφειλών». Στον οφειλέτη που δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών (εξόφληση ή διακανονισμό), αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι αν δεν ανταποκριθεί σε 20 ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.

Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του, οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται και ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους οφειλέτες και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ. Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή.

Στη συνέχεια οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους και τους αξιολογούν. Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων δημιουργείται το προφίλ του καθενός οφειλέτη με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΑΟ, τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής.

Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι:

– το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου

– η συμπεριφορά του οφειλέτη: αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.

– η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση, ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του.

Πηγή: koolnews.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.