Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, 2020

Επί τάπητος η λειτουργία των πεζοδρόμων τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Επί τάπητος η λειτουργία των πεζοδρόμων τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 17:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Αγρινίου».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 20/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 23/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 16/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου.
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 197/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 196/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου  2020  για  τον έλεγχο υλοποίησης  του  προϋπολογισμού  έτους  2020».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

 1. Έγκριση διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Διεξαγωγή Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών όλων των κατηγοριών».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση διοργάνωσης της αθλητικής εκδήλωσης «Διεξαγωγή 13ου Ημιμαραθωνίου Δρόμου “ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

 1. Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2020  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Τροποποίηση   Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης  (ΚΟΙ.Π.Α.)  Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 472/2020 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου με θέμα: “Τροποποίηση της αριθμ. 247/2016 ΑΥΙΜ, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 581/2016,   234/2017 , 744/2017 και 762/2018 Αποφάσεις Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Αγρινίου»   με Α/Α 1 της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Αγρινίου» και κωδ. 5000856”.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου).

 1. Μίσθωση ακινήτου (κτηρίου) για τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 1. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης Κοινότητας Σπολάιτας.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 3/2020 απόφαση Κοινότητας Σπολάιτας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Σπολάιτας κ. Ιωάννα Σαγάνη – Φράγκου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου .
 1. Ονοματοδοσία Αγροτικού Ιατρείου Κοινότητας Παναιτωλίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 15/2019 απόφαση Κοινότητας Παναιτωλίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκης).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παναιτωλίου κ. Ανδρέας Γκορόγιας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου .
 1. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησιών μεταξύ των Ο.Τ. 1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-355-1248-1249-1250-1251, Επέκτασης 1991, σχ. πόλης Αγρινίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

 1. Γνωμοδότηση και λήψη απόφασης για εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης σε οδούς μεταξύ των Ο.Τ. 464, 470 και 465.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 22/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 15/2020 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 • Για το συγκεκριμένο θέμα η Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Φωτεινή Βλάχου συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου.
 1. Χορήγηση αδειών εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Έγκριση ή μη σύνταξης νέας Πράξης Εφαρμογής κατόπιν τροποποιήσεως του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.Γ. 1030 στην επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου για αποκατάσταση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας, επί αιτήσεως Ειρήνης Γρίβα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 26/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 28/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

 1. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

 1. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών ταφών – εκταφών στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Αγρινίου.
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γρίβας).

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

 1. Κώστας

  Το κακόγουστο αστείο που έχει κλείσει όλο το κέντρο θα σταματήσει ποτέ; Όλοι εκνευρισμένοι είναι απλά βγείτε και ρωτήστε….

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.