Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου, 2021

Καλωσορίζει και τη σημερινή στήριξη ΣΥΡΙΖΑ ο Κατσιφάρας και δηλώνει ανεξάρτητος

Καλωσορίζει και τη σημερινή στήριξη ΣΥΡΙΖΑ ο Κατσιφάρας και δηλώνει ανεξάρτητος

Mε καταιγιστικό τρόπο λαμβάνουν χώρα πλέον οι διεργασίες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές .
Σε περιφερειακό επίπεδο σήμερα έγινε ένα ακόμη βήμα για πιο στενές σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και εκ νέου υποψήφιο Απόστολο Κατσιφάρα
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών στην Πάτρα, εκ μέρους της «Πρωτοβουλίας Συγκρότησης Προοδευτικού Περιφερειακού Αυτοδιοικητικού Σχήματος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», ο γραμματέας της συντονιστικής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα, Μιχάλης Σιδηρόπουλος, ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον Απόστολο Κατσιφάρα.

Τη σκυτάλη παρέλαβε εν συνεχεία ο Απόστολος Κατσιφάρας που ανέφερε πως «η σύμπραξη προοδευτικών πολιτών και δυνάμεων με την παράταξη μας αποτελεί αναμφίβολα καθαρή επιβράβευση τόσο του έργου που έχει παραχθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος απ’ την παρούσα περιφερειακή αρχή όσο και των προγραμματικών θέσεων μας για την επόμενη περίοδο» αναφέροντας ωστόσο πως «η παράταξη μας παραμένει ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις και αναφορές».

Τι είπε ο γραμματέας της συντονιστικής του ΣΥΡΙΖΑ στην Αχαΐα

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το www.patrasevents.gr ο κ.Σιδηρόπουλος ανέφερε: “Η σημερινή μας συνέντευξη εκ μέρους των πολιτών που συνυπογράφουν την Πρωτοβουλία Συγκρότησης Προοδευτικού Αυτοδιοικητικού Σχήματος για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προέρχονται από το χώρο της Ριζοσπαστικής Ανανεωτικής Αριστεράς, από δυνάμεις της Σοσιαλδημοκρατίας που απεγκλωβίζονται από τη συμπόρευση με δεξιές νεοφιλελεύθερες δυνάμεις αλλά και κάθε ανένταχτο πολίτη που προσεγγίζει τα πράγματα συμφωνώντας με τη δική μας οπτική, αποσκοπεί στο να προσδιορίσει τη θέση μας σε σχέση με την πολιτική μας αντίληψη αλλά και τις προϋποθέσεις που οριοθετούμε για τη συμμετοχή μας σε ένα ευρύ προοδευτικό περιφερειακό αυτοδιοικητικό σχήμα.
Ο νέος νόμος για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Κλεισθένης Ι) είναι για μας μια ιστορική δημοκρατική τομή που αναβαθμίζει τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εφαρμογή της απλής αναλογικής δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για την καταγραφή και διασφάλιση της συμμετοχής όλων των εκφράσεων της λαϊκής θέλησης στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, αλλά κυρίως είναι ευκαιρία για συνθέσεις, ευρύτερες συναινέσεις και ανάληψη ευθύνης με βάση προγραμματικές συγκλίσεις μεταξύ χώρων που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες. Σε αυτό το πλαίσιο χρέος των πολιτών και των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων είναι να δημιουργήσουν εκείνες τις προϋποθέσεις σύγκλισης που θα προωθούν αιτήματα και λύσεις σε προοδευτική κατεύθυνση με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των πολλών και την ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο και όχι των συμφερόντων και την ανάπτυξη υπέρ μιας οικονομικής ελίτ.
Με βάση το παραπάνω σκεπτικό εκτιμούμε ότι δημιουργούνται και στην αυτοδιοίκηση δύο διακριτοί πόλοι:
• Ο πρώτος είναι αυτός που προσπαθεί να περάσει τις αδιέξοδεςνεοφιλελεύθερες επιλογές, προωθώντας μια ανάπτυξη με βάση την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των λίγων και των “μεγάλων”, αγνοώντας τα προβλήματα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και ανισομέρειας.
• Ο δεύτερος, στον οποίο θέλουμε εμείς να συμμετέχουμε, είναι αυτός που θα χρησιμοποιήσει με συνεκτικό σχέδιο όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, με οικολογικό πρόσημο που θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους πολλούς και τους “μικρούς”.
Η συμμετοχή μας σε ένα αυτοδιοικητικό σχήμα ορίζεται από τις παραπάνω προϋποθέσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις επί μέρους διαφορετικές ιστορικές διαδρομές των συμμετεχόντων, τις διαφορές εκτιμήσεων και προτάσεων, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην ανάδειξη όλων εκείνων των κοινών στόχων και να εργαστούμε στον εντοπισμό όλων των προγραμματικών συγκλήσεων που θα λειτουργήσουν σε όφελος της κοινωνίας.
Η Δυτική Ελλάδα είναι από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης με μεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-Οικολόγων έχουν γίνει βήματα, κυρίως στον τομέα των υποδομών, που μας δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον. Στο 9ο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση «Δυτική Ελλάδα: Πύλη Ανάπτυξης» μπήκαν οι βάσεις για την εκπόνηση ενός συνεκτικού, αναπτυξιακού σχεδίου που θα πραγματώσει μια βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση και θα μειώσει την ανισομέρεια.
Όμως η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι εκείνη που μπορεί και πρέπει να εκπονήσει και να εφαρμόσει, την ορθολογική κατανομή των πόρων, και το συνεκτικό εκείνο αναπτυξιακό σχέδιο που στο τέλος της τετραετίας θα έχει παράξει αποτελέσματα όχι μόνο με τους συνήθεις όρους αξιολόγησης, αλλά με την υιοθέτηση μετρήσιμων κριτήριων αξιολόγησης που επιδρούν άμεσα σε βασικούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες, όπως η μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων, η αύξηση του παραγόμενου προϊόντος της περιφέρειας και ησυνακόλουθη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα και καθοριστικά προκειμένου να ορίζουν τις προτεραιότητές τους και να ενισχύουν το μετασχηματισμό τους, με στόχο τη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Ο συνδυασμός νίκης που θα διοικήσει την επόμενη μέρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρέπει να είναι ένα ευρύ ενωτικό προοδευτικό σχήμα που θα βασίζεται σε ισότιμες συνεργασίες με αριστερή, δημοκρατική και προοδευτικήκατεύθυνση. Οι προγραμματικές συγκλίσεις που θα επιδιώξουμε και θα επικεντρωθούν σε τομείς όπως οι υποδομές και τα δίκτυα, οι ενεργειακές υποδομές, ο αγροτοδιατροφικός τομέας, η βιομηχανική παραγωγή, ο τουρισμός, η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση των επιδράσεων από την κλιματική αλλαγή, όπως επίσης και η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας θα περιλαμβάνουν όχι μόνο τη στόχευση αλλά και τους όρους αξιολόγησης με βάση τη συνεισφορά τους σε κρίσιμους κοινωνικοοικονομικούς τομείς.

Απόστολος Κατσιφάρας: Ανεξάρτητη και ακηδεμονεύτη η παράταξή μας

Σε σημερινή του δήλωση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας ανέφερε τα εξής:
«Πληροφορήθηκα σήμερα το μεσημέρι τις σχετικές ανακοινώσεις για την δημιουργία Πρωτοβουλίας Συγκρότησης Προοδευτικού Περιφερειακού Αυτοδιοικητικού Σχήματος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Κατ’ αρχάς, οφείλω να σημειώσω ότι η σύμπραξη προοδευτικών πολιτών και δυνάμεων με την παράταξη μας αποτελεί αναμφίβολα καθαρή επιβράβευση τόσο του έργου που έχει παραχθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος απ’ την παρούσα περιφερειακή αρχή όσο και των προγραμματικών θέσεων μας για την επόμενη περίοδο.
Υπ’ αυτήν την έννοια καλωσορίζουμε κάθε κίνηση, κάθε ομάδα πολιτών, κάθε μεμονωμένο συμπολίτη που αναγνωρίζει ότι σε συνθήκες δύσκολες η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κατάφερε να παραμερίσει αντιξοότητες και να σταθεί στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων αλλά και των αποτελεσμάτων. Πάντα με γνώμονα το συμφέρον των πολιτών, την οικονομική πρόοδο, την κοινωνική ευημερία, την προετοιμασία του τόπου μας για το αύριο.
Οφείλω, επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι η παράταξη μας παραμένει ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη, χωρίς κομματικές δεσμεύσεις και αναφορές.
Υπήρξε, είναι και θα παραμείνει μια παράταξη με ανοικτό, προοδευτικό, δημοκρατικό, πολυσυλλεκτικό και αμιγώς αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Και σ’ αυτό τον δρόμο ανυποχώρητα θα εξακολουθήσουμ廨

.

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.