Κυριακή, 17 Ιανουαρίου, 2021

Ληξιαρχείο: Πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης δήλωσης θανάτου ή γέννησης

Ληξιαρχείο: Πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης δήλωσης θανάτου ή γέννησης

dimotologio_lixiarxeio_aftodioikisi-696x464Πρόστιμα από 30 έως 60 ευρώ περιμένουν όσους καθυστερήσουν να δηλώσουν στο δήμο ληξιαρχικό γεγονός (θάνατος, γέννηση κλπ) Συγκεκριμένα, όπως ανφέρεται στο άρθραο 132 του  πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών «σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, ο υπόχρεος για τη δήλωση του κατά περίπτωση ληξιαρχικού γεγονότος καταθέτει μαζί με την αίτησή του απόδειξη καταβολής στο Δήμο τριάντα ευρώ (30,00 €), εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14 παρ. 1, 20 παρ. 1, και 29 παρ. 1 μηνιαίας, δεκαημέρου, και τεσσαρακονταημέρου προθεσμίας αντιστοίχως και εξήντα ευρώ (60,00 €), εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός».

Αναλυτικά:

Άρθρο 132

Εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικού γεγονότος

Το άρθρο 49 του νόμου 344/1976, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 του άρθρου 4 του ν.4144/2013 , αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, ο υπόχρεος για τη δήλωση του κατά περίπτωση ληξιαρχικού γεγονότος καταθέτει μαζί με την αίτησή του απόδειξη καταβολής στο Δήμο τριάντα ευρώ(30,00 €), εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της κατά τα άρθρα 14 παρ. 1, 20 παρ. 1, και 29 παρ. 1 μηνιαίας, δεκαημέρου, και τεσσαρακονταημέρου προθεσμίας αντιστοίχως και εξήντα ευρώ (60,00 €), εάν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση ενενήντα ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός.

«2. Εφόσον υπόχρεοι προς δήλωση είναι περισσότεροι, η δήλωση κάποιου εξ αυτών απαλλάσσει τους λοιπούς».

«3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζονται τα παραπάνω ποσά των παραβόλων».

Άρθρο 133

Μεταβατικές Διατάξεις

Μετά το άρθρο 49Α΄ του ν.344/1976 όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν.4144/2013προστίθεται άρθρο 49Β ως ακολούθως:

«1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών θα καθορισθεί η διαδικασία, ο τρόπος καταβολής και το ύψος των προστίμων στους υπόχρεους προς δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, οι οποίοι προέβησαν σε εκπρόθεσμη δήλωση αυτών από την ισχύ του ν. 4144/2013 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου από τον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 344/1976, όπως είχε αντικατασταθεί με την παράγραφο 15 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013. Με την ίδια κοινή απόφαση δύναται να αναπροσαρμοστούν τα ποσά των προστίμων».

«2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2503/1997(107Α’) για την άσκηση προσφυγής κατά πράξεων του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.3200/1955 997Α΄), δεν εφαρμόζεται για τις αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου» .

http://www.aftodioikisi.gr

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.