Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, 2021

Ο Μητροπολίτης Κοσμάς και οι ιερείς της περιοχής μας ζητούν να μην υπάρξει υποχώρηση στο “Μακεδονικό”

Ο Μητροπολίτης Κοσμάς και οι ιερείς της περιοχής μας ζητούν να μην υπάρξει υποχώρηση στο “Μακεδονικό”

makedonikoEνώ στη Θεσσαλονίκη είναι σε  εξέλιξη  το μεγάλο συλλαλητήριο  για το “Μακεδονικό” (με συμμετοχή πολλών Αιτωλοακαρνάνων), δόθηκε στη  δημοσιότητα Ψήφισμα της Ιερατικής Συνάξεως της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

«Επιθυμούμε να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας και να εκφράσουμε την αγωνία μας προκειμένου να μην γίνει καμία υποχώρηση από την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα της χώρας μας για σύνθετη ονομασία, η οποία θα έχει ως δεύτερο συνθετικό το  όνομα  Μακεδονία», αναφέρει το ψήφισμα.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ  ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΑΞΕΩΣ

ΙΕΡΑΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, κατά τήν Γενική Ἱερατική Σύναξη πού ἔγινε τήν 16η Ἰανουαρίου 2018, στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου, ἀναφέρθηκε στό σοβαρό ἐθνικό θέμα πού ἔχει σχέση μέ τό ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων.  Στή συνέχεια, ἅπαντες οἱ κληρικοί  συμφώνησαν  καί  ἐξέδωσαν  τό  ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ὁ Μητροπολίτης καί ἅπαντες οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, μέ αἴσθημα βαθείας εὐθύνης ἀλλά καί ἀγωνίας ἔμπροσθεν τῶν ἐξελίξεων ἀναφορικῶς μέ τήν ὀνομασία τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, ἀλλά καί σεβόμενοι τήν Ἱστορία τοῦ τόπου μας πού ἀνέδειξε τόν διδάσκαλο τοῦ Γένους Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί τούς ἀγωνιστές καί προμάχους τῆς ἡρωικῆς Ἐξόδου τῶν Ἐλευθέρων Πολιορκημένων τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου,  δηλώνουμε  τά  ἑξῆς:

 1. Ἐπιθυμοῦμε νά ὑψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας καί νά ἐκφράσουμε τήν ἀγωνία μας προκειμένου νά μήν γίνει καμία ὑποχώρηση ἀπό τήν Κυβέρνηση καί τά πολιτικά κόμματα τῆς χώρας μας γιά σύνθετη ὀνομασία, ἡ ὁποία θά ἔχει ὡς δεύτερο συνθετικό τό ὄνομα «Μακεδονία».
 2. Δέν θά πρεπει νά λησμονήσουμε ὅτι ποτέ στήν ἱστορία δέν ὑπῆρξε κράτος μέ τό ὄνομα Μακεδονία. Ὁ δικτάτορας Τίτο τό ἀνακάλυψε γιατί εἶχε ἐπεκτατικές καί ἀνθελληνικές βλέψεις.
 3. Σέ ὅλους τούς πολιτικούς, ἐκείνους πού θέλουν νά ξεπουλήσουν τήν Μακεδονία μας, δίνει ἀποστομωτική ἀπάντηση ὁ πρώην Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Κύρο Γκλιγκόροφ, λέγοντας: «Εἴμαστε Σλάβοι, ἔχουμε ἔλθει στά Βαλκάνια τόν 6ον καί 7ον αἰῶνα. Ἔχουμε ἐγκατασταθεῖ στά ἐδάφη πού ὀνομάζονται Μακεδονία καί ἀπό τότε κατοικοῦμε σέ αὐτά. Δέν γνωρίζω κατά πόσο στίς φλέβες μας συνεχίζει νά ῥέει κάποια σταγόνα αἷμα τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων, ἀλλά, ἀκόμα καί ἔτσι δέν εἶναι αὐτό πού δίνει τήν ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας» (Ἀπομνημονεύματα, σελ. 259)».
 4. Τό Σκοπιανό, δέν ἀποτελεῖ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος. Προσπαθοῦν νά μᾶς δημιουργήσουν πρόβλημα οἱ ξένες δυνάμεις. Ὁ ἔγκριτος ἀρχαιολόγος Μανώλης Ἀνδρόνικος ἀναφέρει τό ἑξῆς ἀξιομνημόνευτο: «Ἀντιμετωπίσαμε τό θέμα τῶν Σκοπίων μέ δειλία καί ὡς σάν νά εἴμαστε ἐμεῖς ἔνοχοι  καί  πλαστογράφοι  τῆς  Ἱστορίας».
 5. Δύο πολιτικοί τῆς χώρας μας ἔχουν λάβει συγκεκριμένη θέση:

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς λέει τά ἑξῆς: «Πιστεύω ὅτι οἱ σύμμαχοι καί οἱ ἑτέροι μας θά καταλάβουν ὅτι δέν ὑπάρχει παρά μία Μακεδονία καί ἡ Μακεδονία αὐτή εἶναι Ἑλληνική»

Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ὑποστήριξε: «Γιά μένα δέν ὑπάρχει καμία δυνατότητα νά δεχθῶ τόν ὁρο “Μακεδονία” ὑπό οἱανδήποτε μορφή αὐτός περιέχεται».

 1. Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἀνακοίνωσή της ἀναφέρει: «Ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά ἀδιαφορήσει γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας. Κανείς ἀπό τους ἡγέτες μας δέν μπορεῖ νά στερήσει τόν ἐθναρχικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας, ἀφού Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός εἶναι ἀλληλένδετα ἱστορικά. Ἡ Ἑλλάδα χωρίς τήν Ὀρθοδοξία θά σβήσει γι΄ αὐτό καί πολεμεῖται ποικιλοτρόπως».
 2. Προτρέπουμε τόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τόν Πρωθυπουργό, τόν Πρόεδρο τῆς Ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, καθώς καί ὅλους τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων, νά ποῦν ἕνα νέο ἡρωικό ΟΧΙ καί νά μην ὑποχωρήσουν στίς ἐπιταγές τῶν ξένων κέντρων πού θέλουν νά ἐπιταχύνουν τήν συρρίκνωση τῆς Πατρίδος μας.
 3. Ἄς μελετήσουν ὅλοι οἱ πολιτικοί καί οἱ Ἕλληνες τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας πού διενήργησε ἡ ΜRB τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016, ὅπου καταγράφεται ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐμπιστεύονται τόν Θεό, τήν Παιδεία καί τόν Στρατό. Παρά τήν ὅποια διαφθορά ἐπικρατεῖ στήν Πατρίδα μας, οἱ Ἕλληνες ἀντιστέκονται σθεναρά στήν Παγκοσμιοποίηση καί τήν διαστροφή πού νομοθετεῖται μέ ποικίλους νόμους.
 4. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καί ὁ Παῦλος Μελᾶς μᾶς προτρέπουν νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν βαρύ λήθαργο πού βρισκόμαστε καί νά μήν ὀρρωδήσουμε πρό οὐδενός γιά νά ἀντισταθοῦμε στίς ἀλυτρωτικές καί ἀνθελληνικές ἀπαιτήσεις τοῦ Κρατιδίου τῶν Σκοπίων. Ὁ νέος διδάχος τοῦ Γένους μας Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Ἐάν χαθεῖ ἡ Μακεδονία θά περιέλθει στούς Σκοπιανούς καί ἡ Ἑλλάδα θά ὑποστεῖ πλῆγμα … Ἀλλοίμονο στήν Ἑλλάδα ἄν χαθεῖ ἡ Μακεδονία».

Τέλος, παρακαλοῦμε τόν Τριαδικό μας Θεό, τήν Παναγία μας τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό καί τόν Ἅγιο Δημήτριο τόν Μυροβλήτη, ἀλλά καί τούς ἥρωες προγόνους μας πού ἔχυσαν τό αἷμα τους, νά ἀκυρωθεῖ ὁποιαδήποτε προσπάθεια καί νά μήν προδοθεῖ ἡ Μακεδονία μας.

Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας!

Ἀγρίνιον  16  Ἰανουαρίου  2018

 Ὁ  Μητροπολίτης  Αἰτωλίας  καί  Ἀκαρνανίας  Κοσμᾶς

καί  ἅπαντες  οἱ  κληρικοί  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

Θέματα που ενδιαφέρουν

12 Σχόλια

 1. Pane-6

  ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΛΑΟΣ. ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ……ΚΑΙ ΑΣ ΧΑΛΑΣΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ……… ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ…. ΤΟ ΧΑΤΙΡΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ. ΤΗΣ ΕΕ. Κ.Τ.Λ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ.

 2. Ακοσμος Αιτωλος

  Ο θεος ειναι μαζι μας λεει ο δεσποτας,δηλσδη οι ελληνες χριστιανοι δεν εχουν τον ιδιο θεο με το θεο των σκοπιανων χριστιανων ?……

 3. Pane-6

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΟΡΘΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΣΜΟ ΧΑΟΣ. ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ? ΚΑΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑΣ….ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΕΙΣ ΒΛΑΚΕΙΑ ΘΑ ΠΕΙΣ.

 4. Ακοσμος Αιτωλος

  Μη φοβασαι το βραβειο της βλακειας το εχεις και κανενας δεν σου το αμφησβητει,οσο για το τετραγωνο και το κυκλο ωρα ειναι να ακουσωμε οτι προβλεπει γιαυτο και ο αβρααμ η ο πατροκοσμας με τη διδαχη Γ. το προβλημα της ελλαδας σημερα δεν ειναι τα σκοπια,ειναι η ερειμωση,η υπογενιτικοτητα,και η φυγη των νεων, το 1960 η ελλαδα εκανε εξαγωγη εργατων σημερα κανει εξαγωγη επιστημονων,αυτα δεν τα βλεπει το παπαδαριο.η ελλαδα σημερα εχει 7500 γιατρους στο Ε Σ Υ και 9230 εμισθους παππαδες που πληρωνονται απο τους φορους που πληρωνουν κι αυτοι που δεν τους πιστευουν και οχι απο την αφορολογητη περιουσια της κρατικης εκκλησιας.

 5. Pane-6

  ΑΣΤΑ ΤΩΡΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ. ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟ ΓΥΡΝΑΣ ΣΤΟ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝ ΟΙ ΚΑΜΠΟΙ…ΠΟΥ ΚΟΛΑΕΙ Η ΛΌΓΊΚΉ ΠΡΌΣΈΓΓΊΣΉ ΤΌΎ ΘΈΊΌΎ ΜΈΣΏ ΤΏΝ ΠΡΏΤΏΝ ΆΡΧΏΝ ΜΈ ΤΌΝ ΠΆΤΉΡ ΚΌΣΜΆ, ΠΌΎ ΈΝΝΌΈΊΤΆΊ ΣΈΒΌΜΆΊ ΚΆΊ ΤΊΜΏ.ΆΠΛΆ ΌΊ ΔΡΌΜΌΊ ΈΊΝΆΊ ΔΊΆΦΌΡΈΤΊΚΌΊ ΌΧΊ Ό ΠΡΌΌΡΊΣΜΌΣ. ΠΈΡΊ ΜΊΣΘΏΝ ΤΌΎ ΚΛΉΡΠΎ..ΚΆΙ ΕΓΩ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΡΤ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ, ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΕΝΩ ΕΧΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΑΞΟΝΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ..ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΥΡΙΟ ΟΜΏΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ. ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΥΡΙΟ ΘΕΣ ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ. ΠΟΙΑ ΕΛΙΤ ΘΑ ΤΟ ΑΡΝΗΘΕΙ; ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣ. ΟΠΟΤΕ ΑΣΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΩΣ ΚΑΠΟΙΟΊ ΔΈΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΊΌΎΜΕ ΠΟΤΕ Ή ΔΊΆΦΏΝΌΎΜΈ ΜΈ ΆΎΤΌΎΣ. ΈΓΏ ΔΈΝ ΘΈΛΏ ΊΆΤΡΊΚΉ ΆΛΛΆ ΒΌΎΝΤΌΎ …ΑΛΛΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ. ΑΥΤΑ ΕΧΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΦΕΡΕΙΣ; ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΣ…ΠΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ.ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΟΗΘΗΣΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΑ ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟ. ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΥ ΕΥΣΤΟΧΑ ΕΞΗΓΗΣΕ Ο ΜΙΚΗΣ ΓΙΑΤΙ. ΔΙΑΒΑΔΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΜΙΝΤΙΑ.

 6. Χρήστος

  Δυστυχώς για τους παπάδες οι υπογραφές του εθνάρχη Καραμανλή και του Αβέρωφ Τοσίτσα το 1959 ειναι εκεί και φανερώνουν τα ψέματα τους ! https://www.facebook.com/photo.php?fbid=912485172261252&set=gm.908003289368557&type=3&theater
  Εφημερίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως . Καμαρώστε τους ! Αυτοί που διδάσκουν το ” ου ψευδομαρτυρήσεις ” .

 7. Ακοσμος Αιτωλος

  Πες μου σε ποιες χωρες οι παππαδες ειναι μισθωτοι κι αφορολογητοι,σε καμια μονο στο ελλαδισταν,το βραδυ θα τα πουμε,αληθεια ο αξωνικος τομογραφος ειναι το ιδιο με τη μερσεντες του δεσποτη?

 8. Ακοσμος Αιτωλος

  Ο χριστοδουλος οταν αρωστησε δεν πηρε μια λαμπαδα ιση με το μποι του (ισως δεν ευρισκε ιση με τη κοιλια του) και να παει στη τηνο, οπως συνιστουσε στο ποιμνιο,αλλα πηρε το προθυπουργικο και πηγε στην αμερικη.Οσο υπαρχουν προβατα υπαρχουν και τσοπανοι……

 9. Ακοσμος Αιτωλος

  Μπραβο Χρηστο! Ολοι πονταρουν στην ελλειπη ενημερωση και την ΑΜΝΗΣΙΑ ,ΤΟ 1976 οι πινακιδες στα σκοπια εγραφαν …..

 10. Ακοσμος Αιτωλος

  Φημες λενε οτι χορηγος διαθετει τα χρηνατα για μεταφορα παικτων στο καζινο των Σκοπιων,επισης οτι αρκετοι απο αυτους που ηταν και στο παλκο της θεσσαλονικης εσπευσαν να δηλωσουν συμμετοχη !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.