Κυριακή, 11 Απριλίου, 2021

Οι διατελέσαντες βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας από το 1974 έως σήμερα

Οι διατελέσαντες βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας από το 1974 έως σήμερα

Εκλογές Βουλευτές Κόμμα
1974 Χριστόφορος Στράτος
Δημήτριος Καραϊσκάκης
Γεώργιος Σταμάτης
Κωνσταντίνος Τρικούπης
Διονύσης Λιβανός
Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου
Στυλιανός Χούτας
Νικόλαος Ι. Παπαϊωάννου
Γεώργιος Παπαδημητρίου
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ε.ΔΗ.Κ.
Ε.ΔΗ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1977 Γεώργιος Σταμάτης
Χριστόφορος Στράτος
Χρήστος Φωτόπουλος
Δημήτριος Καραϊσκάκης
Στυλιανός Χούτας
Γεώργιος Παπαδημητρίου
Χρήστος Ροκόφυλλος
Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου
Γεώργιος Σερπάνος
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ε.ΔΗ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ν.Δ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1981 Νικόλαος Ι. Παπαϊωάννου
Γεώργιος Παπαδημητρίου
Χρήστος Μπασαγιάννης
Αθανάσιος Δημητρακόπουλος
Γεώργιος Σταμάτης
Διονύσης Λιβανός
Γεώργιος Σερπάνος
Χρήστος Φωτόπουλος
Θωμάς Χούτας (αντικατάσταση του Χριστόφορου Στράτου λόγω θανάτου)
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
1985 Γεώργιος Παπαδημητρίου
Χρήστος Μπασαγιάννης
Γεώργιος Σερπάνος
Νικόλαος Κωστάκης
Διονύσης Λιβανός
Χρήστος Φωτόπουλος
Αθανάσιος Δημητρακόπουλος (αντικατάσταση του Θωμά Χούτα λόγω παραίτησης)
Θωμάς Κουτσομπίνας (αντικατάσταση του Νικολάου Ι. Παπαϊωάννου λόγω θανάτου)
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ιουν. 1989 Χρήστος Ροκόφυλλος
Αθανάσιος Δημητρακόπουλος
Στέλιος Τσιτσιμελής
Δημήτριος Σταμάτης
Παναγιώτης Δελημήτσος
Ανδρέας Καραγκούνης
Χρήστος Φωτόπουλος
Σπύρος Στριφτάρης
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
ΣΥΝ
Νοέμ. 1989 Δημήτριος Σταμάτης
Ανδρέας Καραγκούνης
Αριστοτέλης Μιμμής
Παναγιώτης Δελημήτσος
Χρήστος Ροκόφυλλος
Αθανάσιος Δημητρακόπουλος
Στέλιος Τσιτσιμελής
Αλέξανδρος Μπαλτάς
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1990 Παναγιώτης Δελημήτσος
Ανδρέας Καραγκούνης
Δημήτριος Σταμάτης
Αριστοτέλης Μιμμής
Χρήστος Ροκόφυλλος
Χρήστος Κοκκινοβασίλης
Αλέξανδρος Μπαλτάς
Αθανάσιος Δημητρακόπουλος
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
1993 Χρήστος Ροκόφυλλος
Χρήστος Κοκκινοβασίλης
Αλέξανδρος Μπαλτάς
Χρήστος Σμυρλής-Λιακατάς
Αθανάσιος Δημητρακόπουλος
Ανδρέας Καραγκούνης
Βασίλης Μαγγίνας
Σπύρος Στριφτάρης
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Κ.Κ.Ε.
1996 Παναγιώτης Κουρουμπλής
Χρήστος Σμυρλής-Λιακατάς
Βασίλης Μαγγίνας
Ανδρέας Καραγκούνης
Γιώργος Αλεξόπουλος
Γιάννης Καρακώστας
Χρήστος Ροκόφυλλος (αντικατάσταση του Χρήστου Βερελή λόγω παραίτησης)
Κωνσταντίνος Παπαλέξης (αντικατάσταση του Αλέξανδρου Μπαλτά λόγω παραίτησης)
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
ΔΗ.Κ.ΚΙ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2000 Ανδρέας Μακρυπίδης
Χρήστος Βερελής
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Χρήστος Σμυρλής-Λιακατάς
Γιάννης Βαϊνάς
Μάριος Σαλμάς
Νίκος Αγγελόπουλος
Σπύρος Στριφτάρης
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Κ.Κ.Ε.
2004 Μάριος Σαλμάς
Ανδρέας Καραγκούνης
Νίκος Αγγελόπουλος
Βασίλης Μαγγίνας
Απόστολος Κωστόπουλος
Χρήστος Βερελής
Θάνος Μωραΐτης
Ανδρέας Μακρυπίδης
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2007 Βασίλης Μαγγίνας
Μάριος Σαλμάς
Σπήλιος Λιβανός
Δημήτρης Γ. Σταμάτης
Θάνος Μωραΐτης
Σοφία Γιαννακά
Νίκος Μωραΐτης
Ανδρέας Μακρυπίδης (αντικατάσταση του Χρήστου Βερελή λόγω παραίτησης)
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Κ.Κ.Ε.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2009 Νίκος Μωραΐτης
Ανδρέας Μακρυπίδης
Σοφία Γιαννακά
Παναγιώτης Κουρουμπλής
Μάριος Σαλμάς
Δημήτρης Γ. Σταμάτης
Κώστας Καραγκούνης
Θάνος Μωραΐτης
Κ.Κ.Ε.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ. (αργότερα ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
Ν.Δ.
Ν.Δ. (αργότερα ΑΝ.ΕΛ.)
Ν.Δ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2012 Ι Μάριος Σαλμάς
Κώστας Καραγκούνης
Γιώργος Βαρεμένος
Θάνος Μωραΐτης
Δημήτρης Γ. Σταμάτης
Νίκος Μωραΐτης
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης
Νίκη Φούντα
Ν.Δ.
Ν.Δ.
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΑΝ.ΕΛ.
Κ.Κ.Ε.
Χ.Α.
ΔΗΜ.ΑΡ.
2012 ΙΙ Μάριος Σαλμάς
Κώστας Καραγκούνης
Γιώργος Βαρεμένος
Μαρία Τριανταφύλλου
Θάνος Μωραΐτης
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης
Νίκη Φούντα
Νίκος Μωραΐτης
Ν.Δ.
Ν.Δ.
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Χ.Α.
ΔΗΜ.ΑΡ.
Κ.Κ.Ε.
2015 I Γιώργος Βαρεμένος
Μαρία Τριανταφύλλου
Μάριος Σαλμάς
Κώστας Καραγκούνης
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης
Νίκος Μωραΐτης
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Χ.Α.
Κ.Κ.Ε.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
2015 II Γιώργος Βαρεμένος
Μαρία Τριανταφύλλου
Μάριος Σαλμάς
Κώστας Καραγκούνης
Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Νίκος Μωραΐτης
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
Ν.Δ.
Ν.Δ.
Χ.Α.
Δημ. Συμπαράταξη
Κ.Κ.Ε.

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.