Πέμπτη, Φεβρουάριος 21, 2019

Ολη η λίστα με τις περιοχές που θα αποκτήσουν τηλεοπτικό σήμα

Αφορά σε 500 χιλιάδες πολίτες που αποκλείστηκαν από το τηλεοπτικό σήμα κατά τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

tileorasi Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλη, Μαγκλάρα, ο κατάλογος των περιοχών – οικισμών της δράσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) για την κάλυψη των «λευκών περιοχών» με τηλεοπτικό σήμα. Η εν λόγω δράση έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα καθώς αφορά περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες που αποκλείστηκαν από το τηλεοπτικό σήμα κατά την μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση.

Η πρωτοβουλία αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από όλους τους δήμους της επικράτειας και η εφαρμογή της δράσης θα λύσει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αποτέλεσε στο παρελθόν σημείο τριβής μεταξύ των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ σχεδόν όλοι οι βουλευτές της περιφέρειας έχουν δεχτεί κατά επανάληψη παράπονα πολιτών που έμειναν χωρίς τηλεόραση. Να σημειωθεί, τέλος, ότι ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, είχε εξαγγείλει την δράση στο παρελθόν.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης:

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» ολοκλήρωσε και θέτει σε δημόσια διαβούλευση τον κατάλογο των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης («λευκές περιοχές») της ελληνικής Επικράτειας που συμμετέχουν σε αυτό. Ο εν λόγω κατάλογος αποτελεί το Παράρτημα του προωθούμενου σχεδίου νόμου που έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από τη ΓΓΤΤ από την 23η/02/2018 μέχρι και την 09η/03/2018.

Μελέτες

Για την ορθή και αποτελεσματική ολοκλήρωση του εγχειρήματος χρησιμοποιήθηκαν τόσο συμπεράσματα θεωρητικών μελετών όσο και πραγματικά δεδομένα που αφορούν στην πληθυσμιακή κάλυψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος. Πιο συγκεκριμένα, βάσεις του εγχειρήματος αποτέλεσαν κυρίως: α) οι μετρήσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε σχεδόν τέσσερις χιλιάδες (3.892) οικισμούς της χώρας και β) η «Μελέτη Εκτίμησης της Πληθυσμιακής Κάλυψης της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης» του Εργαστηρίου Ασυρμάτου & Επικοινωνίας Μεγάλων Αποστάσεων του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιντούτου Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Η εν λόγω μελέτη εφάρμοσε σχετικές συστάσεις και τεχνικές αναφορές των αρμόδιων διεθνών οργανισμών στο βελτιωμένο σχέδιο Χάρτη Συχνοτήτων (τροποποίηση ΚΥΑ 42800/2012), που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ άμεσα.  Παράλληλα, όπου αυτό κατέστη αναγκαίο, ελήφθη υπόψη και αξιολογήθηκε κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή που αφορούσε στην πληθυσμιακή κάλυψη του επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε επιμέρους οικισμούς της χώρας (π.χ. επιστολές Δήμων, Βουλευτών, πολιτών κ.α.).

Ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α΄ Μέρος αναφέρονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, ενώ στο Β’ μέρος εντάσσονται εκείνες που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό μετά από την κατάθεση Βεβαίωσης – Υπεύθυνης Δήλωσης του οικείου Δήμου προς τη ΓΓΤΤ και κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου της ΕΕΤΤ σε αυτούς. Επισημαίνεται ότι  στο Β΄ μέρος του καταλόγου εντάσσονται οι οικισμοί, για τους οποίους δεν υπήρξε σύμφωνο αποτέλεσμα μεταξύ των μετρήσεων της ΕΕΤΤ και των θεωρητικών προβλέψεων της προαναφερθείσας μελέτης και γενικώς χρήζουν περαιτέρω ενεργειών αποτύπωσης κάλυψης.

Ανοικτή διαδικασία

Σε κάθε περίπτωση, η ΓΓΤΤ διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση του καταλόγου είναι και θα παραμείνει μια ανοιχτή διαδικασία, η οποία δύναται να οδηγήσει στην τροποποίηση/επικαιροποίηση του καταλόγου με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των εκάστοτε οικισμών και την προσαρμογή στις νέες εξελίξεις.

Σημειώνεται ότι ο ακριβής προσδιορισμός του συνόλου των «λευκών περιοχών» της χώρας και η κατάρτιση του σχετικού καταλόγου αποτέλεσε μια ιδιαίτερα επίπονη και απαιτητική εργασία, τόσο λόγω του πλήθους των προς αξιολόγηση οικισμών (13.354 οικισμοί) όσο και λόγω του ιδιαίτερου γεωγραφικού αναγλύφου που παρουσιάζει η χώρα μας (πληθώρα μικρών και απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών οικισμών με διάσπαρτο αριθμό μόνιμων κατοίκων σε συνδυασμό με τη δυσκολία διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων για την επίτευξη κάλυψης).

Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος (που παρουσιάζει αποκλειστικά το in.gr) των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τη Δευτέρα 04/06/2018 και ώρα 12:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Κατάλογος με τις περιοχές που θα αποκτήσουν σήμα (α)

Ραΐνα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Λιαγκαίικα,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σχίνος,ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Φραγκουλαίικα,τα ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Γιατσαίικα,τα ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Κανδήλα,η ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Μύτικας,ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Αρχοντοχώριον,το ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Βάρνακας,ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Άγιος Αθανάσιος,ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Πτελέα,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Κάναλος,ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Ξηράκια,τα ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Τερψιθέα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Καταφύγιον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Άνω Χώρα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αναβρυτή,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κρυονέρια,τα ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Λιμνίτσα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Λεύκα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ελατόβρυση,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Γραμμένη Οξυά,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ελατού,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Καλλονή,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κυδωνέα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κεντρική,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Μανδρινή,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αμπελακιώτισσα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Γρηγόριον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ασπριά,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Πόδος,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Γολέμιον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κάτω Χώρα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Σωτήρω,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Σέλλος,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Άνω Κεράσοβον,το ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δάφνη,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Καραϊσκάκης,ο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Βασιλόπουλον,το ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Μάνινα Βλιζιανών,η ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Βλιζιανά,τα ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Αγράμπελα,τα ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Αμβρακία,η ΘΕΡΜΟΥ
Αργυρόν Πηγάδιον,το ΘΕΡΜΟΥ
Διπλάτανος,ο ΘΕΡΜΟΥ
Πέρκος,ο ΘΕΡΜΟΥ
Άγιος Ιωάννης,ο ΘΕΡΜΟΥ
Μάνδρα,η ΘΕΡΜΟΥ
Αμπέλια,τα ΘΕΡΜΟΥ
Άγιος Ιωάννης,ο ΘΕΡΜΟΥ
Άγιος Θεόδωρος,ο ΘΕΡΜΟΥ
Κοσκινάς,ο ΘΕΡΜΟΥ
Μέγας Δένδρος,ο ΘΕΡΜΟΥ
Μετόχι,το ΘΕΡΜΟΥ
Κοκκινόβρυση,η ΘΕΡΜΟΥ
Νεροσύρτης,ο ΘΕΡΜΟΥ
Χαλίκιον,το ΘΕΡΜΟΥ
Άνω Δρυμών,ο ΘΕΡΜΟΥ
Μισάμπελλα,τα ΘΕΡΜΟΥ
Λαδικού,η ΘΕΡΜΟΥ
Θεοτόκος,η ΘΕΡΜΟΥ
Πούλινος,ο ΘΕΡΜΟΥ
Ρόγγια,τα ΘΕΡΜΟΥ
Δάφνη,η ΘΕΡΜΟΥ
Λάσπαι,αι ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Κακαβάς,ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Άγιος Γεώργιος,ο ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Άνω Μούσουρα,τα ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ξηραίικα,τα ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Άνω Κουδούνιον,το ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Μελικιναίικα,τα ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Κάτω Κουδούνιον,το ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Νέο Χαλκιόπουλο,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Εμπεσός,ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Θύαμος,ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Αμοργιανοί,οι ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Νέα Μαλεσιάδα,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Ποταμιά,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Βρουβιανά,τα ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Ποδογορά,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Παλιάμπελα,τα ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Άγιοι Θεόδωροι,οι ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Αλευράδα,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Σταθάς,ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Νέον Αγρίδιον,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Πετσάλια,τα ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Κάμινος,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Πατιόπουλον,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Μπαμπαλιόν,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Σκατζόκαμπος,ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Υπαπαντή,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Μαρανέλι,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Χαμορίκι,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Άγιος Μηνάς,ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Άνω Κάμπος,ο ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Βαρκό Κυπριό,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Αμπέλιον,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Συκέα,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Παυλιάδα,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Προσήλια,τα ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Γραμματσούλι,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δρομίτσα,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Πραντικόν,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Καζαναίικα,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Παραδείσιον,το ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Κουρτελαίικα,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ποταμούλα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Τσιλιγιανναίικα,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Θεριακήσιον,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Καστριώτισσα,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Παλαιόκαστρον,το ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Βελβίνα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νεόκαστρον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Παλαιοχωράκιον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Πόρος,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Παλιάμπελα,τα ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αλώνια,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σιτόμενα,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σκουτερά,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σταματογιανναίικα,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Κακαβάς,ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ελληνικόν,το ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Λίμνη,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ζευγαράκι,το ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Κυρά Βγένα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Λαμπίριον,το ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Μακρά Λογκά,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Κάτω Λαμπίριον,το ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Στριγανιά,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ποταμούλα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χούνη,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Κελανίτης,ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αγία Βαρβάρα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Φραγκόσκαλα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ψηλόβραχος,ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Τσουναίικα,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αγαλιανός,ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χαραυγή,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αγία Τριάς Γούναρη,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σκαλιτίνα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Παλαιοχώρια,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Λακώματα,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αγία Δευτέρα,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Χάραμα,το ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Λεντίνη,η ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ανδρωναίϊκα,τα ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Λάκκαι,αι ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Άγιος Βασίλειος,ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ποτιστικό,το ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Αράχοβα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Πλάτανος,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κλεπά,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νεοχώριον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Περίστα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Άγιος Δημήτριος,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Περδικόβρυση,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Λιβαδάκιον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Καστανέα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Χόμορη,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κάτω Πλάτανος,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Πετρωτόν,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δενδροχώριον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Αγία Τριάς,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κρανές,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Παλαιόπυργος,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ελευθεριανή,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ανθόφυτον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Πλατανιάς,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δορβιτσιά,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Μηλέα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Στύλια,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κάμπος,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Λουτρά Στάχτης,τα ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Συκέα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Γάβρος,ο ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Λεπτοκαρυά,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κουτσογιανναίικα,τα ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Παλαιοχώριον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Ματσούκιον,το ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Λαγκάδι,το ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Τρίκορφον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Περιθώριον,το ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Άνω Βασιλική,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Κάτω Καλαβρούζα,η ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Κατάλογος με τις περιοχές που θα αποκτήσουν σήμα (β)

Παλαιόμυλος,ο ΘΕΡΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ
Βαρετάδα,η ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Μοναστηράκιον,το ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Πρόδρομος,ο ΑΣΤΑΚΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Περδικάκιον,το ΙΝΑΧΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Κάτω Μακρινού,η ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Καψοράχη,η ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Σπολάιτα,η ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Λεσίνιον,το ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Πλαγιά,η ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Παραβόλα,η ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Παντάνασσα,η ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

in.gr 

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.