Δευτέρα, 8 Μαρτίου, 2021

Πέντε δίμηνες προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου

Πέντε δίμηνες προσλήψεις στην Κοινωφελή  Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου» (ΚΕΔΑ), που εδρεύει στο Αγρίνιο της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας (01-02-2019 έως και 31-03-2019), συνολικά πέντε(5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας, ΚΕΔΑ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2 ΔΕ, ΚΕΔΑ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2 ΥΕ Καθαρίστριες Εσωτερικών Χώρων, ΚΕΔΑ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

Το προσωπικό αυτό (Τ.Ε. και Δ.Ε.) θα απασχοληθεί στις δομές και δράσεις των τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση (όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.), Στρατηγού Δαγκλή Παναγιώτη 27, Τ.Κ. 301 31, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26413 60613 και 26413 60615 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-01-2019 έως και 28-01-2019

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.