Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

Προτάσεις του συνδυασμού Καραπάνου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης

Προτάσεις του συνδυασμού Καραπάνου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης

Προτάσεις για  μέτρα για τον περιορισμό και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού καταθέτει ο συνδυασμός «Δήμος για τα παιδιά μας»  του πρώην δημάρχου Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου. Αναλυτικά: 

Προτείνει τα οικονομικά μέτρα για τον περιορισμό και των οικονομικών και κοινωνικώνεπιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19 για μικρέςεπιχειρήσεις και καταστήματαεστίασης,

Τα οικονομικά μέτρα έχουν θεσμοθετηθεί ή μη είναι τα ακόλουθα:

 1. Απαλλαγή καταβολής τέλους 0,5% επι των ακαθάριστων εσόδων (περιπτ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 , όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β΄ του άρθρου 3 του ν. 658/1977, την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989, το εδάφιο α’ του άρθρου 20 του ν. 2539/1977 και το άρθρο 62 του ν. 4483/2017, όπωςισχύει) των καταστημάτωνυγειονομικούενδιαφέροντοςσυμφώνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του ΥφυπουργούΟικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικώνορων.
 2. Απαλλαγή του τέλουςκαταβολήςπαρεπιδημούντων 0,5% (άρθρο 1 του ν. 339/1976 , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1080/1980, και τροποποιήθηκεαπό το άρθρο 27 παρ. 10 του ν. 2130/93) σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του ΥφυπουργούΟικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικώνορώνλειτουργίας τους.
 3. Απαλλαγή από τα τέληύδρευσης – αποχέτευσης (ανταποδοτικά) στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα που ανέστειλαν την λειτουργία τους, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του ΥφυπουργούΟικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020).
 4. Απαλλαγή από τα τέληκαθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανταποδοτικά) που εισπράττονται από ΔΕΗ και ΙδιωτικούςΠαρόδους στα καταστήματα που διέκοψαντην λειτουργία τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του ΥφυπουργούΟικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.  9 του άρθρου 37 της από 30-03-2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ68Α).
 5. Μείωση της καταβολήςενοικίου, κατά 40%, σε όσαδημοτικάακίνηταστεγάζονταιεπιχειρήσεις ή καταστήματα που σταμάτησαν τη λειτουργία τους συμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του ΥφυπουργούΟικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020)
 6. Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολήείσπραξηςβεβαιωμένωνοφειλώνέως 30-09-2020.
 7. Απαλλαγήκαταβολήςδιδάκτρων (τροφεία) σε Κ.Δ.Α.Π. που δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
 8. Απαλλαγήτόκων και προσαυξήσεωνοφειλόμενωνποσών προς το Δήμο μας μέχρι 30-09-2020
 9. Αναστολήπρογραμματισμένων, λόγωοφειλών, διακοπώνύδρευσηςέως 30-09-2020
 10. Απαλλαγή των τελώνχρήσηςκοινοχρήστωνχωρών σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στη λίστα της υπ. Αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφαση του ΥφυπουργούΟικονομικών (ΦΕΚ 949/Β΄/21-03-2020)
 11. Αναστολή της είσπραξης του ενιαίουανταποδοτικούτέλουςκαθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ομάδεςδημοτών, για το χρονικόδιάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί , που αποδεδειγμέναέχουνπληγεί. Εννοούμεδικαιούχους του επιδόματος των 800 ευρώ και σε όσουςέχουνυποστείμονομερώςμείωση του χρόνουεργασίας τους και επομένως και των αποδοχών τους. Καθώςεπίσης στους ανέργους και τους δικαιούχουςελάχιστουεγγυημένουεισοδήματος , με πρόβλεψηπιθανήςαπογείωσης των σχετικώνποσώνμετρά την εξέταση των ορίωνανοχής του προϋπολογισμού μας και του χρονικούδιαστήματοςεφαρμογής των μέτρων. Τα ανωτέρω θα αφορούνόλους τους ΚΑΔ που θα συμπεριληφθούν από τα αρμόδιαυπουργεία, στις επικαιροποιημενεςλίστες.
 12. Αναστολήείσπραξηςενοικίων από κυλικείασχολικώνμονάδωνέως 30-09-2020

Παράταση (1) ενός έτους των μισθωμάτων του Δήμου όπως κυλικεία, ενοικιαζόμενοιδημοτικοίχώροικλπ. χωρίςδιαγωνιστικήδιαδικασία λόγω COVID-

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.