Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019

Στις 19 Ιουλίου η ηλεκτρονική δημοπράτηση του νέου κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μύτικα

neo dimotiko kai nipiagogeio mytika 21112016
Με επίσημο έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου (σήμερα αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ), το νέο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μύτικα δημοπρατείται ηλεκτρονικά την Πέμπτη στις 19 Ιουλίου.
Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
Κωδικός CPV: 45214210-5, και με Αριθμό Διαγωνισμού: 74349.
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών: 22/06/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών: 16/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (Αποσφράγιση): Πέμπτη 19/07/2018 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95 του Ν. 4412/16.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.
http://mytikaspress.blogspot.com

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.