Τετάρτη, 18 Μαΐου, 2022

Θέρμο: Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο την Μ. Τετάρτη

Θέρμο: Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο την Μ. Τετάρτη

Με τηλεδιάσκεψη -μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr- συνεδριάζει την Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου και ώρα 15:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμου.

Η 4η/2021 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση των συμπερασμάτων της υπηρεσίας με τίτλο «Αξιολόγηση και διερεύνηση της βέλτιστης αξιοποίησης και της διάρθρωσης του πλαισίου ανάπτυξης του ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Θέρμου στη θέση Λουτρά Μυρτιάς, ως Ιαματικού πόρου».

      [Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Περί του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»».

      [Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Έκδοση ψηφίσματος για το Ταχυδρομικό Κατάστημα του Θέρμου.

      [Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Έγκριση κατάστασης απόρων δημοτών κατά Κοινότητα για ενίσχυση με είδη διατροφής ενόψει Πάσχα έτους 2021.

      [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. 5. Αποδοχή χρηματοδότησης Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ. για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών [ΚΔΑΠ] αρμοδιότητας τους και αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του οικ. έτους 2021.

      [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 9.900,00 € που αφορά επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες. και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

     [Εισηγητής: Βαλλής Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος]

 1. Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης ποσού 30.800,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19.

      [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Κατανομή επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών σε δράσεις που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

      [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Κατανομή πίστωσης 13.899,12 στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων {Α΄ κατανομή 2021}».

      [Εισηγητής: Βαλλής Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος]

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα 2021 του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε τεχνικές υποδομές Δήμου Θέρμου – Β’ Φάση».

      [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2021.

       [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Ακύρωση της υπ’ αριθμ’ 6/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση της 187/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 1- 7-2020 έως 30- 9-2020» και λήψη νέας αντίστοιχης απόφασης».

      [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού από 01-01-2021 μέχρι 31-03-2021.

     [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 33/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής: Σύσταση πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Θέρμου για το οικονομικό έτος 2021 ως προς την 7& και 138& του αποφασιστικού μέρους.

      [Εισηγητής: Κότσαλος Κων/νος, Αντιδήμαρχος]

 1. Συγκρότηση επιτροπών: α) διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 1 παρ. Π.Δ. 270/1981) και αγορά και μίσθωση πραγμάτων από το Δήμο  που  ανήκουν  σε τρίτους, για το έτος 2021 και  β) εκτίμησης  εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ. 270/1981) και καταμέτρησης, εκτίμησης δωρεών, αγορών, ανταλλαγών ακινήτων κλπ. καθώς και εκτίμησης εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων (άρθρο 186,παρ.5 του ν. 3463/2006) για το έτος  2021».

     [Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Ορθή διατύπωση τίτλου έργου στις αποφάσεις 127/2019 και 131/2020 Δημοτικού Συμβουλίου για την ταύτισή του με την ανατεθείσα μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τις αδειοδοτήσεις του έργου.

      [Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής (παρ. 6 αρθ. 199 ν. 3463/06) για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία».

     [Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών έργων υποδομής στις Τοπικές Κοινότητες Αμβρακιάς, Αργυρού Πηγαδίου, Κοκκινόβρυσης και Χαλικίου»

      [Εισηγητής: Κωστακόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου]

 1. Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομέων άρδευσης της Κοινότητας Αγίας Σοφίας, σύμφωνα με το Β. Δ. 28.3/15-4-1957.

     [Εισηγητής: Μυζήθρας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος]

 1. Αξιολόγηση αιτήσεων και επιλογή των υδρονομέων άρδευσης της Κοινότητας Μυρτιάς, σύμφωνα με το Β. Δ. 28.3/15-4-1957.

     [Εισηγητής: Μυζήθρας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος]

Θέματα που ενδιαφέρουν

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.