Τρίτη, Ιούνιος 25, 2019

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αιθαλομίχλη στο Αγρίνιο

Η τοποθέτηση μόνιμου σταθμού μέτρησης και έπειτα η διεκδίκηση αντισταθμιστικών μέτρων (έκπτωση στον λογαριασμό ρεύματος κλπ) είναι ο απώτερος στόχος για την πόλη.

Η αιθαλομίχλη στην πόλη του Αγρινίου καλά κρατεί και φέτος ή τουλάχιστον αυτό διαφαίνεται από τις πρώτες μετρήσεις του μεταφερόμενου σταθμού μέτρησης αερίων ρύπων που τοποθετήθηκε πριν από μόλις τρεις μήνες.

Το πρόβλημα, οπτικά και μόνο,  φαίνεται βέβαια μικρότερο αναλογικά με πέρυσι και πόσο μάλλον με προηγούμενες χρονιές, ωστόσο υπαρκτό και τον φετινό χειμώνα.

Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις έχει παρατηρηθεί αυξημένη τιμή των σωματιδίων, τις βραδινές ώρες κυρίως, πράγμα που οδηγεί σε ένα πρώτο συμπέρασμα ότι οφείλεται σε παρουσία αιθαλομίχλης.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,  στο πλαίσιο συμμετοχής της σε ευρωπαϊκό έργο INTERREG 2007-2013  προμηθεύτηκε έναν μεταφερόμενο σταθμό μέτρησης αερίων ρύπων,  το Airpointer του οίκου Recordum, ο οποίος μπορεί να μετράει σε συνεχή ημερήσια βάση.

Ο σταθμός αυτός έχει τη δυνατότητα μέτρησης σωματιδίων (ΑΣ2.5), μονοξείδιο του άνθρακα –CO, διοξείδιο του θείου-SO2, οξείδια του αζώτου-NO και NO2, όζον–Ο3) και έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  για τη μέτρηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας σε περιοχές κοντά σε εγκαταστάσεις που δημιουργούσαν οχλήσεις.

Αν και η μέθοδος μέτρησης των σωματιδίων (ΑΣ2.5) που χρησιμοποιεί ο σταθμός αυτός (νεφελομετρία) δεν είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό πρότυπο  για τη μέτρηση των σωματιδίων, πρόκειται για μία αξιόπιστη μέθοδο μέτρησης και τα αποτελέσματα αυτής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Οι μέθοδοι μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τους υπόλοιπους μετρούμενους ρύπους είναι με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Από  το φθινόπωρο του 2018 ο σταθμός εγκαταστάθηκε στο Αγρίνιο (στον 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό στην οδό Μεσολογγίου), σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου, που  υπέδειξε το σημείο εγκατάστασης του σταθμού ως κατάλληλο, λόγω της ύπαρξης εντόνου προβλήματος αιθαλομίχλης στην περιοχή.

Έκτοτε, πραγματοποιούνται σε τακτική βάση επισκέψεις συντήρησης, ελέγχου και βαθμονόμησης του συστήματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αναρτώνται στο site της ΠΔΕ, στη θέση «Ποιότητα της Ατμόσφαιρας» ή ακολουθώντας τη διαδρομή «Ενημέρωση-Αναρτητέα-Δελτίο Τιμών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης».

Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  είναι , μέσω των μετρήσεων του Airpointer, να συλλεχθούν αρκετά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη μεγάλων συγκεντρώσεων ρύπων στην περιοχή του Αγρινίου, τα οποία στοιχεία θα σταλούν  στο Υπουργείο, με αίτημα πλέον την εγκατάσταση ενός μόνιμου σταθμού μέτρησης στην περιοχή.

Αυτό γιατί, μόνο οι μετρήσεις από μόνιμους σταθμούς θεωρούνται αξιόπιστες σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα και έχοντας αποτελέσματα από αυτούς, μπορεί εν συνεχεία να υποβληθεί αίτημα για αντισταθμιστικά μέτρα, όπως μείωση του κόστους στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Σημειώνουμε ότι το μέτρο αυτό αφορά μόνο καταναλωτές που κατοικούν σε περιοχές όπου τα αιωρούμενα σωματίδια ξεπερνούν τα 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Πώς κατέστη όμως αναγκαία η τοποθέτηση ενός σταθμού μέτρησης στην περιοχή και τι σημαίνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα;

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Αιτ/νίας στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του διενήργησε ενδεικτικές μετρήσεις στην πόλη του Αγρινίου στις 18, 19 και 26 Ιανουαρίου 2016.

Οι μετρήσεις είχαν δείξει την ύπαρξη σωματιδίων με αυξημένη μέση τιμή και ενημερώθηκε σχετικά το ΥΠΕΝ.

Το ΥΠΕΝ τη χρονική περίοδο Σεπτ. 2014-Οκτ. 2015 πραγματοποίησε  σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας εκτίμηση της ποιότητας της  ατμόσφαιρας. Οι μετρήσεις αυτές έγιναν με ημιαυτόματους αναλυτές μέτρησης σωματιδίων για δύο χρονικές περιόδους, χειμερινή και καλοκαιρινή, και  για χρονικό διάστημα 15 ημερών σε κάθε χρονική περίοδο. Μεταξύ των πόλεων που έγιναν μετρήσεις στα πλαίσια αυτού του έργου είναι και η πόλη του Αγρινίου. Από τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων για την πόλη του Αγρινίου δεν προέκυψε υπέρβαση των ορίων που τίθενται με την κείμενη νομοθεσία.

http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/anartitea/airpollutionofpatras.html

Σχετικά με τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ2.5 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, (ΦΕΚ 488Β/30.3.11) «Μέτρα για την βελτίωση και διαχείριση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος» δεν υπάρχει θεσμοθετημένη ημερήσια οριακή, παρά μόνο ετήσια μέση τιμή.

Επομένως, για να εξαχθούν συμπεράσματα για την ποιότητα της ατμόσφαιρας όσον αφορά τα σωματίδια ΑΣ2.5 θα πρέπει ο σταθμός να λειτουργεί  στο Αγρίνιο για ένα έτος και στη συνέχεια να γίνει ανάλυση των μετρήσεων που θα έχουν συγκεντρωθεί.

Από τις μέχρι τώρα μετρήσεις έχει παρατηρηθεί, για κάποιες ημέρες, αυξημένη τιμή των σωματιδίων, τις βραδινές ώρες κυρίως, πράγμα που οδηγεί σε ένα πρώτο συμπέρασμα, ότι οφείλεται στην παρουσία αιθαλομίχλης (χρήση τζακιών).

Δείτε ενδεικτικά τι έδειξαν οι μετρήσεις τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, την εβδομάδα μεταξύ Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς, αλλά και η πιο πρόσφατη: 

Για τους άλλους μετρούμενους ρύπους δεν έχει παρατηρηθεί μέχρι τώρα υπέρβαση των ημερήσιων ή ωριαίων οριακών τιμών που τίθενται από τη νομοθεσία.

Χρειάζεται λοιπόν να περάσουν τουλάχιστον 10 ακόμη μήνες ώστε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, αν αποδειχθεί πως δείχνουν στο σύνολο του έτους σωματίδια άνω των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων, να αποτελέσουν το «χαρτί» της περιφέρειας για την διεκδίκηση του μόνιμου σταθμού μέτρησης και εν συνεχείς, τις σχετικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ των Αγρινιωτών.

Η αιθαλομίχλη είναι ένα είδος ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αποτέλεσμα της καύσης στερεών καύσιμων υλών όπως το ξύλο και το κάρβουνο. Αποτελείται από ένα νέφος αιωρουμένων σωματιδίων αιθάλης (καπνιας) ,από το διοξείδιο του θείου (δηλητηριώδες αέριο) καθώς και από άλλα στοιχεία.

Οι ανησυχίες για την μόλυνση της ατμόσφαιρας αφορούν τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μ τα οποία είναι και τα πιο επικίνδυνα για την υγεία.

Όταν υπάρχει αιθαλομίχλη τότε το 90% των σωματιδίων είναι μικρότερα των 2,5 μ.

Αν και την σημερινή εποχή η ατμοσφαιρική ρύπανση στις μεγαλουπολεις οφείλεται κατά κύριο λόγο στο φωτοχημικό νέφος, σε περιοχές όπου γίνεται καύση κάρβουνου και ξύλου (τζάκια, ξυλόσομπες) η ρύπανση από την αιθαλομίχλη δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας μεγάλης μερίδας του πληθυσμού για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ή πετρελαίου θέρμανσης ως μέσο για την θέρμανση του, επιλέγεται το ξύλο σαν πιο οικονομικό μέσο θέρμανσης και κατά συνέπεια επιτείνεται το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την αιθαλομίχλη ειδικά τους κρύους μήνες του χειμώνα.

Το νέφος αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ειδικά για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού:

Ηλικιωμένοι

καρδιοπαθείς

ασθενείς με νοσήματα του αναπνευστικού

παιδιά

Τα συμπτώματα είναι συνήθως

βήχας

πόνος κατά την αναπνοή

δύσπνοια

ερεθισμός στα μάτια

ερεθισμός στην μύτη

ερεθισμός στον φάρυγγα (λαιμό)

 

Θέματα που ενδιαφέρουν

1 Σχόλιο

  1. Νίκος

    Γιατί δεν ξεκινούν από αυτούς που καίνε λάστιχα , σε γνωστές περιοχές της πόλης , όλο το χρόνο …;;;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.